Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 1 - 1272 z 1272 záznamů
Stránka s výsledky: 1


Notice: Undefined variable: pracoviste_IDs in /var/www/laboratore-vfn-cz/vysetreni/include/function.inc.php on line 142

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/laboratore-vfn-cz/vysetreni/result.php on line 175

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/laboratore-vfn-cz/vysetreni/result.php on line 175

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/laboratore-vfn-cz/vysetreni/include/function.inc.php on line 181

Notice: Undefined variable: pracoviste_IDs in /var/www/laboratore-vfn-cz/vysetreni/include/function.inc.php on line 142

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/laboratore-vfn-cz/vysetreni/result.php on line 175

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/laboratore-vfn-cz/vysetreni/result.php on line 175

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/laboratore-vfn-cz/vysetreni/include/function.inc.php on line 181

Notice: Undefined variable: pracoviste_IDs in /var/www/laboratore-vfn-cz/vysetreni/include/function.inc.php on line 142

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/laboratore-vfn-cz/vysetreni/result.php on line 175

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/laboratore-vfn-cz/vysetreni/result.php on line 175

Notice: Undefined offset: 0 in /var/www/laboratore-vfn-cz/vysetreni/include/function.inc.php on line 181
Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Anti - NMDAR,CASPR2,GABABR,LG1,AMPA - 1,2 detail
revize 2020
  ÚLBLD KIA sérum
likvor 
Sérum - zlatý Vakutainer
Likvor - sterilní zkumavka bez aditiv 
Poznámka: Stanovujeme ve screeningovém ředění 1:10 pro sérum a 1:2 pro likvor. Pozitivní vzorky dále titrujeme do úplné negativity, jako výsledek je pak udáván konečný titr.
Katecholaminy volné v moči - Adrenalin detail
ÚLBLD LEM Sbíraná moč za 24 hod s konzervací a po dietě.  Sběrná plastová nádoba obsahující 10 ml 12,5% HCl.
Podrobný návod na sběr moče i sběrnou nádobu je možné vyzvednout v laboratoři LEM, v přízemí budovy III. interny, U Nemocnice 1, Praha 2. 
Poznámka: Sběr moče za 24h, případně během záchvatu, do sběrné nádoby obsahující 10 ml 12,5% HCl. V průběhu sběru uchovávat moč v chladu (při 2-15°C) a temnu. Do laboratoře dodat celý obsah sesbírané moče nebo 20 ml moče s uvedením celkové diurézy za 24h. V případě sběru během záchvatu uvést i celkovou dobu sběru. Dieta - viz příprava pacienta.
Metanefriny vázané v moči - Normetanefrin detail
NMN  ÚLBLD LEM Sbíraná moč za 24 hod s konzervací a po dietě.  Sběrná plastová nádoba obsahující 10 ml 12,5% HCl.
Podrobný návod na sběr moče i sběrnou nádobu je možné vyzvednout v laboratoři LEM, v přízemí budovy III. interny, U Nemocnice 1, Praha 2. 
Poznámka: Sběr moče za 24h, případně během záchvatu, do sběrné nádoby obsahující 10 ml 12,5% HCl. V průběhu sběru uchovávat moč v chladu (při 2-15°C) a temnu. Do laboratoře dodat celý obsah sesbírané moče nebo 20 ml moče s uvedením celkové diurézy za 24h. V případě sběru během záchvatu uvést i celkovou dobu sběru. Dieta - viz příprava pacienta.
∆4-Androstendion detail
RIA nahrazena CLIA od 21.11.2017.
∆4-Androstendion  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
1,25-dihydroxyvitamin D detail
RIA nahrazena CLIA od 20.04.2015.
1,25(OH)2D  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
17-Hydroxyprogesteron detail
Změna referenčních mezí od 31.10.2019.
17-OH progesteron, 17PRG, 17OHP  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
2-oxoglutarátdehydrogenáza detail
28.2.2020
  KDDL LPSMP-B nesrážlivá krev (7 ml)  fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
25OH Vitamin D detail
ECLIA nahrazena CLIA od 20.4.2015
25-OH D  ÚLBLD CL, CL *A sérum  zlatý Vacutainer   
Poznámka: Při transportu chránit krev před slunečním světlem, např. zabalením zkumavky do alobalu.
3-hydroxybutyrát detail
3-OHB  KDDL B *A krev (speciální odběr)   
Poznámka: odběr heparinizované krve bez ischemizace končetiny do dvojnásobného objemu 8% HClO4, důkladně protřepat, transport zkumavky v malém množství vody s ledem, centrifugovat, stáhnout deproteinát
společný odběr pro stanovení laktátu, pyruvátu a 3-hydroxybutyrátu
3-methylglutakonová acidurie, typ 3 (optická atrofie 3 AR), gen OPA3 detail
27.3.2017
OPA3  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
5 - Aminolevulová kyselina - moč detail
ALA  KPL TXL moč 25 ml  1 po 30 ml na moč 
Poznámka: Indikátor: 5-Aminolevulová kyselina, doporučené stanovení při podezření na intoxikaci olovem, indikátor reversibilních biochemických pochodů při intoxikaci olovem
Do druhého dne skladovat při teplotě 2 - 8°C
7-dehydrocholesterol detail
28.2.2020
7 - DCH  KDDL LPSMP-B sérum 1 ml
plodová voda 1 ml 
plastová zkumavka na jedno použití 
Acetyl-CoA:alfa-D-glukosaminid N-acetyltransferáza
(m. Sanfilippo C, mukopolysacharidóza IIIC)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Acidobasická regulace - parametry detail
ABR  ÚLBLD CLS *A, GP, STR, KDDLB plná krev  -  arterie, arterializovaná kapilární krev, véna, plicnice  stříkačka nebo plastová kapilára (100 nebo 140(110)µl) s vysušeným Li-heparinem
(např. Radiometer, Webers, BD)

doporučené koncentrace suchého heparinu (Radiometer):
stříkačka (kapilára): 50 - 100 IU/ml krve,
pro měření Na, K, Cl a zejména ioniz.Ca použít "elektrolyticky vyvážený" heparin Li(např. Radiometer, Webers, BD) 
Poznámka: Transport ihned, v uzavřené stříkačce (kapiláře), bez vzduchových bublin, při t +2 až +6 °C,
krev ihned po odběru promíchat s heparinem (kapilára drátkem pomocí magnetu).
Gyn-Por.lab. stanovuje společně s parametry ABR také Na, K, Cl, ioniz.Ca, glukózu, laktát, bilirubin,  Hemoglobin a jeho frakce (oxyHb, deoxyHb, karbonylHb methemoglobin, fetální Hb) z jednoho odběru (kapilára minimálně 110 µl) - příjem materiálu do Gyn-por. laboratoře ve všední dny 7:00 až 15:15, víkendy a svátky 7:00 až 13:45.
ACTH (adrenokortikotropinová) rezistence, gen MC2R detail
27.3.2017
MC2R  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
ACTH (adrenokortikotropinová) rezistence, gen MRAP detail
27.3.2017
MRAP  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
ACTH (Adrenokortikotropní hormon) detail
ACTH  ÚLBLD LEM plazma  Plastová zkumavka s fialovou zátkou - Vacutainer (EDTA), 4 ml. 
Poznámka: K odběru použít pouze plastovou zkumavku, protože ACTH se váže na sklo!
Odběr 5ml krve do plastové zkumavky s EDTA - viz typ zkumavky. Zkumavku s odebranou plnou krví je nutné ihned po odběru důkladně obložit ledovou tříští nebo ledem a co nejrychleji dopravit do laboratoře LEM v budově III.int.kliniky.
Plná krev nesmí zmrznout, proto neobkládat suchým ledem !!

Pro vzdálená pracoviště:
Zkumavky je nutné po odběru obložit ledem a co nejrychleji dopravit do nejbližší laboratoře.
V laboratoři je zapotřebí zkumavky zcentrifugovat při 4°C, odebrat plazmu do plastové zkumavky a okamžitě zmrazit obložením suchým ledem.
Zmrazené vzorky plazmy v suchém ledu dopravit do laboratoře III. interní kliniky.  


Adeninfosforibosyltransferáza detail
  KDDL B nesrážlivá krev  fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Adenomatózní polypóza tlustého střeva - metodou MPS detail
18.02.2020
FAP, AFAP  ÚBLG LMD *A Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Doporučení: k zasílanému materiálu k vyšetření přiložit vyplněný formulář č. F-ÚBLG-51-001 (shrnuje indikační kritéria)
Prenatální vyšetření po předchozí dohodě
Bližší informace na telefonu č.22496 8152, 8162
Adenosindeamináza detail
  KDDL B nesrážlivá krev  fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Adenoviry  -  stanovení antigenu (respirační infekce) detail
ADV  ÚLBLD SERO nasopharyngeální aspirát, nasopharyngeální výplach, BAL  plastová zkumavka bez aditiv 
Poznámka: materiál transportovat ihned do laboratoře
Adenoviry  -  stanovení protilátek   detail
ADV  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Poznámka: K průkazu infekce nutno vyšetřit párová séra v odstupu 10 - 14 dnů (akutní/rekonvalescentní sérum).
Adenoviry - stanovení antigenu (infekce GIT) detail
ADV  ÚLBLD SERO stolice  plastová nádobka/zkumavka 10 - 20 ml s uzávěrem  
Poznámka: vzorek - stolice velikosti lískového oříšku nebo 1 ml tekuté stolice
Adenoviry (Real-time PCR) detail
ADV  ÚLBLD SERO plná krev, plasma, likvor, biopsie, stolice, bronchoalveolární laváž, nosní aspirát, stěry (sterilní štětičku nasucho nebo zanořenou do sterilního fyziologického roztoku, nezanořovat do tuhého transportního média např. AMIES), oční vzorky  fialový(EDTA) nebo zlatý Vacutainer
sterilní nádobka    
Adrenoleukodystrofie, X-vázaná - gen ABCD1 detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Agregace destiček po AA (kyselině arachidonové) detail
změna ref. mezí (původně 60-94) na 59-95, IV/2014
AA  ÚLBLD TC-L-VFD plazma bohatá (PRP) a chudá (PPP) na destičky, bezdestičková plazma  4 x modrý Vacutainer (citrát sodný)
1 x růžový Vacutainer (EDTA)
 
Poznámka: Je vhodné objednat na lince 6785 (6720), vzorky se nesmí zasílat potrubní poštou!!!
Agregace destiček po ADP (adenosindifosfátu) detail
změna ref. mezí (původně 62-94) na 63-95, IV/2014
ADP  ÚLBLD TC-L-VFD plazma bohatá (PRP) a chudá (PPP) na destičky, bezdestičková plazma  4 x modrý Vacutainer (citrát sodný)
1 x růžový Vacutainer (EDTA) 
Poznámka: Nutno objednat na lince 6785 (6720), vzorky se nesmí zasílat potrubní poštou!!!
Agregace destiček po COL (kolagenu) detail
změna ref. mezí (původně 65-95) na 66-96, IV/2014
COL  ÚLBLD TC-L-VFD plazma bohatá (PRP) a chudá (PPP) na destičky, bezdestičková plazma  4 x modrý Vacutainer (citrát sodný)
1 x růžový Vacutainer (EDTA)
 
Poznámka: Nutno objednat na lince 6785 (6720), vzorky se nesmí zasílat potrubní poštou!!!
Vždy se vyšetřuje kompletní agregace po 6 induktorech (ADP, EPI, COL, RIS, AA a TRAP), celkem 4 citrátové zkumavky a krevní obraz (počet destiček).
Agregace destiček po EPI (epinefrinu) detail
změna ref. mezí (původně 60-90) na 61-93, IV/2014
  ÚLBLD TC-L-VFD plazma bohatá (PRP) a chudá (PPP) na destičky, bezdestičková plazma  4 x modrý Vacutainer (citrát sodný)
1 x růžový Vacutainer (EDTA)
 
Poznámka: Nutno objednat na lince 6785 (6720), vzorky se nesmí zasílat potrubní poštou!!!
Agregace destiček po RIS (ristocetinu) detail
změna ref. mezí (původně 68-98) na 70-100, IV/2014
  ÚLBLD TC-L-VFD plazma bohatá (PRP) a chudá (PPP) na destičky, bezdestičková plazma  4 x modrý Vacutainer (citrát sodný)
1 x růžový Vacutainer (EDTA)
 
Poznámka: Nutno objednat na lince 6785 (6720), vzorky se nesmí zasílat potrubní poštou!!!
Agregace destiček po TRAP (peptid aktivující trombinový receptor) detail
změna ref. mezí (původně 68-88) na 68-96, IV/2014
  ÚLBLD TC-L-VFD plazma bohatá (PRP) a chudá (PPP) na destičky, bezdestičková plazma  4 x modrý Vacutainer (citrát sodný)
1 x růžový Vacutainer (EDTA) 
Poznámka: Nutno objednat na lince 6785 (6720), odběr je vhodný přímo na pracovišti,  vzorky se nesmí zasílat potrubní poštou!!!
Aktivita acetylcholinesterázy - krev detail
ACHE  KPL TXL krev žilní nesrážlivá, minimálně 2 ml   zkumavka Vacutainer s fialovým uzávěrem s EDTA (odběr jako na krevní obraz ), po odběru ihned promíchat 
Poznámka: Důležitá telefonická domluva na čísle 224964635. Aktivita acetylcholinesterázy se stanovuje při podezření na intoxikaci organofosfáty
Do laboratoře musí být vzorek transportován v ledu co nejdříve po odběru při teplotě 2 - 8°C
akutní intermitentní porfyrie, gen HMBS detail
21.2.2020
HMBS  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřuje se POUZE na základě biochemického vyšetření (proband) nebo pozitivní rodinné anamnézy (rodinný příslušník)
Alaninaminotransferáza (ALT) detail
24.11.2016
ALT  ÚLBLD CL *A, CLS *A, KDDLB *A, STR sérum, plazma  zlatý, zelený (Na-,Li-heparin) Vacutainer 
AlaTOP Allergy Screen
detail
revize 2020
aTOP  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: V případě pozitivního výsledku je možné roztestovat jednotlivé sIgE

