Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Koagulační laboratoř (Hem K)

Adresa U Nemocnice 2, Praha 2
Telefon 224 962 832, 224 963 039, 224 962 852
Vedoucí pracovník VŠ Mgr. Ivana Malíková
E-mail
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Kružíková Jaroslava
Nákladové středisko 84635
Charakteristika pracoviště Pracoviště na fakultní poliklinice i v areálu VFN provádí základní koagulační vyšetření (PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen, antitrombin a D-dimery, protein C, aktivita antiXa). Laboratoř v areálu VFN dále provádí vyšetření primární hemostázy, včetně kontroly účinnosti protidestičkové léčby typu ASA. Dále jsou zde prováděna speciální vyšetření pro diagnostiku trombofilních stavů a monitorování antikoagulační léčby (TGT, vWillebrandův faktor – ristocetin kofaktor aktivita, lupus antikoagulans). V odběrové místnosti jsou prováděny odběry pro vyšetření primární hemostázy a dále invazivní i neinvazivní vyšetření přímo u pacienta. Pracoviště fakultní polikliniky provádí rozšířená vyšetření poruch hemostázy (vyšetření plasmatických faktorů, faktor XIII, PS celkový, PS volný, plasminogen, antiplasmin, lupus antikoagulans). Laboratoře jsou vybaveny koagulačními analyzátory BCS XP firmy Siemens, Sysmex CS 5100 firmy Siemens, ACL TOP firmy Instrumentation Laboratory a přístroji pro vyšetření primární hemostázy.

Prováděná vyšetření