Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Morfologická laboratoř (Hem CHL)

Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224 966 414 - sekretariát, 224 962 833, Fax: 224 966 414
Vedoucí pracovník VŠ Mgr. Ivana Malíková
E-mail
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Renata Šauerová
Nákladové středisko 84635
Charakteristika pracoviště Morfologické laboratoře v areálu VFN, FP poskytují rutinní i statimová vyšetření základních parametrů krevního obrazu, stanovení 5-populačního diferenciálního počtu leukocytů a stanovení retikulocytů na automatických hematologických analyzátorech. Laboratoře vydávají také parametry určující mladé frakce trombocytů (IPF), obsah hemoglobinu v retikulocytech (RET-He),  počet nezralých granulocytů (IG) a  normoblastů (NRBC) v periferní krvi. Dále laboratoře poskytují provedení manuálního diferenciálního počtu leukocytů pomocí klasické mikroskopie či pomocí digitální morfologie. Laboratoř fakultní polikliniky provádí analýzu nátěrů kostní dřeně a základní cytochemické vyšetření kostní dřeně, morfologická laboratoř v areálu VFN umožňuje i vyšetření jiných tělních tekutin (punktáty apod.) na krevním analyzátoru. Laboratoře jsou vybaveny automatickými hematologickými analyzátory Sysmex XN 1000 (3x), automatickou linkou Sysmex  ALPHA-N s analyzátorem XE5000, nátěrovým a barvícím automatem SP 1000i, automatickou linkou Sysmex XN3000 s analyzátory XN10, XN20, nátěrovým a barvícím automatem SP10 a digitálním mikroskopem DI60. V laboratořích jsou přítomny také 2 samostatné digitální mikroskopy DM96.

Prováděná vyšetření