AlaTOP obsahuje tuto směs alergenů:
D1 Derm. pteronyssinus
E1 Kočičí epitel a odumřelý epitel
E5 Psí odumřelý epitel  
G2 Troskut prstnatý
G6 Bojínek luční  
M1 Penicillium notatum
M6 Alternaria tenuis
T3 Bříza bradavičnatá
T17 Cedr japonský  
W1 Ambrosie pelyňkolistá
W9 Jitrocel kopinatý
W19 Parietaria officinale
Albumin detail
ALB  ÚLBLD CL *A, CLS, KDDLB *A, STR sérum, plazma, moč, likvor (mozkomíšní mok)   zlatý, zelený (heparin) Vacutainer, fialový(EDTA)
likvor: sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Při stanovení albuminu v mozkomíšním moku se doporučuje zároveň stanovit albumin v séru. Před analýzou likvor odstředit, aby se odstranily buněčné a bakteriální kontaminanty.
Aldosteron detail
RIA nahrazena CLIA od 29.06.2015
Aldosteron  ÚLBLD CL sérum, sbíraná moč za 24 hodin  zlatý Vacutainer
Výjimka pro III. INT VFN Praha - separované odběry - červený malý Vacutainer, objem odebrané krve 1-2 ml.  
moč: plastová nádoba 
Poznámka: Moč: sbíraná za 24 hodin, uchovávaná při  4-8°C, do laboratoře dodat cca 10 ml moče s uvedením celkového objemu moče.
Alexandrova choroba - gen GFAP detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Alfa-1-antitrypsin   detail
AAT  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Sérum oddělit od buněk do 2 hodin
Alfa-1-antitrypsin detail
1.4.2016
FA1A  ÚLBLD CVL-LG stolice  nesterilní odběrová nádoba na stolici 
Poznámka: Pro výpočet clearance je potřeba hmotnost stolice za 24 hod. a sérová koncentrace alfa-1 antitrypsinu
Alfa-1-fetoprotein detail
CL: 12.2.2020
AFP  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka:
Alfa-1-kyselý Glykoprotein detail
21.2.2020 - Pouze pro výzkum
A1AG  ÚLBLD TC-LICH sérum, citrátová plasma  zlatý (červený) Vacutainer
modrý (citrát sodny) Vacutainer 
Poznámka: V současné době vyšetřujeme pouze pro výzkumné potřeby Trombotického centra. 
Alfa-1-kyselý glykoprotein (Orosomukoid) detail
AAG  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Sérum oddělit od buněk do 2 hodin
Alfa-1-mikroglobulin detail
A1Mi  ÚLBLD CL moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Alfa-2-antiplasmin detail
14.2.2020
A2AP  ÚLBLD Hem K, Hem K-FP plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: zpracování v sérii, vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Alfa-2-makroglobulin detail
AMG  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Sěrum oddělit od buněk do 2 hodin.
Alfa-2-makroglobulin detail
21.2.2020 - Pouze pro výzkum  
A2AM  ÚLBLD TC-LICH sérum  zlatý (červený) Vacutainer 
Poznámka: V současné době vyšetřujeme pouze pro výzkumné potřeby Trombotického centra. 
Alfa-galaktosidáza
(m. Fabry)
detail
  KDDL E *A nesrážlivá krev , fibroblasty, suchá krevní kapka (pouze u mužů)  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Alfa-L-fukosidáza
(fukosidóza)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Alfa-L-iduronidáza
(m. Hurler/Scheie, mukopolysacharidóza I)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Alfa-L-neuraminidáza
(sialidóza, ML I)
detail
  KDDL E fibroblasty   
Poznámka: po dohodě
Alfa-mannosidáza
(alfa-mannosidóza)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Alkalická fosfatáza - kostní isoenzym (tepelná inkativace) detail
KALP  ÚLBLD CL sérum  Od 1.7.2011 zrušeno - provádíme pouze jako elektroforézu ALP 
Alkalická fosfatáza celková   ALP detail
ALP  ÚLBLD CL, CLS, KDDLB *A, STR sérum, plazma  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer 
Alpersův syndrom (AR), progresivní externí oftalmoplégie s delecemi v mtDNA (AD), gen POLG1 detail
27.3.2017
POLG1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Alportův syndrom - mutační analýza metodou MPS detail
18.02.2020
  ÚBLG LMD *A Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Maximálně vhodné je zaslat s biol. materiálem plodu či dítěte také biol. materiál (krev či DNA) obou rodičů.
Panel pro vybrané dědičné nefropatie a další onemocnění: Paralelně vyšetřované geny – ACAN, ACTN4, ALB, BSND, C3, CASR, CD46, CFB, CFH, CFHR1, CFHR3, CFHR5, CFI, CLCNKA, CLCNKB, CNE3.9 (zesilovač SHOX), COL4A3, COL4A4, COL4A5, FGFR3, HNF1beta, IHH, INF2, KCNJ1, LMX1B, MCT8 (SLC16A2), NPHS2, NPPC, NPR2, PKD1, PKD2, PKHD1, SHOX, SLC12A1, SLC12A3, THBD, THRA, THRB, TMEM67, TRPC6, TRPS1, TSC1, TSC2, TSHR
Prenatální vyšetření po předchozí dohodě!

Bližší informace na telefonu č. 224968152 nebo 8162
Amikacin detail
Změna výrobce soupravy od 1.1.2012
  ÚLBLD CL sérum, plazma  zlatý, zelený, červený Vacutainer  
Aminokyseliny (volné) - profil detail
  KDDL B *A moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: 15ml, transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
Aminokyseliny (volné) - profil detail
  KDDL B *A sérum, plazma  červený, zlatý, fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: 7 ml krve, stočit při 2000g, oddělit nejlépe do 60 min. po odběru, vzorky určené pro diagnostiku DPM nutno odebrat v době, kdy nejsou podávány i.v. aminokyseliny, transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
Aminokyseliny (volné) - profil detail
  KDDL B *A likvor  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
Aminokyseliny a acylkarnitiny (tandemová hmotnostní spektrometrie MS/MS) detail
  KDDL B *A suchá krevní kapka  - odběr srážlivé kapilární krve  v případě novorozeneckého screeningu DMP 48 - 72 hod po narození - na screeningové kartičce.
- odběr venózní nesrážlivé nebo srážlivé krve v případě selektivního screeningu DMP
Filtrační papír typ 903 se 4 krevními skvrnami - ø1 cm.( plná nesrážlivá nebo srážlivá krev ).
Kruhy vyznačené na testovací kartičce musí být plně prosáknuty (viditelně z přední a zadní strany kartičky). Kartička nesmí být nasáknuta  plnou krví opakovaně.Před transportem nechat uschnout při pokojové teplotě (nesmí schnout nad zdrojem tepla) - vložit do sáčku  až po dokonalém usušení.
 
Poznámka: Kruhy vyznačené na testovací kartičce musí být plně prosáknuty (viditelně z přední a zadní strany kartičky). Kartička nesmí být nasáknuta opakovaně. Před transportem nechat uschnout při pokojové teplotě - nevkládat vlhké do sáčku.
Amiodaron detail
1.3.2013
  ÚLBLD CVL-LB sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: 2x týdně
Amoniak detail
NH3  ÚLBLD CLS, KDDLB POUZE PLNÁ KREV (Centrální laboratoř, KDDL)
 
fialový (K2EDTA) Vacutainer   
Poznámka: K odběru nelze použít fluorid, citrát, heparin!
Transport na tajícím ledu, ihned po odběru,
zkumavka musí být zcela naplněná krví, uzavřená.
Co nejrychleji doručit do laboratoře!
Amyláza celková detail
AMS  ÚLBLD CL, STR, KDDLB *A sérum, plazma, moč, sbíraná moč  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer, fialový (EDTA - výsledky jsou sníženy o 5 - 10%) 
Poznámka: Pozor na kontaminaci potem a slinami.
K odběru nelze použít oxalát, citrát.
Amyláza pankreatická   detail
p-AMS  ÚLBLD CL, CLS, KDDLB *A sérum, plazma, moč, sbíraná moč  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer, fialový (EDTA) 
Poznámka: Pozor na kontaminaci potem a slinami.
Amylo-1,4-1,6-transglukosidáza (GSD IV) detail
  KDDL B nesrážlivá krev  fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Amyloidóza při mutaci fibrinogenu A - gen FGA (exon 5) detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Amyloidóza z depozice Apo A1 - gen APOA1 detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Amyloidóza z depozice TTR - gen TTR (transthyretin) detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Analýza chromosomových odchylek metodou fluorescenční in situ hybridizace (FISH). detail
aktualizováno 1.5.2019
FISH  ÚLBLD CNC *A periferní krev, kostní dřeň, nádorové buňky  Periferní krev: zelená (Na-heparin) Vacutainer
Kostní dřeň/buňky mozkových nádorů: sterilní plastová zkumavka se zátkou, roztokem PBS a heparinem (připravovaná v laboratoři, distribuce po domluvě) 
Poznámka: Buněčná suspenze
Analýza chromosomových odchylek metodou mnohobarevné FISH a mnohobarevného pruhování (mFISH/mBAND) detail
aktualizováno 1.5.2019
  ÚLBLD CNC *A Fixovaná buněčná suspenze připravená z buněk periferní krve nebo kostní dřeně  Mikrozkumavka 1,5 ml 
Poznámka: Buněčná suspenze
Vyšetření provádíme jen po předchozí domluvě
Analýza karyotypu konvenční cytogenetickou metodou detail
Aktualizováno 1.5.2019
  ÚLBLD CNC *A periferní krev, buňky kostní dřeně  Kostní dřeň: sterilní plastová zkumavka se zátkou, roztokem PBS a heparinem (připravovaná v laboratoři, distribuce po domluvě)
Periferní krev: zelená (Na-heparin) Vacutainer 
Poznámka: Sterilně odebraný vzorek v příslušné zkumavce ihned transportovat do laboratoře - nemrazit, nechladit.
Analýza lidského genomu metodou MLPA detail
1.12.2019
MLPA  ÚLBLD CNC *A fixovaná buněčná suspenze ze vzorků kostní dřeně a periferní krve
buněčná suspenze z nativní nádorové tkáně 
periferní krev - odběrová zkumavka s heparinem
kostní dřeň a buňky nádorové tkáně - odběrové zkumavky PBS+heparin (připravované v laboratoři a distribuované na odběrová pracoviště) 
Analýza mutace BRAF (V600E) detail
BRAF  IINT INT uzlina (nativní či zmražená), kostní dřeň, periferní krev   uzlina: petriho miska
kostní dřeň, krev: růžový (K3EDTA) Vacutainer (ne heparin) 
Poznámka: materiál dodat co nejrychleji do laboratoře
Analýza mutace JAK2 (V617F) detail
JAK2  IINT INT uzlina (nativní či zmražená), kostní dřeň, periferní krev   uzlina: petriho miska
kostní dřeň, krev: růžový (K3EDTA) Vacutainer (ne heparin)  
Poznámka: materiál dodat co nejrychleji do laboratoře
Analýza mutace MYD88 (L265P) detail
MYD88  IINT INT uzlina (nativní či zmražená), kostní dřeň, periferní krev   uzlina: petriho miska
kostní dřeň, krev: růžový (K3EDTA) Vacutainer (ne heparin)  
Poznámka: materiál dodat co nejrychleji do laboratoře
Analýza mutace TP53 detail
TP53  IINT INT uzlina (nativní či zmražená), kostní dřeň, periferní krev   uzlina: petriho miska
kostní dřeň, krev: růžový (K3EDTA) Vacutainer (ne heparin)  
Poznámka: materiál dodat co nejrychleji do laboratoře
Analýza nátěru kostní dřeně detail
14.2.2020
analýza KD  ÚLBLD Hem FP *A kostní dřeň  nátěr na skle 
Analýza nebalancovaných genomových změn mikročipovou technologií detail
array CGH; CGH SNP array  ÚLBLD CNC *A kostní dřeň
periferní krev
gliomová tkáň 
kostní dřeň, gliomová tkáň - PBS+heparin (připravované v laboratoři a distribuované na pracoviště
periferní krev - zkumavka K3EDTA 
Analýza tělních tekutin na hematologickém analyzátoru detail
18.1.2016
  ÚLBLD Hem CHL jiné tělní tekutiny (punktáty, výpotky...)  růžový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vydávané parametry:
WBC-BF = počet leukocytů v tělní tekutině
RBC-BF = počet erytrocytů v tělní tekutině
PMN (absolutně, relativně) = počet polymorfonukleárů (polynukleáry) v tělní tekutině (tzn. celkové zastoupení granulocytů)
MN (absolutně, relativně) = počet mononukleárů v tělní tekutině (tzn. celkové zastoupení monocytů a lymfocytů)
Angiostrongyloidóza IgG ELISA detail
Aktualizováno 20.2.2020
ANGIO  ÚIM NRLTH plná krev (srážlivá), sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Anti-β2-glykoproteinové I protilátky detail
21.2.2020
AB2GPIA  ÚLBLD TC-LICH plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer 
Poznámka: Navazující specifické vyšetření autoprotilátek proti β2-glykoproteinu I ve třídě IgG a/nebo IgM u pacientů s pozitivními výsledky ze screeningového vyšetření anti-fosfolipidových protilátek (APA) ve třídě IgG a/nebo IgM. Testování je prováděno v sérii. Vzorek je nutné doručit do laboratoře do dvou hodin po odběru.
Anti-Annexin V IgG, IgM detail
revize 2020
Anti-annexin V  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
anti-aquaporin 4, anti-MOG detail
revize 2020
anti-AQP4, anti-MOG  ÚLBLD KIA sérum, likvor  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Základní screeming provádíme v titru 10 pro sérum, v titru 2 pro likvor, při pozitivitě dále titrujeme do negativity. Výsledek se pak vydává ve formě konečného titru.
anti-beta2-GPI IgG/IgM, anti-kardiolipin IgG/IgM detail
revize 2020
anti-B2-GPI screen, ACLA screen  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Screeningové vyšetření protilátek proti beta2 glykoproteinu I a kardiolipinu se směsným konjugátem (IgG+IgM). Při pozitivitě screeningového testu provádíme roztestování protilátek dle izotypu.
Anti-fosfolipidové protilátky screening detail
21.2.2020
APA  ÚLBLD TC-LICH plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: Vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru. Zpracování probíhá v sérii. Screeningové vyšetření protilátek třídy IgG a IgM proti směsi antigenů (kardiolipi, β2-glykoprotein I, fosfatidylserin, fosfatidylinositol a kyselina fosfatidová).
Anti-kardiolipinové protilátky detail
21.2.2020
ACA  ÚLBLD TC-LICH plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer 
Poznámka: Navazující specifické vyšetření autoprotilátek proti kardiolipinu ve třídě IgG a/nebo IgM u pacientů s pozitivními výsledky ze screeningového vyšetření anti-fosfolipidových protilátek (APA) ve třídě IgG a/nebo IgM. Testování je prováděno v sérii. Vzorek je nutné doručit do laboratoře do dvou hodin po odběru.
Anti-Müllerian hormon detail
revize 2020
AMH  ÚLBLD KIA sérum (srážlivá krev)  zkumavka bez aditiva (zlatý Vacutainer) 
Antigen Helicob. pylori - průkaz detail
HpAg  ÚLBLD CVL-LG stolice  plastový kontainer na stolici 
Antigen squamosních buněk SCCA detail
12.2.2020
SCCA  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Pozor na kontaminaci slinami nebo potem!
Antithrombin III detail
14.2.2020
AT III  ÚLBLD Hem K *A, Hem K-FP *A plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Antitrombin antigen detail
21.2.2020
AT Ag  ÚLBLD TC-LICH plasma
 
