Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 91 - 100 z 1256 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Analýza mutace TP53 detail
TP53  IINT INT uzlina (nativní či zmražená), kostní dřeň, periferní krev   uzlina: petriho miska
kostní dřeň, krev: růžový (K3EDTA) Vacutainer (ne heparin)  
Poznámka: materiál dodat co nejrychleji do laboratoře
Analýza nátěru kostní dřeně detail
27.3.2017
analýza KD  ÚLBLD Hem FP *A kostní dřeň  nátěr na skle 
Analýza proteinového množství a zastoupení jednotlivých komplexů oxidativní fosforylace a jejich podjednotek a pyruvátdehydrogenázy detail
27.3.2017
  KDDL LPSMP-B sval (minimálně 100mg)
nebo fibroblasty 
 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
Analýza tělních tekutin na hematologickém analyzátoru detail
18.1.2016
  ÚLBLD Hem CHL jiné tělní tekutiny (punktáty, výpotky...)  růžový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vydávané parametry:
WBC-BF = počet leukocytů v tělní tekutině
RBC-BF = počet erytrocytů v tělní tekutině
PMN (absolutně, relativně) = počet polymorfonukleárů (polynukleáry) v tělní tekutině (tzn. celkové zastoupení granulocytů)
MN (absolutně, relativně) = počet mononukleárů v tělní tekutině (tzn. celkové zastoupení monocytů a lymfocytů)
Angiostrongyloidóza IgG ELISA detail
Aktualizováno 1.8.2017
ANGIO  ÚIM NRLTH plná krev (srážlivá), sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Anti-β2-glykoproteinové I protilátky detail
AB2GPIA  ÚLBLD TC-LICH plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer 
Poznámka: Navazující specifické vyšetření autoprotilátek proti β2-glykoproteinu I ve třídě IgG a/nebo IgM u pacientů s pozitivními výsledky ze screeningového vyšetření anti-fosfolipidových protilátek (APA) ve třídě IgG a/nebo IgM. Testování je prováděno v sérii. Vzorek je nutné doručit do laboratoře do dvou hodin po odběru.
Anti-Annexin V IgG, IgM detail
Anti-annexin V  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
anti-aquaporin 4, anti-MOG detail
anti-AQP4, anti-MOG  ÚLBLD KIA sérum, likvor  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Základní screeming provádíme v titru 10 pro sérum, v titru 2 pro likvor, při pozitivitě dále titrujeme do negativity. Výsledek se pak vydává ve formě konečného titru.
anti-beta2-GPI IgG/IgM, anti-kardiolipin IgG/IgM detail
anti-B2-GPI screen, ACLA screen  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Screeningové vyšetření protilátek proti beta2 glykoproteinu I a kardiolipinu se směsným konjugátem (IgG+IgM). Při pozitivitě screeningového testu provádíme roztestování protilátek dle izotypu.
Anti-fosfolipidové protilátky screening detail
APA  ÚLBLD TC-LICH plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: Vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru. Zpracování probíhá v sérii. Screeningové vyšetření protilátek třídy IgG a IgM proti směsi antigenů (kardiolipi, β2-glykoprotein I, fosfatidylserin, fosfatidylinositol a kyselina fosfatidová).

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 91 - 100 z 1256 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12 13 14 15 16 17 18 19