Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@fn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř Strahov (STR)

Adresa Šermířská 5, 169 00  Praha 6 - Strahov
Telefon 225003231, 225003224
Vedoucí pracovník VŠ Ing. Anna Břichnáčová
E-mail anna.brichnacova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Maria Ondráčková
Nákladové středisko 84653
Charakteristika pracoviště Laboratoř provádí základní biochemická vyšetření v pracovní době 7-17 hodin. Zpracovávají se převážně vzorky od pacientů z dialyzačního střediska a nefrologické ambulance. Laboratoř také provádí speciální testy pro pacienty s peritoneální dialýzou. Spolupracuje s dialyzačním oddělením na testování dialyzátorů, provádí vyšetření i pro různé studie.  

Prováděná vyšetření