modrý (citrát sodný) Vacutainer 
Poznámka: Zpracování prováděno v sérii. Vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru. 
APC resistence detail
14.2.2020
APCr  ÚLBLD Hem K *A, Hem K-FP *A plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: zpracování v sérii, vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Apolipoprotein A1 detail
Změna od 21.7.2011
APO A1  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Oddělit sérum od buněk do 2 hodin po odběru.
Apolipoprotein B detail
Změna od 21.7.2011
APO B  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Sérum oddělit od buněk do 2 hodin.
Apolipoprotein CIII (ApoCIII)- izoelektrická fokusace detail
28.2.2020
ApoCIII  KDDL LPSMP-B Srážlivá krev (3 ml)  červený Vacutainer 
Apolipoprotein E, polymorfismus - izoformy detail
LEM pouze pro výzkum !
Apo E  ÚLBLD CVL-LB, LEM plná krev (nesrážlivá)  fialový (EDTA, 2x 7 ml) Vacutainer 
Poznámka: Minimalizovat kontaminaci vzorku cizí DNA.
aPTT   detail
14.2.2020
aPTT  ÚLBLD Hem K *A, Hem K-FP *A plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Arsen - moč detail
As  KPL TXL moč 100 - 200 ml, nejlépe sběr za 24 hodin  2 po 50 ml na moč  
Poznámka: Po dohodě
Indikátor: Arsen
do druhého dne uložit při teplotě 2 - 8 °C, v dalších dnech při teplotě -15 až -25°C
Arylsulfatáza A
(metachromatická leukodystrofie)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Arylsulfatáza B
(m. Maroteaux-Lamy, mukopolysacharidóza VI)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
ASO (antistreptolysin O) detail
ASO  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Aspartátaminotransferáza (AST) detail
24.09.2019
AST  ÚLBLD CL *A, CLS *A, KDDLB *A, STR sérum, plazma (preferuje se)  zlatý,zelený (Na-,Li-heparin) Vacutainer 
Poznámka: Je třeba vyloučit hemolýzu
Aspergillus spp. - stanovení antigenu (galactomannan) detail
GM  ÚLBLD SERO *A sérum, BAL, likvor  sérum: červený, zlatý Vacutainer
BAL, likvor: sterilní zkumavka bez aditiv 
Aspergillus spp. - stanovení protilátek IgG, IgM, IgA detail
  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
ATPása detail
28.2.2020
  KDDL LPSMP-B sval (minimálně 100 mg)   
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
Autoprotilátky proti acetylcholinovým  receptorům   detail
Anti-ACHR  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: 1. Transport krve do laboratoře z Odběr. centra VFN.
Ve speciálních boxes do 25°C.

2. Transport krve do laboratoře z externích lokalit:
2.1. Odběr a transport v jednom dni - plnou krev transportujte ve speciálních boxes do 25°C.

2.2. Transport krve s delší časovou prodlevou - separované sérum od krevních elementů  skladujte při -20°C. Zmražený materiál do laboratoře transportujte na ledu nebo s chladícím gelem (vložkou).

2.3. Vzorky transportované poštou nepříjímáme!!!
Autoprotilátky proti bazální membráně glomerulů detail
revize 2020
Anti-GBM  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Statimové stanovení: vzorek nutno dopravit do laboratoře do 12:00 hod.
Autoprotilátky proti C1q detail
revize 2020
Anti-C1q  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Omezení frekvence stanovení: 4/1 rok
Autoprotilátky proti cyklickému citrulinovanému peptidu detail
revize 2020
Anti-CCP  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů detail
revize 2020
ANCA-NIF  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Při pozitivitě p-ANCA a a-ANCA laboratoř kvůli správné interpretaci automaticky doplňuje NIF vyšetření ANCA na formalínem fixovaných neutrofilech a vyšetření ANA
Autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů - anti-MPO CLIA detail
revize 2020
Anti-MPO  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Statimové stanovení: vzorek nutno dopravit do laboratoře do 12:00 hod.
Autoprotilátky proti cytoplazmě neutrofilů - anti-PR3 CLIA detail
revize 2020
Anti-PR3  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Statimové stanovení: vzorek nutno dopravit do laboratoře do 12:00 hod.
Autoprotilátky proti dekarboxylase kyseliny glutamové detail
Od března 2018 změna soupravy a referenčních mezí.
anti-GAD (GADA)    ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti desmosomům a bazální membráně epidermis detail
revize 2020
anti-desmosomy, anti-BM epidermis  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: vyšetřujeme v izotypu IgG
Testujeme metodou nepřímé fluorescence protiláteky proti desmogleinu 1 a 3, které jsou specifické pro onemocnění pemphigus vulgaris, a proti antigenům BP180 a BP230, které jsou specifické pro bulózní pemfigoid.
autoprotilátky proti doméně trombospondinu typu I obsahující protein 7A detail
revize 2020
anti-THSD7A  ÚLBLD KIA sérum, plazma  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti dsDNA - CLIA detail
revize 2020
Anti-dsDNA CLIA  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti dsDNA - NIF detail
revize 2020
Anti-dsDNA NIF  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti endomysiu IgG, IgA detail
revize 2020
anti-endomysium IgG, IgA  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu - screen detail
revize 2020
Anti-ENA screen  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření neidentifikuje konkrétní specifický typ ENA protilátek přítomných v pozitivním vzorku. Po pozitivním výsledku MUSÍ následovat konfirmační test na jednotlivé specifické protilátky.
Autoprotilátky proti extrahovatelnému nukleárnímu antigenu - typizace detail
revize 2020
Anti-ENA typizace  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti fosfolipidům - screen - IgG, IgM detail
revize 2020
APLA scr  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Screeningové vyšetření protilátek izotypu IgG a IgM proti směsnému antigenu s obsahem kardiolipinu, beta2-glykoproteinu-1.Zároveň stanovujeme protilátky proti PS/PT (komplex fosfatidylserin/protrombin) v izotypech IgG a IgM

Při pozitivitě automaticky roztestuje protilátky v jednotlivých izotypech - anti-beta2-GPI IgG+IgM a anti-kardiolipin IgG+IgM.
Autoprotilátky proti gangliosidům IgG, IgM detail
revize 2020
anti-gangliosidy IgG, IgM  ÚLBLD KIA sérum, likvor  zlatý Vacutainer - sérum
plastová zkumavky bez přídavných činidel - likvor 
Autoprotilátky proti gastroparietálním buňkám detail
revize 2020
GPCAb  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti hladkým svalům detail
revize 2020
SMAb  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti insulinu detail
Stanovení bude prováděno od 18.10.2018
AutoPINS  ÚLBLD CL Sérum  Odběr krve do zkumavek bez aditiv ( např. zlatý Vacutainer, odběrové zkumavky s červenou zátkou) 
Autoprotilátky proti jaderným antigenům - izotypy detail
revize 2020
ANAb  izotypy  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Při pozitivitě v základním ředění je vzorek automaticky testován v ředění 1:640.
Autoprotilátky proti LKM detail
revize 2020
Anti-LKM  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti mitochondriím detail
revize 2020
AMAb  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti myelin-asociovanému glykoproteinu detail
revize 2020
Anti-MAG  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti nadledvinkám detail
revize 2020
Anti-adrenální  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: pozitivita od +/- při základním titru
Autoprotilátky proti nukleosomům detail
revize 2020
anti-nukleosomy  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti ováriím detail
revize 2020
Anti-ovariální  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti receptoru fosfolipasy A2 detail
revize 2020
Anti-PLA2R  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti svalové thyrosinkinase detail
AB MUSK ELISA nahrazuje metodu REA od 12.03.2014 .
MuSK  ÚLBLD CL Sérum  zlatý, červený Vacutainer 
Poznámka: Protilátky proti MUSK se vyšetřují současně s Ab ACHR v Centrálních laboratořích  ÚLBLD VFN Praha a pouze v případě,pokud je hladina  Ab ACHR<0,4nmol/ l. Samotné Ab MUSK neprovádíme, pokud na průvodní žádance není uvedena hladina Ab ACHR.
Informace tel.: 224962898
Autoprotilátky proti tkáňové transglutamináze v izotypu IgA detail
revize 2020
Anti-tTG IgA  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti tkáňové transglutamináze v izotypu IgG detail
revize 2020
Anti-tTG IgG  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti TSH receptorům detail
Změna metody od 25.10.2010.
TRAb (TRAK)  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý, červený Vacutainer 
Autoprotilátky proti tyrosinfosfatase detail
Od března 2018 změna soupravy a referenčních mezí.
Anti-IA2  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Autoprotilátky proti zona pellucida detail
revize 2020
anti-zona pellucida  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Autoptické vyšetření detail
10.2.2020
  ÚP ÚP *A biolog. materiál odebraný při pitvě
 
 
Poznámka: indikuje ošetř.lékař

Hodnocení:
1. makroskop. vyšetření - kvalitativní a kvantitativní změny tkání,
2. mikroskop. vyšetření - kvantitativní a kvalitativní změny tkání
B12 aktivní (holotranskobalamin) detail
Aktiv B12  ÚLBLD CL sérum, plazma  zlatý, zelený Vacutainer 
Poznámka: Omezení frekvencí (dle Seznamu zdravotních výkonů) 1x týdně.
Neordinujte společně s vitamínem B12, protože kód výkonu pro pojišťovnu je stejný.  
Bakteriální přerůstání v tenkém střevě detail
zrušena k 31.12.2013
D-13Xyl  ÚLBLD CVL-LG vydechovaný vzduch  aluminium-plastový vak na vydechovaný vzduch 
Poznámka: po dohodě, 3x týdně
Bakteriální vaginóza (Real time PCR) detail
dočasně neprovádíme
BV ReTi  ÚLBLD SERO vaginální výtěr, moč  výtěr: speciální odběrová souprava (info v laboratoři: 224 96 8266)
moč: sterilní odběrová polypropylenová nádobka bez konzervačních látek 
Bakteriologické vyšetření biologického materiálu detail
aktualizace 28. 01.2020
  ÚLBLD M-BAKT *A Biologický materiál z horních a dolních cest dýchacích, likvor, krev, moč, materiál z gastrintestinálního traktu, urogynekologický materiál, punktát, výpotek, stěr z rány, hnis, materiál z oka, materiál z ucha, bioptický a pitevní materiál  Sterilní tampon na špejli ve zkumavce s transportní půdou dle Amiese - MTS-002 (p. Forst)
Sterilní tampon na drátě ve zkumavce s transportní půdou dle Amiese - MTS-004 (p. Forst)

Pro kultivaci Legionella sp. je nejvhodnější tekutý materiál z dolních cest dýchacích (BAL) - zkumavka sterilní 10 ml + šroubovací víčko - 502456 (pí Nováková)

Tekuté materiály (moč, BAL, výpotek,atd.): zkumavka sterilní 10 ml + šroubovací víčko - 502456 (pí Nováková),
spůta- nádobka PP 30 ml se šroubovacím uzávěrem sterilni - BSC 1275 (pí Nováková, firma MUF-Pro)

Pro anaerobní kultivaci: jednorázová sterilní injekční stříkačka (5 ml) s nasazenou kombi zátkou - OZP (pí Nováková)

Pro hemokultivaci: nádobky systému BacT/ALERT - 259791 aerobní kultivace, kultivace hub a plísní; 259793 anaerobní kultivace; 259794 pediatrické aerobní kultivace; 259797 a 259760 kultivace mykobakterií (p. Forst)

Při podezření na Vibrio cholerae: nutné oznámit telefonicky na bakteriologickou laboratoř!
Sterilní tam... 
Poznámka: Z tekutých materiálů (kromě močí) se připravuje mikroskopický preparát, který je odečítán v den příjmu materiálu.
Uchovávat MOZK. MOK před transportem je nevhodné! Vyjímečně lze při - 20°C.

V případě požadavku na speciální kultivační vyšetření je z důvodu přípravy speciálních půd nutné požadavek oznámit mikrobiologické laboratoři PŘEDEM. Speciální kultivační vyšetření - Campylobacter sp., Gardnerella vaginalis, HACEK (Haemophilus, Actinobacillus, Cardiobacterium, Eikenella, Kingella), Helicobacter pylori, Legionella sp., Vibrio cholerae. Nutná prodloužená kultivace. Doporučujeme odebírat do transportních médií!!! Jedná se o velice choulostivé bakterie.

HEMOKULTURY: Na průvodní list je nutné uvádět čas a místo odběru krve (z CŽK, z perif. žíly, z portu, atd.)!!! ODBĚR: dospělí 8-10 ml, děti (do pediatrické hemokultivační lahvičky) 2-4 ml. Pokud není možný okamžitý transport do bakter.laboratoře - skladovat hemokultivační lahvičky při pokojové teplotě, další den transport do labor...
Bakteriologické vyšetření cizorodého materiálu detail
aktualizace 28.01.2020
  ÚLBLD M-BAKT *A vzorky zubní operatívy, cévní kanyly, močové katétry, dialyzát, použité bioprotézy, drény, elektrody, čočky   Sterilní zkumavka se šroubovacím víčkem
502456 (pí Nováková – OZP)
Katétry, kanyly a drény posílat ve zkumavce NASUCHO !!!!
 
Poznámka: Katétry, kanyly a drény posílat ve zkumavce NASUCHO!!!!
Barthův syndrom - analýza genu TAZ detail
27.3.2017
TAZ  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka:
Bartterův syndrom a Gitelmanův syndrom - mutační analýza metodou MPS detail
18.02.2020
  ÚBLG LMD *A Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: K materiálu pro vyšetření je vhodné přiložit vyplněný formulář F-ÚBLG-51-002.
Paralelně vyšetřované geny – ACAN, ACTN4, ALB, BSND, C3, CASR, CD46, CFB, CFH, CFHR1, CFHR3, CFHR5, CFI, CLCNKA, CLCNKB, CNE3.9 (zesilovač SHOX), COL4A3, COL4A4, COL4A5, FGFR3, HNF1beta, IHH, INF2, KCNJ1, LMX1B, MCT8 (SLC16A2), NPHS2, NPPC, NPR2, PKD1, PKD2, PKHD1, SHOX, SLC12A1, SLC12A3, THBD, THRA, THRB, TMEM67, TRPC6, TRPS1, TSC1, TSC2, TSHR
Bližší informace na telefonním čísle 22496 8162 (8152).
Barvení hematoxylin-eosin detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Barvení na Fe detail
14.2.2020 V současné době se neprovádí
bar.Fe  ÚLBLD Hem FP kostní dřeň  nátěr kostní dřeně na skle 
Bazofily  / BA / % detail
6.02.2020
BA %  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Bazofily  / BA / abs. detail
6.2.2020
BA abs.  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Benzen - moč detail
  KPL TXL moč 25 ml  1 po 30 ml na moč 
Poznámka: Po dohodě
Indikátor expozice benzenu: Fenol
Odběr ihned po směně, do druhého dne skladovat  při teplotě 2 - 8°C
Beta-2-mikroglobulin detail
b2mi  ÚLBLD CL sérum, plazma, moč,  likvor  sérum, plazma: zlatý, zelený Vacutainer, moč: plastová zkumavka, likvor: sterilní zkumavka bez úpravy 
Beta-galaktosidáza
(GM1 gangliosidóza)
detail
  KDDL E *A nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Beta-galaktosidáza
(m. Morquio B, mukopolysacharidóza IVB)
detail
  KDDL E *A nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Beta-glukosidáza
(m. Gaucher)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Beta-glukuronidáza
(m. Sly, mukopolysacharidóza VII)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Beta-hexosaminidáza
(m. Sandhoff)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Beta-hexosaminidáza A
(m. Tay-Sachs)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Beta-hydroxybutyrát detail
Pro výzkum, v současnosti se neprovádí !!!!
  ÚLBLD LEM sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Vzorek v ledu se deproteinuje kys. chloristou ihned při odběru krve.
beta-karoten detail
2017
  ÚLBLD CVL-LB sérum  vacutainer červená, zlatá 
Beta-mannosidáza
(beta-mannosidóza)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Bilirubin celkový detail
BILT  ÚLBLD CL *A, CLS *A, KDDLB *A, STR, GP sérum, plazma,plná krev (Gyn-por)  zlatý,zelený (Li-heparin), fialový (EDTA) Vacutainer
Gyn-por: jako na ABR(Li-heparin - stříkačka nebo kapilára) 
Poznámka: I bilirubin novorozenecký, chránit před světlem, nestabilní. Nutné odělit od krevních elementů do 3 hodin po odběru.
Gyn-por: lze měřit z 1 kapiláry s ostatními parametry na ABL835 (viz.acidobazické parametry)
Při stanovení celkového bilirubinu Jendrassik-Grofovou metodou interferuje  metabolit naproxenu - o-desmetylnaproxen (dochází k falešnému zvýšení).  Kontrastní látka Indocyanine Green interferuje (vyšší hodnota)u systémů Roche.
Bilirubin konjugovaný detail
BILD  ÚLBLD CL, CLS, KDDLB sérum, plazma  zlatý, zelený (Li-heparin), fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Chránit před světlem, nestabilní. Kontrastní látka Indocyanine Green interferuje (vyšší hodnota)u systémů Roche.
Bilirubinoidy detail
  ÚLBLD CL plodová voda  plastová zkumavka bez úpravy 
Biopsie z kůže detail
aktualizace  13. 2. 2020
  DVK DHPL kožní tkáň   uzavíratelná nádobka s fixační tekutinou (10% pufrovaný formol) 
Poznámka: Bioptovaná částka musí být neprodleně přenesena do uzavíratelné nádobky s fixační tekutinou (10% pufrovaný formol). Transport do laboratoře optimálně v den odběru.
Bioptické vyšetření detail
10.2.2020
BIO  ÚP ÚP *A biolog.materiál pacienta odebraný při operaci, punkcí,endoskop.techn., ihned po odběru fixovaný 10% pufrovaným formolem   
Poznámka: indikuje ošetř. lékař

Hodnocení:
1. makroskop. vyšetření -kvalitativní a kvantitativní nenádor. i nádor. procesů,
2. mikroskop. vyšetření - kvalitativní a kvantitativní nenádor. i nádor. procesů
Bioptické vyšetření detail
16.12.2011
  TRN TRN biologický materiál odebraný punkcí nebo endoskopickou technikou  sterilní zkumavka bez úpravy 
Biotinidáza kvalitativně detail
  KDDL B suchá krevní kapka nebo sérový papírek  červený, zlatý Vacutainer
 
Poznámka: 7 ml srážlivé krve, centrifugovat při 2000g, separovat sérum - transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
Biotinidáza kvantitativně detail
  KDDL B sérum  červený, zlatý Vacutainer
 
Poznámka: 7 ml srážlivé krve, centrifugovat při 2000g, separovat sérum - transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
Bordetella parapertussis  - stanovení protilátek IgG, IgM, IgA detail
  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Bordetella pertussis  - stanovení protilátek IgG, IgA (pertusový toxin) detail
  ÚLBLD SERO sérum   červený, zlatý Vacutainer  
Bordetella pertussis - Bordetella parapertussis - DNA (Real-time PCR) detail
  ÚLBLD SERO respirační vzorky  sterilní nádobka 
Brain natriuretic peptide detail
Neprovádíme od 27.9.2017, nahrazeno  NT-proBNP
BNP  ÚLBLD CLS *A plazma  fialový(EDTA) Vacutainer, při delším transportu je nutné vzorek transportovat v chladu  
Brucella abortus - stanovení protilátek   detail
  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
C-peptid detail
CP  ÚLBLD CL sérum, plazma, moč  CL: zlatý, zelený (Li-heparin), fialový( K3-EDTA) Vacutainer
 
C-reaktivní protein detail
KIA revize 2020
CRP  ÚLBLD CL *A, CLS *A, SERO, KIA *A sérum, plazma
KIA - sérum 
zlatý, zelený(Li-heparin) Vacutainer 
C-reaktivní protein detail
21.2.2020 - Pouze pro výzkum
CRP  ÚLBLD TC-LICH sérum  zlatý (červený) Vacutainer 
Poznámka: V současné době vyšetřujeme pouze pro výzkumné potřeby Trombotického centra. 
C-reaktivní protein  (Quik Read Go) detail
CRP Quik  ÚLBLD GP, KDDLB plná krev (kapilární)  kapilára 20 µl ze setu (heparinizovaná) 
Poznámka: Ihned transportovat, vhodné pouze jako POCT
C-reaktivní protein senzitivní detail
sCRP  ÚLBLD KDDLB *A sérum, plazma  zlatý, zelený(Li-heparin) Vacutainer  
Poznámka: NENÍ ULTRASENZITIVNÍ METODA
C-terminální telopeptid kolagenu I - beta forma detail
beta-CTx  ÚLBLD CL sérum, plazma  zlatý, zelený(Na-heparin), fialový(K3-EDTA) Vacutainer 
Poznámka: denně
C-terminální telopeptid kolagenu typu I detail
Stanovení ICTP zrušeno od 01.07.2019.
ICTP  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Centrální laboratoře ÚLBLD VFN zajišťuje stanovení ICTP pouze pro VFN a ÚHKT a to odběr krve, příjem a transport materiálu do smluvní laboratoře.
C1-inhibitor detail
revize 2020
C1 INH  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
C1q složka komplementu detail
revize 2020
C1q  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Omezení frekvence stanovení: 1/1 měsíc
C3 komplement detail
revize 2020
C3  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
C4 komplement   detail
revize 2020
C4  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
CADASIL (cerebrální arteriopatie s ischem. ikty a leukoencefalopatií) - gen NOTCH3 detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Canavanové choroba - gen ASPA detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Candida spp. - DNA (hybridizace) detail
od 23.09.2019 neprovádíme
aff  ÚLBLD SERO vaginální výtěr, výtěr z uretry (muži)  Affirm VPIII Sample Collection Tube (SCT) 
Candida spp. - stanovení antigenu (mannan) detail
  ÚLBLD SERO *A sérum, BAL, likvor  sérum: červený, zlatý Vacutainer
BAL,likvor: sterilní zkumavka bez aditiv 
Carneyho triáda, syndrom Carneyho a Stratakisové (geny SDH) detail
10. 3. 2020
  ÚBLG LMD Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (vit typ izolace); případně standardní vzorek DNA  
Poznámka: Prenatální vyšetření po předchozí dohodě.
Bližší informace na tel. 224 96 81 64 (81 52)
CDKL5-vázaná onemocnění, gen CDKL5 detail
21.2.2020
CDKL5  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Celková bílkovina detail
20.4.2013
CB  ÚLBLD CL *A, CLS, KDDLB *A, STR sérum, plazma, moč, likvor  sérum, plazma: zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer
moč: plastová nádoba bez konzervačních přísad
likvor: sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Ve srovnání se stanovením v séru jsou plazmatické hodnoty koncentrace vyšší o hodnoty koncentrace   fibrinogenu (cca o 2,5 g/l u dárců, 3,6 g/l u nehospitalizovaných pacientů a mohou být i vyšší u pacientů v zánětu v závislosti na intenzitě).  
Celková bílkovina (protein) detail
  KDDL B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Celkový homocystein bazální a po zátěži detail
aktualizace 10.8.2011
Hcy  ÚLBLD CL, CVL-LIP EDTA plazma, transport v ledu nebo sérum (krev odebrána do speciální zkumavky k tomu určené)  fialový(K2EDTA) 3 ml Vacutainer nebo speciální zkumavka Sarstedt  
Poznámka: Krev okamžitě po odběru ochladit na 4°C (ledová tříšť).Pokud je krev řádně ochlazena a skladována na ledu, stabilita až 6 hodin.
Cerebrální deficit folátů - gen FOLR1 detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Ceruloplasmin detail
CER  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Oddělit sérum od buněk do 2 hodin.
Cirkulující antikoagulans detail
14.2.2020
CA  ÚLBLD Hem K, Hem K-FP plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: Pro vyšetření je potřeba 1,3 ml plasmy, proto je potřeba odebrat alespoň 2 zkumavky o objemu 5 ml!
Vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru.
Cirkulující imunokomplexy detail
revize 2020
CIK  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Provádíme současně stanovení CIK PEG a CIK vazbou na C1Q
Citrátsyntáza detail
28.2.2020
  KDDL LPSMP-B nesrážlivá krev (7 ml)
sval (minimálně 100 mg)
kožní fibroblasty 
fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
Citráty - odpad detail
dU-citrát  ÚLBLD CL moč  plastová zkumavka 
Poznámka: Sbíráme moč 24 hod. do sběrné nádoby a uchováváme v lednici. Do laboratoře vzorek cca 20 ml a přesný objem moče za 24 hodin. Dodat co nejdříve do laboratoře. Nutno uvést výšku a váhu pacienta.
Clearance kreatininu korigovaná, nekorigovaná - výpočet detail
GF  ÚLBLD CL, CLS, KDDLB, STR sérum, palazma, sbíraná moč  sérum: zelený (Li-heparin), zlatý Vacutainer
moč: běžná zkumavka  
Poznámka: 24 hodinová moč nebo 12 hodinová moč, změřit objem a do laboratoře poslat max. 10 ml vzorku

1)přepočíst objem na ml/s

2)Výpočet GF korig.:
(objem*U_kratinin*1,73)/S_kreatinin/povrch těla

3)Výpočet nekorigované:
(objem*U_kreatinin*1000)/S_kteatinin

3)Tubulární resorbce:
(GF (ml/s)- objem (ml/s))/GF (ml/s)  

Clearence kreatininu odhadnutá (vypočtená) z kreatininemie:

Výpočet dle Cockrofta (dospělí):
((140-věk)*váha)/(48,9*S-kreatinin)     pro ženy výsledek násobit 0,85
(Již se nedoporučuje používat)

eGFR (MDRD)
515,3832 x kreatinin (serum)^-1,154 x věk^-0,203 x 0,742 (pro ženy)

eGFR CKD-EPI 2009
Odhad GF pomocí rovnic MDRD a CKD-EPI není vhodný používat u dětí a těhotných žen

Odhad GF u dětí:
Výpočet dle Schwartze - nová rovnice "bedside" 2009(pouze pro standardizované stanovení kreatininu):
(délka(cm)/S-krea enzymat)*0,60

CKD-EPI

Různé úpravy CKD EPI pro bílou populaci (výsledky v ml/s/1,73m2), kreatinin v µmol/l

Ženy:

kreatinin &#...
Clostridioides difficile- Antigen a toxiny A/B detail
aktualizace 28.01.2020
  ÚLBLD M-BAKT *A Stolice  sterilní zkumavka 10 ml + šroubovací víčko - 502456   (pí Nováková)
sterilní nádobka PP 30 ml + šroubovací víčko - BSC 1275 (pí Nováková, firma MUF-Pro) 
Poznámka: Nutné odebrat stolici velikosti lískového oříšku na sucho nebo tekutou stolici.
Stěr na tampónu nelze zpracovat !!!
Klinické pracoviště musí požadované vyšetření uvést na průvodním listu !!!
Transportovat při pokojové teplotě. Skladování nevhodné.
Creutzfeldt-Jakobova choroba - gen PRNP detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Crigler-Najjarův syndrom, gen UGT1A1 detail
21.2.2020
UGT1A1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Cyklosporin A detail
CyA, CsA  ÚLBLD CL plná krev  fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Dodržujte správný typ antikoagulans - K2EDTA!  
Cystatin C detail
CysC  ÚLBLD KDDLB, CLS sérum, plazma  zlatý, zelený (Li-heparin), fialový (K2EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Výpočet GF z Cystatinu C má vyšší výpovědní hodnotu než samotná hodnota Cystatinu C

Výpočet GF(Cys) dle Grubba (ml/s/1,73m2):
1,412 * (S-cyst)-1,68   *F  
F = 1,384 pro děti do 14 let
Platí do 2,5 mg/l CystC

Doporučen výpočet CKD-EPI 2012
Cysticerkóza IgG ELISA detail
Aktualizováno 20.2.2020
CYST ELISA  ÚIM NRLTH plná krev (srážlivá), sérum; mozkomíšní mok (při podezření na infekci CNS)   červený, žlutý Vacutainer 
Cysticerkóza Western Blot IgG detail
Aktualizováno 20.2.2020
CYST WB  ÚIM NRLTH plná krev (srážlivá), sérum, mozkomíšní mok (při podezření na infekci CNS)  červený, zlatý Vacutainer 
Poznámka: Využíváno ke konfirmaci výsledků.
Cystická fibróza (gen CFTR) detail
25.2.2020
CF  ÚBLG LMD *A Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Prenatální vyšetření po předchozí dohodě.
Bližší informace na tel. 22496 8198 (příp. 8152).
cystinóza, gen CTNS detail
27.3.2017
CTNS  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Cytogenetické vyšetření karyotypu plodu z fetální krve detail
12.3.2020
FK - karyotyp  ÚBLG Cytogenet. *A fetální krev  Vacutainer zelené víčko (Li-heparin), popř. heparinizovaná stříkačka 
Poznámka: Okamžité dodání vzorku do laboratoře, transport v termoobalu.
Cytogenetické vyšetření karyotypu plodu z choriových klků detail
12.3.2020
CVS - karyotyp  ÚBLG Cytogenet. *A choriové klky  sterilní zkumavka s heparinem a fyziologickým roztokem - cca 2 ml (popř. heparinem a kultivačním médiem)  
Poznámka: po předchozí dohodě s laboratoří, okamžité dodání vzorku do laboratoře, transport v termoobalu
Cytogenetické vyšetření karyotypu plodu z plodové vody detail
12.3.2020
AMC - karyotyp  ÚBLG Cytogenet. *A plodová voda  sterilní zkumavka (10 ml, Vacutainer)  
Poznámka: Okamžité dodání vzorku do laboratoře, transport v termoobalu.
Cytogenetické vyšetření karyotypu z periferní krve detail
12.3.2020
PK - karyotyp  ÚBLG Cytogenet. *A periferní (venózní) krev   sterilní zkumavka heparinizovaná (zelené víčko – Vacutainer, oranžové víčko - Sarstedt) nebo heparinizovaná stříkačka      
Cytogenetické vyšetření karyotypu z tkáně potracených plodů detail
12.3.2020
  ÚBLG Cytogenet. *A tkáň potraceného plodu  sterilní zkumavka s fyziologickým roztokem  
Poznámka: po předchozí dohodě s laboratoří, okamžitý transport a dodání vzorku
Cytogenetické vyšetření získaných chromosomových aberací z periferní krve detail
12.3.2020
ZCHA  ÚBLG Cytogenet. periferní krev  sterilní zkumavka heparinizovaná (zelené víčko – Vacutainer, oranžové víčko - Sarstedt) nebo heparinizovaná stříkačka      
Poznámka: po domluvě s laboratoří, odběr a dodání vzorku pouze pondělí až středa!!
Cytochrom c oxidáza (komplex IV) detail
28.2.2020
COX  KDDL LPSMP-B nesrážlivá krev (9 ml)
sval (minimálně 100 mg)
kožní fibroblasty 
světle modrý (Na-Citrát) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
cytochrom P450 2D6 detail
CYP2D6  FU FGL plná krev, nesrážlivá   růžový (K3EDTA) Vacutainer  
cytochrom P450 CYP3A4 detail
  FU FGL plná krev    
Cytokeratinový fragment 21-1 detail
CYFRA 21-1  ÚLBLD CL *A sérum, plazma  zlatý, zelený(Li-,Na-heparin), fialový(K3EDTA) Vacutainer 
Cytologické vyšetření kostní dřeně detail
  IINT INT kostní dřeň  nátěry na sklíčku 
Cytologické vyšetření likvoru detail
revize 20.02.2020
  ÚLBLD CL *A likvor  sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Likvor nesmí být transportován potrubní poštou !!! Nutno přinést osobně k příjmovému okénku a předat pracovníkovi laboratoře proti podpisu.
Cytologické vyšetření mozkomíšního moku detail
10.2.2020
  ÚP ÚP *A Tělní tekutina získaná punkcí zpracovávána v režimu STATIM.  Sterilní odběrový materiál, např. zkumavka bez protisrážlivých aditiv. 
Poznámka: pokud není možno dodat ihned po odběru, uchovávat při teplotě 4-8°C
Hodnocení:makro-množství a vzhled
mikro-nenádorové procesy, nádorové procesy, etiol. agens
Cytologické vyšetření sputa detail
10.2.2020
  ÚP ÚP *A Sputum získané expirací   
Poznámka: Po odběru uchovávat při teplotě 4-8C
Hodnocení: mikro-etiol. agens, nenádorové procesy, nádorové procesy
Cytologické vyšetření sputa detail
16.12.2011
  TRN TRN sputum  sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: po odběru uchovávat při teplotě 4-6°C, pokud možno, dodat ihned
Cytologické vyšetření tělních tekutin detail
10.2.2020
  ÚP ÚP *A Tělní tekutina získaná punkcí nebo výplachem   
Poznámka: Hodnocení: makro - množství a vzhled
mikro: nenádorové procesy, nádorové procesy, etiol. agens
Cytologické vyšetření tělních tekutin detail
19.09.2012
  TRN TRN tělní tekutina získaná punkcí nebo výplachem  sterilní zkumavka s citrátem sodným (světle modrý Vacutainer na APTT, INR)  
Poznámka: pokud není možno dodat ihned, uchovávat při 4-6 °C
Cytologie výpotků detail
  IINT INT punktát výpotku  zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Nutno dodat klinické informace.
Cytomegalovirus - DNA (Real Time PCR) detail
CMV  ÚLBLD SERO plná krev, plazma (EDTA) - 1 ml  
moč - 20 ml, likvor, sputum, BAL
jiný typ materiálu po domluvě s pracovištěm 
plná krev: fialový Vacutainer (EDTA)
moč, likvor, BAL aj.: sterilní nádobka 
Poznámka: Nelze použít vzorky s heparinem.
Cytomegalovirus - IgG avidita detail
CMV  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Poznámka: Stanovení provádíme automaticky při současné pozitivitě protilátek CMV IgG a CMV IgM.
Cytomegalovirus - IgG, IgM detail
CMV  ÚLBLD SERO *A sérum  červený, zlatý Vacutainer 
D-dimery detail
14.2.2020
D-dimer  ÚLBLD Hem K *A, Hem K-FP *A plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Danonova choroba (deficit LAMP2) - gen LAMP2 detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
dedičná porucha glykosylace CDG Ia, gen PMM2 detail
27.3.2017
PMM2  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřujeme až na základě biochemického vyšetření  v séru
dedičná porucha glykosylace CDG Ib, gen MPI detail
27.3.2017
MPI  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřujeme až na základě biochemického vyšetření  v séru
dedičná porucha glykosylace CDG Ic, gen ALG6 detail
27.3.2017
ALG6  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřujeme až na základě biochemického vyšetření  v séru
dedičná porucha glykosylace CDG Id, gen ALG3 detail
27.3.2017
ALG3  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřujeme až na základě biochemického vyšetření  v séru
dedičná porucha glykosylace CDG Ie, gen DPM1 detail
27.3.2017
DPM1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřujeme až na základě biochemického vyšetření  v séru
dedičná porucha glykosylace CDG If, gen MPDU1 detail
27.3.2017
MPDU1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřujeme až na základě biochemického vyšetření  v séru
dedičná porucha glykosylace CDG Ih, gen ALG8 detail
27.3.2017
ALG8  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřujeme až na základě biochemického vyšetření  v séru
dědičná porucha glykosylace CDG IIe, gen COG7 detail
27.3.2017
COG7  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7ml 
dedičná porucha glykosylace CDG In, gen RFT1 detail
27.3.2017
RFT1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřujeme až na základě biochemického vyšetření  v séru
dědičná porucha glykosylace CDG It, gen PGM1 detail
27.3.2017
PGM1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Dědičné nádorové syndromy - metodou masivního paralelního sekvenování (panel CZECANCA) detail
11. 3. 2020
CZECANCA  ÚBLG LMD *A Plná krev, bukální stěr nebo DNA izolovaná precipitační metodou od pacientů s diagnózou karcinomu prsu, ovaria, prostaty, GIT (žaludku, pankreatu, střeva – FAP, AFAP, HNPCC)  3-8 ml K2EDTA, jinak dle materiálu; DNA > 1 ug 
Poznámka: Rutinně hodnoceno následujících 22 genů (mutační analýza včetně vyšetření velkých přestaveb):
APC, ATM, BARD1, BRCA1, BRCA2, BRIP1, CDH1, CHEK2, EPCAM, MLH1 , MSH2 , MSH6 , MUTYH, NBN , PALB2 , PMS2 , PTEN , RAD50 , RAD51C , RAD51D , STK11 , TP53
Na vyžádání možno vyhodnotit dalších 204 genů:
AIP; ALK; APEX1; ATMIN; ATR; ATRIP; AURKA; AXIN1; BABAM1; BAP1; BLM; BMPR1A; BRAP; BRCC3; BRE; BUB1B; C11orf30; C19orf40; casp8; CCND1; CDC73; CDK4; CDKN1B; CDKN1C; CDKN2A; CEBPA; CEP57; CLSPN; CSNK1D; CSNK1E; CWF19L2; CYLD; DCLRE1C; DDB2; DHFR; DICER1; DIS3L2; DMBT1; DMC1; DNAJC21; DPYD; EGFR; EPHX1; ERCC1; ERCC2; ERCC3; ERCC4; ERCC5; ERCC6; ESR1; ESR2; EXO1; EXT1; EXT2; EYA2; EZH2; FAM175A; FAM175B; FAN1; FANCA; FANCB; FANCC; FANCD2; FANCE; FANCF; FANCG; FANCI; FANCL; FANCM; FBXW7; FH; FLCN; GADD45A; GATA2; GPC3; GRB7; HELQ; HNF1A; HOXB13; HRAS; HUS1; CHEK1; KAT5; KCNJ5; KIT; LIG1; LIG3; LIG4; LMO1; LRIG1; MAX; MCPH1; MDC1; MDM2; MDM4; MEN1; MET; MGMT; MLH3; MMP8; MPL; MRE11A; MSH3; MSH5; MSR...
Deficit 3-hydroxy-3-metylglutaryl-CoA-lyázy - gen HMGCL detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Deficit adenylosukcinátlyázy - gen ADSL detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
deficit ATP syntázy, gen ATPAF2 detail
27.3.2017
ATPAF2  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Deficit beta-ketothiolázy - gen ACAT1 detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Deficit biotinidázy - gen BTD detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
deficit cytochrom c oxidázy (COX ; komplex IV), gen COX10 detail
27.3.2017
COX10   KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
deficit cytochrom c oxidázy (COX ; komplex IV), gen COX15 detail
27.3.2017
COX15   KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
deficit cytochrom c oxidázy (COX ; komplex IV), gen SCO1 detail
27.3.2017
SCO1   KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
deficit cytochrom c oxidázy (COX ; komplex IV), gen SCO2 detail
27.3.2017
SCO2   KDDL LPSMP-G *A plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
deficit cytochrom c oxidázy (COX ; komplex IV), Leigh syndrom, gen SURF1 detail
27.3.2017
SURF1   KDDL LPSMP-G *A plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Deficit dihydrofolátreduktázy - gen DHFR detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Deficit GLUT1, gen SLC2A1 detail
27.3.2017
SLC2A1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer), 3 ml 
Deficit hypoxantinfosforibosyltransferázy - gen HPRT1 (deficit HPRT, Lesch-Nyhanův syndrom) detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Deficit karnitin palmitoyltransferázy II - gen CPT2 detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
deficit komplexu II, gen SDHA detail
27.3.2017
SDHA  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA   
Deficit kyselé sfingomyelinasy (Niemann-Pickova choroba A/B) - gen SMPD1 detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Deficit LCHAD (3-hydroxyacyl-CoA dehydrogenázy mast. kys. s dl. řetězcem) - gen HADHA detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Deficit MCAD  (acyl-CoA dehydrogenázy mast. kys. se stř. dl. řetězcem) - gen ACADM detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Deficit methylentetrahydrofolát reduktázy - gen MTHFR detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
deficit mitochondriální ATP syntázy, gen ATP5E detail
27.3.2017
ATP5E  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
deficit mitochondriálního fosfátového přenašeče, gen SLC25A3 detail
27.3.2017
SLC25A3  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Deficit ornithinkarbamoyl transferázy - gen OTC detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Deficit prosaposinu a saposinů A, B, C a D - gen PSAP detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
deficit pyruvátdehydrogenázy (PDH), gen DLAT detail
27.3.2017
DLAT (E2 podj.)  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
deficit pyruvátdehydrogenázy (PDH), gen DLD detail
27.3.2017
DLD  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
deficit pyruvátdehydrogenázy (PDH), gen PDHA1 detail
27.3.2017
PDHA1 (X-vázané)  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
deficit pyruvátdehydrogenázy (PDH), gen PDHB detail
27.3.2017
PDHB  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
deficit pyruvátdehydrogenázy (PDH), gen PDHX detail
27.3.2017
PDHX  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Deficit SAH hydrolázy - gen AHCY detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
deficit tyrosinhydroxylázy, gen TH detail
27.3.2017
TH  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Dehydratáza kyseliny  5-aminolevulové detail
ALA-D-Ery  ÚLBLD CVL-HEP plazma  zelený (heparin) Vacutainer 
Poznámka: Nutno telefonicky objednat, transport na ledu (v temnu)ihned po odběru.
Dehydroepiandrosteron (Androstenolon) detail
DHEA  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Dehydroepiandrosteron sulfát detail
DHEAS         ÚLBLD CL sérum, plazma  zlatý, fialový (EDTA), zelený (Li-Heparin) Vacutainer 
delece v mtDNA detail
27.3.2017
mtDNA  KDDL LPSMP-G plná krev, bukální stěr, vlasové folikuly, močový sediment, po domluvě bioptické vzorky, kultivované fibroblasty, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
deplece mtDNA detail
27.3.2017
mtDNA  KDDL LPSMP-G svalová biopsie, jaterní biopsie   
Poznámka: vyšetřujeme až na základě výsledků enzymatických vyšetření v bioptickém vzorku
Detekce FDB 100 detail
Pouze pro výzkum !
FDB 100  ÚLBLD LEM plná nesrážlivá krev  fialový (EDTA) 2x7 ml Vacutainer 
Poznámka: Minimalizovat kontaminaci vzorku cizí DNA.
Detekce minimální reziduální nemoci pomocí průtokové cytometrie (FACS) detail
14.2.2020
MRD FACS  ÚLBLD Hem FACS plná krev, kostní dřeň  K3EDTA 
Poznámka: Biologický materiál skladovat při pokojové teplotě.
diabetes insipidus, gen AVP (AD dědičnost) detail
27.3.2017
AVP  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3ml nebo 1x7 ml 
Diagnostika hereditární sférocytózy (HS) detail
14.2.2020
HS FACS  ÚLBLD Hem FACS plná krev, nesrážlivá   K3EDTA 
Diagnostika HIT (heparinem indukovaná trombocytopenie) detail
14.2.2020
HIT FACS  ÚLBLD Hem FACS sérum  srážlivá krev 
Diagnostika paroxyzmální noční hemoglobinurie (PNH) detail
14.2.2020
PNH FACS  ÚLBLD Hem FACS plná krev, nesrážlivá  K3EDTA 
Poznámka: Biologický materiál skladovat při pokojové teplotě
Digoxin detail
DIG  ÚLBLD CL, CLS sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Odběr se provádí před podáním další dávky nebo v časovém intervalu 8 až 24 hodin od použití poslední dávky.
Dihydrolipoamiddehydrogenáza (podjednotka E3 komplexu PDH) detail
28.2.2020
  KDDL LPSMP-B nesrážlivá krev (7 ml)
sval (minimálně 100 mg)
kožní fibroblasty 
fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
Dihydropteridin reduktáza detail
  KDDL B suchá krevní kapka   
Diluční stanovení IgG detail
2020
  FTO FTO *A nesrážlivá žilní krev  fialový Vacutainer (EDTA) 6 ml 
Distribuční křivka ery / RDW / detail
6.2.2020
RDW  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Distribuční křivka tromb. /PDW / detail
6.2.2020
PDW  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Disulfidy detail
  KDDL B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: 15 ml, transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
DNA,izolace a uchovávání detail
LEM pouze pro výzkum !!
  ÚLBLD CVL-LB, LEM plná krev (nesrážlivá)  fialový (EDTA) 2x7 ml Vacutainer 
Poznámka: Minimalizovat kontaminaci vzorku  cizí DNA.
DP1 směs sIgE proti alergenům roztočů detail
revize 2020
DP1  ÚLBLD KIA *A sérum   zlatý Vacutainer  
Poznámka: Směs sIgE proti alergenům
D1 Derm.  pteronyssinus
D2 Derm. farinae
D3 Derm. microceras
D71 Lepidoglyphus destructor
D72 Tyrophagus putreus
D73 Glycophagus domesticus
D74 Euroglyphus maynei
D201 Blomia tropicalisDraslík   (Kalium) detail
ÚLBLD CL *A, CLS *A, KDDLB *A, GP, STR sérum, plazma, plná krev, moč  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer
Gyn-por.lab.:
Li-heparin stříkačka popř. kapilára  (viz. měření ABR)
moč: skleněná nebo plastová zkumavka bez úpravy
 
Poznámka: Odběr nejlépe bez zatažení paže.
Stanovení z plné krve: transport ihned, v uzavřené stříkačce (kapiláře), bez vzduchových bublin, při teplotě +2 až +6 °C, krev po odběru promíchat s heparinem (kapilára drátkem pomocí magnetu).
Sérum, plazma: před centrifugací plné krve a během ní nechladit
Sběr moče: moč sbírejte do plastových sběrných lahví určených pro tento účel
Důkaz krve ve skvrnách detail
Sérologická laboratoř
  ÚSLT Soudní skvrna, doličný materiál k pitvě   
Dyschondrosteóza, malý vzrůst (gen SHOX) detail
18.02.2020
SHOX  ÚBLG LMD *A Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA   s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: K materiálu zasílanému k vyšetření je nezbytně nutné přiložit vyplněný formulář č. F-ÚBLG-51-009 (shrnuje indikační kritéria).
Prenatální vyšetření je možné, avšak po předchozí dohodě.
Vyšetřované geny – ACAN, ACTN4, ALB, BSND, C3, CASR, CD46, CFB, CFH, CFHR1, CFHR3, CFHR5, CFI, CLCNKA, CLCNKB, CNE3.9 (zesilovač SHOX), COL4A3, COL4A4, COL4A5, FGFR3, HNF1beta, IHH, INF2, KCNJ1, LMX1B, MCT8 (SLC16A2), NPHS2, NPPC, NPR2, PKD1, PKD2, PKHD1, SHOX, SLC12A1, SLC12A3, THBD, THRA, THRB, TMEM67, TRPC6, TRPS1, TSC1, TSC2, TSHR
Bližší informace na tel. 22496 8162 (příp. 8157, 8152).
Echinokokóza (=Hydatidóza) alveolární IgG ELISA detail
Aktualizováno 20.2.2020
EM ELISA  ÚIM NRLTH plná krev (srážlivá), sérum, punktát z cysty/abscesu  červený, žlutý Vacutainer 
Echinokokóza (=Hydatidóza) cystická IgG ELISA detail
Aktualizováno 20.2.2020
ECHI ELISA  ÚIM NRLTH plná krev (srážlivá), sérum, punktát z cysty/abscesu  červený, žlutý Vacutainer 
Echinokokóza (=Hydatidóza) Mikroskopické vyšetření detail
Aktualizováno 20.2.2020
ECHI MIKRO  ÚIM NRLTH vzorky odebírané přímo z patologických lézí, punktát z cysty/abscesu   
Poznámka: Vzorky se odebírají přímo z patologických lézí a následně a) jsou uskladněny ve fyziologickém roztoku a okamžitě dopraveny do laboratoře nebo b) fixovány v 70-90% čistém alkoholu (fixace v alkoholu je výhodnější, protože umožňuje pozdější snazší provedení molekulárně biologických reakcí).
Echinokokóza (=Hydatidóza) Nepřímá hemaglutinace detail
Aktualizováno 20.2.2020
ECHI IHA  ÚIM NRLTH plná krev (srážlivá), sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Echinokokóza (=Hydatidóza) Western Blot IgG detail
Aktualizováno 20.2.2020
ECHI WB  ÚIM NRLTH plná krev (srážlivá), sérum  červený, žlutý Vacutainer 
Poznámka: Využíváno ke konfirmaci výsledků.
Elastáza pankreatická         (Elastasa 1) detail
FELA  ÚLBLD CVL-LG stolice  plastový kontainer na stolici 
Elastáza pankreatická         (Elastasa 1) detail
SELA  ÚLBLD CVL-LG sérum  Vacutainer 
Elektroforetická analýza  množství a složení komplexů oxidační fosforylace a pyruvátdehydrogenázy detail
28.2.2020
  KDDL LPSMP-B sval (minimálně 100mg)
nebo fibroblasty 
 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
Elektroforéza isoenzymů alkalické fosfatasy detail
ALP-IZO  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Elektroforéza proteinů - kapilární detail
Elfo-kapil, ELFO  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer 
Elektronmikr. vyš. detail
10.2.2020
  ÚP ÚP Biolog.materiál pacienta
fixovaný   a) 4% nebo 10% paraformaldehydem
              b) 3% glutaraldehydem 
 
Poznámka: indikuje patolog
Hodnocení: na úrovni ultrastruktury
Informaci o fixaci event. fix. roztok na lince 8687
Enteroviry - RNA (Real Time PCR) detail
ENTERO  ÚLBLD SERO mozkomíšní mok
sérum, plasma, stolice, jiný materiál po dohodě 
červený, zlatý Vacutainer, sterilní nádobka 
Poznámka: Vzorky musejí být ihned po odběru transportovány do laboratoře
Enteroviry (Echoviry, Coxsackie viry) - IgG, IgM, IgA detail
  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Eosinofilní kationický protein detail
revize 2020
ECP  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Vzorek je nutno do laboratoře dodat nejpozději do 2 hodin od odběru a na žádanku napsat čas odběru.
Eozinofily / EO / % detail
6.2.2020
EO %  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Eozinofily / EO / abs. detail
6.2.2020
EO abs.  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
EP71 směs sIgE proti alergenům peří domácího ptactva detail
revize 2020
EP71  ÚLBLD KIA *A sérum   zlatý Vacutainer  
Poznámka: Směs sIgE proti alergenům
E70  Husí peří
E85  Kuřecí peří
E86  Kachní peří
E89  Krocaní peříEP72 směs sIgE proti alergenům peří exotických ptáků detail
revize 2020
EP72  ÚLBLD KIA *A sérum   zlatý Vacutainer  
Poznámka: Směs sIgE proti alergenům
E78   Andulčí peří
E91   Papouščí peří
E201  Kanárčí peří


Epsteina-Barrové virus - DNA (Real Time PCR) detail
EBV  ÚLBLD SERO plná krev, plazma (EDTA) - 1 ml (min. 300 µl)
jiný typ materiálu po domluvě s pracovištěm 
plná krev: fialový Vacutainer (EDTA)
 
Poznámka: Nelze použít vzorky s heparinem.
Epsteina-Barrové virus - VCA IgG, VCA IgM, EBNA IgG, EA IgG detail
EBV  ÚLBLD SERO *A sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Erytrocyty / RBC / detail
6.2.2020
RBC  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: krev na vyšetření „KO za tepla“ je nutno dodat do laboratoře při teplotě 37°C
Erytrocyty v zástinu detail
  ÚLBLD OC čerstvá moč   
erytropoetická protoporfyrie, gen FECH detail
21.2.2020
FECH  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřuje se POUZE na základě biochemického vyšetření (proband) nebo pozitivní rodinné anamnézy (rodinný příslušník)
Erytropoetin detail
Specifikace odběru krve od 01.11.2012.
EPO  ÚLBLD CL, CL sérum  zlatý Vacutainer  
Estradiol detail
12.2.2020
E2  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Etanolový test detail
14.2.2020
  ÚLBLD Hem K, Hem K-FP plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: výsledek udáván jako negativní, ev. síla positivity na +,++,+++,++++
Euglobulinová fibrinolysa detail
14.2.2020
FBlyza  ÚLBLD Hem K plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Exostózy typ I, gen EXT1 detail
27.3.2017
EXT1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer), 3 ml 
Exostózy typ II, gen EXT2 detail
27.3.2017
EXT2  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 
Fabryho choroba - gen GLA (alfa-galaktosidasa) detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Fagocytóza E.Coli - ingesce + stimulační index detail
revize 2020
  ÚLBLD KIA Plná krev.  Vacutainer se zeleným (Li-heparin) víčkem. 
Poznámka: Vzorky vyžadují transport ve vodorovné poloze (ne ve stojánku) a při pokojové teplotě.

Příjem materiálu:
Po-Pá do 10:00.

Materiál je NUTNO dopravit do laboratoře nejpozději do 4 hodin od odběru!!!
Faktor VIII (antigen) detail
21.2.2020
FVIII:Ag  ÚLBLD TC-LICH plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer 
Poznámka: Zpracování prováděno v sérii. Vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru. 
Familiární dna a hyperurikémie - gen ABCG2 detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Familiární juvenilní hyperurikemická nefropatie 1 - gen UMOD detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Fenol - moč detail
  KPL TXL moč 25 ml  1 po 30 ml na moč 
Poznámka: Po dohodě
Indikátor: Fenol
odběr ihned po směně, do druhého dne při 2 - 8°C
Fenylglyoxylová kyselina - moč detail
FGA  KPL TXL moč 25 ml  1 po 30 ml na moč 
Poznámka: Fenylglyoxylová kyselina se stanovuje jako indikátor expozice styrenu ( metabolit styrenu )
Do laboratoře musí být vzorek transportován nejlépe v den odběru, do druhého dne skladovat při 2 - 8°C
Feochromocytom / paragangliom (geny SDH, gen RET) detail
10. 3. 2020
  ÚBLG LMD Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Bližší informace na tel. 22496 8164 (8152).
Prenatální vyšetření po předchozí dohodě.
Feritin  (Ferritin) detail
CL: 12.2.2020
Ferr  ÚLBLD CL *A, KDDLB *A sérum   zlatý Vacutainer  
Poznámka: Horečka zvyšuje feritin.
Fibrinogen detail
14.2.2020
Fbg  ÚLBLD Hem K *A, Hem K-FP *A plasma  modrý (citrát sodny) Vacutainer 
Poznámka: vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Fibrinogen antigen detail
21.2.2020
Fbg Ag  ÚLBLD TC-LICH plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer 
Poznámka: Zpracování prováděno v sérii. Vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru. 
Filarióza - mikroskopické vyšetření krevních nátěrů detail
Aktualizováno 20.2.2020
FIL MIKRO  ÚIM NRLTH periferní krev, event. nesrážlivá krev (EDTA, citrát)   
Filarióza IgG ELISA detail
Aktualizováno 20.2.2020
FIL ELISA  ÚIM NRLTH plná krev (srážlivá), sérum  červený, žlutý Vacutainer 
Folitropin (Folikulostimulační hormon) detail
12.2.2020
FSH  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Fosfáty anorganické      (Fosfor) detail
20.4.2013
ÚLBLD CL *A, CLS, KDDLB *A, STR sérum, plazma, moč  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer 
Poznámka: Nutná rychlá separace od elementů.
Fosfoglukomutáza 1 (PGM1-CDG) detail
28.2.2020
  KDDL LPSMP-B nesrážlivá krev (7 ml)
kožní fibroblasty 
fialový (EDTA) Vacutainer  
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
Fosfomannoizomeráza (PMI-CDG) detail
28.2.2020
  KDDL LPSMP-B nesrážlivá krev (7 ml)
kožní fibroblasty 
fialový (EDTA) Vacutainer  
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
Fosfomannomutáza 2 (PMM2-CDG) detail
28.2.2020
  KDDL LPSMP-B nesrážlivá krev (7 ml)
kožní fibroblasty 
fialový (EDTA) Vacutainer  
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
Fosforibosylpyrofosfátsyntetáza detail
  KDDL B nesrážlivá krev  fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Fosforyláza-b-kináza (GSD IX) detail
  KDDL B nesrážlivá krev  fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
FOXG1 syndrom, gen FOXG1 detail
21.2.2020
FOXG1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml  
FP1 - směs sIgE proti alergenům ořechů detail
revize 2020
FP1  ÚLBLD KIA *A sérum   zlatý Vacutainer  
Poznámka: Směs sIgE proti alergenům
F13   Podzemnice olejná
F17   Lískový ořech
F18   Ořech Para
F20   Mandle
F36   Kokosový ořech
FP2 - směs sIgE proti alergenům mořských produktů a ryb detail
revize 2020
FP2  ÚLBLD KIA *A sérum   zlatý Vacutainer  
Poznámka: Směs sIgE proti
F3     Treska
F24   Garnát (mořský krab)
F37   Slávky
F40   Tuňák
F41   Losos
FP5 - směs sIgE proti alergenům potravin detail
revize 2020
FP5  ÚLBLD KIA *A sérum   zlatý Vacutainer  
Poznámka: Směs sIgE proti alergenům
F1    Vaječný bílek
F2    Kravské mléko
F3    Treska
F4    Pšenice
F13   Podzemnice olejná
F14   Sojový bob


FP73 - směs sIgE proti alergenům masa detail
revize 2020
FP73  ÚLBLD KIA *A sérum   zlatý Vacutainer  
Poznámka: Směs sIgE proti alergenům
F26   Vepřové maso
F27   Hovězí maso
F83   Kuřecí maso
F88   Jehněčí maso


Fragilita kapilár detail
14.2.2020
RL  ÚLBLD Hem K v laboratoři, nutná přítomnost pacienta   
Frakce HDL2               detail
  ÚLBLD CVL-LIP sérum, plazma  zlatý, fialový (10 µl 10% K2EDTA/1ml krve) Vacutainer 
Frakce HDL3                 detail
  ÚLBLD CVL-LIP sérum, plazma  zlatý, fialový (10 µl 10% K2EDTA/1ml krve) Vacutainer  
Francisella tularensis - stanovení protilátek   detail
  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Fruktosamin  (Glykovaný protein) detail
GP  ÚLBLD CL sérum, plazma  zlatý, zelený (NH4+-,Li-,Na- heparin) Vacutainer
 
Poznámka: Stanovení v séru je o 10% vyšší proti plazmě.
Fruktóza detail
  KDDL B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: 15ml, transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
Fumaráthydratáza (FH) detail
28.2.2020
FH  KDDL LPSMP-B nesrážlivá krev (7 ml)
nebo
kožní fibroblasty 
fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
fumarová acidúrie, leiomyomatóza, gen FH detail
27.3.2017
FH  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Funkční aktivita komplementu detail
revize 2020
CP/AP/LP  ÚLBLD KIA venózní srážlivá krev, krevní sérum  zkumavka bez aditiva (zlaté víčko) 
Poznámka: Vyšetřovaný materiál: nesrážlivá krev/krevní plazma není vhodná
Manipulace s materiálem, transport: materiál je třeba dopravit do laboratoře nejpozději do 2 hodin od odběru. není-li přeprava do 2 hodin možná, je NEZBYTNÉ krevní sérum ihned oddělit centrifugací a zamrazit na - 20 stupňů.
Galaktitol detail
  KDDL B *A moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: 15ml, transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
Galaktocerebrosidáza
(m. Krabbe)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Galaktoso-1-fosfáturidyltransferáza detail
  KDDL B nesrážlivá krev  fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: po předchozí dohodě
Galaktóza a galaktózo-1-fosfát detail
  KDDL B srážlivá krev,
suchá krevní kapka 
červený, zlatý Vacutainer 
Poznámka: falešně negativní nálezy při vyšetření do 3 měsíců od krevní transfuze
Gama-glutamyltransferáza detail
20.4.2013
GGT  ÚLBLD CL *A, CLS *A, KDDLB *A, STR sérum, plazma  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer 
Gardnerella vaginalis - DNA (hybridizace) detail
od 23.09.2019 neprovádíme
aff  ÚLBLD SERO vaginální výtěr, výtěr z uretry(muži)
 
Affirm VPIII Sample Collection Tube (SCT)  
Gastrin detail
Změna metody z RIA na CLIA od 17.2.2020
GASTRIN  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Odebranou krev je potřeba dodat do laboratoře do 4 hodin, event. sérum zamrazit na -20°C a zmrazené sérum dodat do laboratoře.
Gaucherovu choroba - gen GBA (glukocerebrosidasa) detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Gene Stripe - Genotypizace TPMT (screening - azathioprin) detail
TPMT  ÚLBLD SERO plná krev  fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Bližší informace: doc. MUDr. Slanař, PhD.(tel. 224 96 4135, 224 96 8146) nebo pí Lípová (224 96 8266)
Gentamicin detail
  ÚLBLD CL sérum nebo plazma  zlatý, zelený, červený Vacutainer  
Poznámka: Analýzu je třeba provést co nejdřív po odběru nebo udržovat vzorky v chladu
Gilbertův syndrom, gen UGT1A1 detail
21.2.2020
UGT1A1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: standardně vyšetřujeme pouze prevalentní variantu v kavkazské populaci, A(TA)7TAA (UGT1A1*28) v promotoru; po domluvě lze vyšetřit exony genu UGT1A1 (Sangerovo sekvenování)
Glukóza detail
24.9.2019
Glu  ÚLBLD CL *A, CLS *A, KDDLB *A, LEM, GP, STR, OC sérum, plazma, plná krev, moč, likvor  zelený (Li-heparin),zlatý, šedivý(NaF/oxalát) Vacutainer, kapilára (Li-heparin)
V odborné literatuře je pro potlačení in vitro glykolýzy doporučen odběr do antiglykolytického činidla obsahujícího kromě fluoridu a EDTA také citrát sodný (k dosažení pH 5,7).  
likvor: sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Odběr bez antiglykolytické přísady (NaF) je nevhodný, jinak klesá koncentrace glukózy bez oddělení krevních elementů o 0,27-0,55 mmol/l za hodinu (pokles lze zaznamenat již po 10 minutách po odběru).
Je vhodné uvést zda je odběr proveden nalačno nebo po jídle.
POZOR: Gyn-por.lab.:
Měření z plné krve (Li-heparin) společně s ABR, Na, K, Cl, iCa, lakt, nesmí být NaF, ihned transport a měření
Odběr bez antiglykolytické přísady je nevhodný.
Glukóza detail
  KDDL B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Glukózový toleranční test - glykemická křivka detail
OGTT  ÚLBLD OC plazma , venózní krve  šedý (antiglykolytické činidlo) Vacutainer 
Poznámka: Denně od 6.30 do 8.00 hod. pro ambulantní pacienty bez objednání na OC FP. Z lůžkových oddělení jen po předchozí domluvě s OC.
Glutarová acidémie typ I - gen GCDH (glutaryl-CoA dehydrogenasa) detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Glykogen detail
  KDDL B nesrážlivá krev  fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Glykogendependentní fosforyláza detail
histochemická laboratoř
  ÚSLT Soudní myokard   
glykogenóza IV, gen GBE1 detail
27.3.2017
GBE1  KDDL LPSMP-G plná krev  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Glykogenóza typ V - gen PYGM detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
glykogenóza XI (Fanconi-Bickel syndrom), gen SLC2A2 (dříve GLUT2) detail
27.3.2017
GLUT2  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Glykovaný hemoglobin detail
Změna jednotek na mmol/mol od 1.12.2011
HbA1c  ÚLBLD CL *A Plná krev odebraná ze žíly nebo kapilární krev odebraná po vpichu z prstu jsou rovnocenné materiály.  fialový Vacutainer (antikoagulační činidlo EDTA)
pro pediatrické vzorky: kapiláry + nádobky s pufrem BioRad 
Poznámka: Kapiláry a nádobky s pufrem jsou pro pediatrické odběry na vyžádání v laboratoři.
GP1 směs sIgE proti alergenům trav detail
revize 2020
GP1  ÚLBLD KIA *A sérum   zlatý Vacutainer  
Poznámka: Směs sIgE proti alergenům
G3   Srha laločnatá
G4   Kostřava luční
G5   Jílek vytrvalý
G6   Bojínek luční
G8   Lipnice luční
Guanidinoacetát (GAA), kreatin (CR) a kreatinin (CRN) v moči

detail
  KDDL B moč, nejlépe 12- nebo 24-hodinový sběr   plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Při detekci Sakaguchiho činidlem bývá detekována slabá frakce guanidinacetátu i ve fyziologických vzorcích močí
Haptoglobin detail
HPT  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Sérum je nutné oddělit od buněk do 2 hodin.
HE4 detail
12.2.2020
HE4  ÚLBLD CL sérum   
Helicobacter pylori -  IgG, IgA detail
  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Helicobacter pylori -  stanovení antigenu detail
  ÚLBLD SERO *A stolice  plastová nádobka/zkumavka 10 - 20 ml s uzávěrem 
Poznámka: vzorek - stolice velikosti lískového oříšku
Helicobacter pylori 13C-UBT detail
D-13C-UBT  ÚLBLD CVL-LG vydechovaný vzduch  aluminium-plastový vak na vydechovaný vzduch 
Poznámka: Po dohodě - denně
Hematokrit / HCT / detail
6.2.2020
HCT  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: krev na vyšetření „KO za tepla“ je nutno dodat do laboratoře při teplotě 37°C
Hemoglobin  / HGB / detail
6.2.2020
HGB  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: krev na vyšetření „KO za tepla“ je nutno dodat do laboratoře při teplotě 37°C
Hemoglobin a jeho frakce (oxy-, deoxy-, karbonyl-, met-, fetální-) detail
Hb  ÚLBLD GP, KDDLB plná krev  Li-heparin, kapilára nebo stříkačka (viz. acidobazické parametry) 
Poznámka: lze měřiz z 1 kapiláry (stříkačky) s ostatními parametry ABR (viz.acidobazické parametry).
Aktuální hodnota Hb je zohledněna při výpočtu acidobaz. parametrů (ABE, HCO3, tCO2)
Heparin sulfamidáza
(m. Sanfilippo A, mukopolysacharidóza IIIA)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Heparinem indukovaná trombocytopenie (protilátky proti komplexu heparin/ destičkový faktor 4 ) detail
14.2.2020
HIT Ab Hep/PF4   ÚLBLD Hem K Sérum, citrátová plazma (pro konfirmaci)  zlatý vacutainer a modrý vacutainer 
Poznámka: Jedná se o orientační test s nízkou specifitou! Výsledek bude ještě následně konfirmován metodou průtokové cytometrie.
Hepatitida A - anti HAV IgG detail
anti HAV IgG  ÚLBLD SERO *A sérum, plazma  červený, zlatý, zelený (Na,Li-heparin), fialový (K2EDTA), modrý (Na-citrát) Vacutainer 
Hepatitida A - anti HAV IgM detail
anti HAV IgM  ÚLBLD SERO *A sérum, plazma  červený, zlatý, zelený (Na,Li- heparin), fialový (K2EDTA), modrý (citrát) Vacutainer 
Hepatitida B - anti HBc detail
anti HBc  ÚLBLD SERO *A sérum, plazma, kadaverózní vzorky krve  červený, zlatý, fialový (EDTA) Vacutainer  
Hepatitida B - anti HBc IgM detail
anti HBc IgM  ÚLBLD SERO *A sérum, plazma  červený, zlatý, fialový (EDTA), šedý (Na-heparin) Vacutainer 
Hepatitida B - anti HBe detail
anti HBe  ÚLBLD SERO *A sérum, plazma  červený, zlatý, fialový (K2EDTA), šedý (Na-heparin) Vacutainer  
Hepatitida B - anti HBs detail
anti HBs  ÚLBLD SERO *A sérum, plazma  červený, zlatý, fialový (EDTA), šedý (Na-heparin) Vacutainer 
Hepatitida B - DNA (Real-time PCR) detail
HBV  ÚLBLD SERO *A EDTA plazma, sérum (4 ml plné krve na 1 vyšetření)  fialový(EDTA)nebo zlatý Vacutainer  
Poznámka: Nelze použít vzorky obsahující heparin.
Hepatitida B - genotyp detail
HBV  ÚLBLD SERO EDTA plazma, sérum  fialový (EDTA) Vacutainer   
Poznámka: Nelze použít vzorky s heparinem.
Vzorky plné krve musí být dodány do 6 h od odběru, vzorky plné krve by měly být transportovány při 2-8 C, vzorky séra nebo plazmy mohou být transportovány  při 2-8 nebo zamrazené.
Hepatitida B - HBeAg detail
HBeAg  ÚLBLD SERO *A sérum, plazma  červený, zlatý, fialový (K2 EDTA), šedý (Na-heparin) Vacutainer 
Hepatitida B - HBsAg detail
HBsAg  ÚLBLD SERO *A sérum, plazma, kadaverózní vzorky krve  červený, zlatý, fialový (EDTA), modrý (citrát) Vacutainer 
Hepatitida B - HBsAg (konfirmační test) detail
HBsAg konf.  ÚLBLD SERO *A sérum, plazma  červený, zlatý, fialový (EDTA), modrý (citrát) Vacutainer 
Hepatitida B - léková rezistence (genotypová) detail
HBV  ÚLBLD SERO EDTA plazma, sérum  fialový (EDTA) Vacutainer, zlatý Vacutainer 
Poznámka: Určení mutant HBV rezistentních na adefovir, lamivudin, entecavir (a tenofovir). Testování kodónů 80, 173, 180, 181, 184, 194, 202, 204, 236, 250 genu HBV polymerázy.
Nelze použít vzorky s heparinem.
Vzorky plné krve musí být dodány do 6 h od odběru, vzorky plné krve by měly být transportovány při 2-8 C, vzorky séra nebo plazmy mohou být transportovány  při 2-8 nebo zamrazené.
Hepatitida B - precore mutanta detail
HBV  ÚLBLD SERO EDTA plazma  fialový (EDTA) Vacutainer   
Poznámka: Průkaz infekce HBeAg- mutantním virem.
Nelze použít vzorky s heparinem.
Vzorky plné krve musí být dodány do 6 h od odběru, vzorky plné krve by měly být transportovány při 2-8 °C, vzorky séra nebo plazmy mohou být transportovány  při 2-8 °C nebo zamrazené.
Hepatitida C - anti HCV detail
anti HCV  ÚLBLD SERO *A sérum, plazma, kadaverózní vzorky krve  červený, zlatý, fialový (EDTA), zelený (heparin) Vacutainer  
Hepatitida C - anti HCV (WB - konfirmační test) detail
anti HCV  ÚLBLD SERO sérum, plazma  zlatý, fialový (EDTA), zelený (heparin) Vacutainer 
Hepatitida C - genotyp detail
HCV  ÚLBLD SERO EDTA plazma, sérum  fialový (EDTA) Vacutainer   
Poznámka: Nelze použít vzorky s heparinem.
Vzorky plné krve musí být dodány do 6 h od odběru, vzorky plné krve by měly být transportovány při 2-8 °C, vzorky séra nebo plazmy mohou být transportovány  při 2-8 °C nebo zamrazené.
Hepatitida C - RNA (Real-time PCR) detail
HCV  ÚLBLD SERO *A EDTA plazma (event.sérum)
požadované množství vzorku: 4 ml krve nebo 2 ml plazmy/séra 
fialový (EDTA) Vacutainer   
Poznámka: Nelze použít vzorky s heparinem.
Čerstvě odebrané vzorky (plná krev) je možné před
odstředěním skladovat při 2–25 °C až 24 hodin. Transport plné krve při 2-25 °C, sérum nebo plazma mohou být transportovány při 2-8 °C nebo zamrazené (-20 °C a méně).
Hepatitida E - anti HEV IgG detail
HEV  ÚLBLD SERO sérum, plazma  červený, zlatý, fialový (EDTA), zelený (heparin) Vacutainer 
Hepatitida E - anti HEV IgM detail
HEV  ÚLBLD SERO sérum, plazma  červený, zlatý, fialový (EDTA), zelený (heparin) Vacutainer 
Hepatitida E - anti HEV IgM / IgG metodou WB (konfirmace) detail
HEV WB  ÚLBLD SERO sérum, plazma  červený, zlatý, fialový (EDTA), zelený (heparin), modrý (citrát) Vacutainer 
hereditární fruktózová intolerance (HFI), gen ALDOB detail
27.3.2017
ALDOB  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
hereditární hemochromatóza typ 1, gen HFE detail
21.2.2020
HFE  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: Indikační kritéria: indikuje pouze lékař s odb. 101, 202 a 208; na žádance uvést dg. E83.1
Vyšetřujeme 3 prevalentní varianty: p.Cys282Tyr, p.His63Asp, p.Ser65Cys
hereditární koproporfyrie, gen CPOX detail
21.2.2020
CPOX  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřuje se POUZE na základě biochemického vyšetření (proband) nebo pozitivní rodinné anamnézy (rodinný příslušník)
Hereditární malabsorbce folátů - gen SLC46A1 detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Herpes simplex virus  HSV-1 IgG, HSV-2 IgG, HSV-1/2 IgM detail
HSV  ÚLBLD SERO *A sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Herpes simplex virus typ 1 - DNA (Real-time PCR) detail
HSV-1  ÚLBLD SERO Likvor, gynekologické výtěry, ORL a oční vzorky (včetně rohovky), kožní a slizniční stěry (sterilní štětičku nasucho nebo zanořenou do sterilního fyziologického roztoku, nezanořovat do tuhého transportního média např. AMIES), BAL
jiný materiál po dohodě  
sterilní nádobka 
Herpes simplex virus typ 2 - DNA (Real-time PCR) detail
HSV-2   ÚLBLD SERO Likvor, gynekologické výtěry, ORL a oční vzorky (včetně rohovky), kožní a slizniční stěry (sterilní štětičku nasucho nebo zanořenou do sterilního fyziologického roztoku, nezanořovat do tuhého transportního média např. AMIES), BAL
jiný materiál po dohodě  
sterilní nádobka 
HEV-RNA kvantita detail
HEV  ÚLBLD SERO plazma (sérum)  fialový Vacutainer 
HHV-6  IgG, IgM detail
HHV6  ÚLBLD SERO *A sérum  červený, zlatý Vacutainer 
HHV-6 DNA (Real-time PCR) detail
HHV-6  ÚLBLD SERO plná krev, plasma (EDTA) - 1 ml (min. 300 µl), CSF
jiný typ materiálu po domluvě s pracovištěm 
plná krev, plasma: fialový Vacutainer (EDTA)
CSF: sterilní nádobka  
Poznámka: nelze použít vzorky s heparinem
Hippurová kyselina - moč detail
HA  KPL TXL moč 25 ml  1 po 30 ml na moč 
Poznámka: Hippurová kyselina se jako metabolit toluenu stanovuje při vyšetření toluenu
Do laboratoře musí být vzorek dopraven nejlépe v den odběru, do druhého dne skladovat při 2 - 8°C
Histochemické vyšetření detail
10.2.2020
  ÚP ÚP Biologický materiál pacienta   
Poznámka: a) po odběru materiál namrazit ve vychlazeném petroléteru nebo tekutém dusíku a přechovávat na suchém ledu
b) materiál vložit do zkumavky a v termosce s obyč.ledem transportovat na patol. pracoviště

Seznam cytologických a histologických základních a speciálních metod barvení viz. SM-PAT-02 Laboratorní příručka
HIV 1,2 + p24 detail
HIV  ÚLBLD SERO *A Sérum, plazma, kadaverózní vzorky krve  zlatý, červený, fialový (EDTA), zelený (Na,Li-heparin) Vacutainer 
Poznámka: Konfirmační vyšetření reaktivních vzorků zajistíme v NRL pro AIDS.
HLA B27 detail
revize 2020
HLA B27  ÚLBLD KIA Plná krev nesrážlivá.  Vacutainer s fialovým (EDTA)  
Poznámka: Vzorky vyžadují transport ve vodorovné poloze (ne ve stojánku) a při pokojové teplotě.

V pátek je materiál pro stanovení prijímán pouze do 10:00.
HLA genotypizace celiakie - HLA DQ2, DQ8 detail
HLA DQ2,8  ÚLBLD KIA žilní nesrážlivá krev   fialový Vacutainer (K-EDTA)
modrý Vacutainer (citrát sodný)
NELZE POUŽÍT ZKUMAVKU S LI-HEPARINEM! 
Hladina adalimumabu detail
revize 2020
Hladina adalimumabu  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: ODBĚR JE NEZBYTNÉ PROVÉST TĚSNĚ PŘED PODÁNÍM NÁSLEDNÉ INJEKCE ADALIMUMABU (TZV. TROUGH LEVEL).
Hladina infliximabu detail
revize 2020
Hladina infliximabu  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: ODBĚR JE NEZBYTNÉ PROVÉST TĚSNĚ PŘED PODÁNÍM NÁSLEDNÉ INFUZE INFLIXIMABU (TZV. TROUGH LEVEL).
Hladina protilátek proti ustekinumabu detail
revize 2020
Ab ustekinumab  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Provádíme automaticky spolu se stanovením hladiny léčiva (trough level).
Hladina protilátek proti vedolizumabu detail
revize 2020
Ab vedolizumab  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: provádíme automaticky spolu se stanovením hladin léčiva (trough level)
Hladina ustekinumabu detail
revize 2020
Hladina ustekinumabu  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: ODBĚR JE NEZBYTNÉ PROVÉST TĚSNĚ PŘED PODÁNÍM NÁSLEDNÉ INJEKCE USTEKINUMABU (TZV. TROUGH LEVEL).
Hladina vedolizumabu detail
revize 2020
Hladina vedolizumabu  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: ODBĚR JE NEZBYTNÉ PROVÉST TĚSNĚ PŘED PODÁNÍM NÁSLEDNÉ INJEKCE vedolizumabu (TZV. TROUGH LEVEL).
hluchota (maternálně děděná, nesyndromová), mitochondriální DNA detail
27.3.2017
mtDNA  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Homocystein (celkový) detail
  KDDL B *A plazma ( sérum )  nesrážlivá krev v EDTA 7 ml  
Poznámka: nesrážlivou krev odebranou do EDTA (zkumavka částečně ponořená do vody s ledem) dopravit do 1 hodiny do laboratoře k separaci plazmy
při delším transportu krev po odběru do 1 hodiny centrifugovat, plazmu separovat a zamraženou zaslat do laboratoře
Homocystinurie z deficitu cystathionin beta-syntázy - gen CBS (cystathionin beta synthasa) detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Homocystinurie způsobená defektem v metabolismu kobalaminu - gen MTRR (methionin syntáza-reduktáza) detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Hořčík detail
Mg  ÚLBLD CL, CLS, KDDLB *A, STR sérum, plazma, moč  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer 
Poznámka: Nelze použít EDTA, citrát, fluorid
Rychle transportovat, nutná rychlá separace od elementů.
HPV HR + HPV 16/18 - Real time PCR detail
HPV  ÚLBLD SERO cervikální stěr  cobas PCR Cell Collection Media (Roche), PreservCyt Solution (Cytyc Corp.) 
Poznámka:
hs Troponin I detail
Od 13.2.2018
  ÚLBLD CLS Plazma   Zkumavka se zeleným uzávěrem (Li-heparin)  
Humánní Papillomavirus - genotypizace detail
HPV  ÚLBLD SERO cervikální stěr  stěr: cobas PCR Cell Colection Media (Roche) 
Hungtingtonova choroba (gen HTT) detail
18.02.2020
HD  ÚBLG LMD *A Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Prenatální vyšetření po předchozí dohodě
Bližší informace na tel. 22496 8198 (příp. 8152).
Hyperlipidémie typu V, gen APOA5 detail
27.3.2017
APOA5  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Hyperlipidémie, gen GPIHBP1 detail
27.3.2017
GPIHBP1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Hyperlipoproteinémie typ I (deficit lipoproteinové lipázy), gen LPL detail
27.3.2017
LPL  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer), 3 ml 
Hypofosfatázie, gen ALPL detail
27.3.2017
ALPL  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 1x3 ml nebo 1x7 ml 
Hypoxanthinguaninfosforibosyl
transferáza
detail
  KDDL B nesrážlivá krev  fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Chitotriosidáza
(screening, monitorování pacientů s m. Gaucher na ERT)
detail
  KDDL E *A srážlivá krev, sérum, nesrážlivá krev, plazma  červený, zlatý, fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Chlamydia IgA /IgG detail
CT  ÚLBLD SERO *A, SERO *A sérum  zlatý Vacutainer  
Chlamydia pneumoniae - DNA (Real-time PCR) detail
CP  ÚLBLD SERO Respirační vzorky
jiný typ materiálu po domluvě s pracovištěm 
sterilní nádobka 
Poznámka: Vzorek nemrazit
Chlamydia pneumoniae - IgM, IgA, IgG   detail
  ÚLBLD SERO *A sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Chlamydia trachomatis - DNA (Real time PCR) detail
CT  ÚLBLD SERO moč (10-30ml 1. proudu moče), endocervikální výtěr  moč: sterilní odběrová polypropylenová nádobka bez konzervačních látek
výtěr: speciální odběrová souprava (info v laboratoři: 224 96 8266) 
Chlamydia trachomatis cHSP60 IgG detail
20.7.2018 zrušeno ← ukončení výroby diagnostik
CT  ÚLBLD SERO *A sérum  zlatý Vacutainer 
Chlamydia trachomatis IgA/IgG detail
CT  ÚLBLD SERO *A, SERO *A sérum  zlatý Vacutainer 
Chloridy detail
Cl  ÚLBLD CL, CLS, KDDLB *A, GP, STR sérum, plazma, plná krev, moč, likvor  zelený (Li-heparin), zlatý Vacutainer
Gyn-por.lab.: Li-heparin kapilára (stříkačka), viz. měření ABR
Likvor: sterilní zkumavka bez úpravy 
Cholesterol celkový detail
Změna od 21.7.2011
CHOL  ÚLBLD CL *A, CLS *A, KDDLB *A, STR sérum, plazma  zlatý,zelený(Li-heparin),fialový (K3EDTA) Vacutainer  
Poznámka: Oddělení séra (plazmy) do 3 hodin.
Cholesterol LDL - přímé měření detail
18.2.2019
LDLC  ÚLBLD CL sérum, plazma
EDTA plazma může v porovnání se sérem způsobit snížené hodnoty zdroj: Rifai N, Warmick GR, Dominiczak MH, eds.Handbook of Lipoprotein Testing. 2nd ed., Washington, ACC Press; 2000.p.161-176 
zlatý,zelený(Li-heparin),fialový(K2,K3 EDTA)Vacutainer 
Cholesterol-HDL detail
Změna od 21.7.2011
HDL  ÚLBLD CL, KDDLB *A, STR, CVL-LIP sérum, plazma  zlatý, zelený (Li-heparin), fialový (K3EDTA nebo max.10 µl 10% Na2EDTA/1ml krve) Vacutainer 
Poznámka: Oddělění séra (plazmy) do 3 hodin.
Cholesterol-LDL - výpočet detail
Změna od 21.7.2011
LDLV, LDL  ÚLBLD CL, KDDLB, STR sérum, plazma  zlatý, zelený (heparin Li) Vacutainer  
Poznámka: Ve vzorku je nutno stanovit celkový cholesterol, HDL-cholesterol, triacylglyceroly.
Cholinesteráza   detail
CHS  (CHE)  ÚLBLD CL, CLS sérum,plazma  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer 
Choriogonadotropin - volná beta podjednotka detail
12.2.2020
FBC, free beta hCG  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Riziko vrozených vývojových vad je vyhodnocováno pomocí speciálního programu (ug/l jsou přepočteny na MoM).
Choriogonadotropin + Beta podjednotka hCG detail
12.2.2020
hCG  ÚLBLD CLS, CL *A CLS: sérum
CL:  sérum 
zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer 
Poznámka: U žádanek o screening ve II.trimestru je nutné uvést váhu, datum PM a délku těhotenství měřenou UZ.
Chromogranin A detail
12.2.2020
CgA  ÚLBLD CL Sérum  zlatý Vacutainer 
Chylomikrony separace -TAG,  Chol detail
CM  ÚLBLD CVL-LIP plazma  fialový (10 µl 10% Na2EDTA/1ml krve) Vacutainer 
Poznámka: Stanovení v separované frakci
1 kyv. UC pro všechny frakce
Identifikace kvasinek detail
aktualizace 13.2.2020
  ÚLBLD M-MYKO *A Izolace mikromycety na Sabouraudově agaru, Sabouraudově agaru s chloramfenikolem,(krevním agaru, Uriselectu)  Plastová Petriho miska se Sabouraudovým agarem, Sabouraudovým agarem s chloramfenikolem, krevním agarem, Uriselectem 
Identifikace nepravidelných antierytrocytárních protilátek detail
2020
  FTO FTO *A nesrážlivá žilní krev  2x fialový Vacutainer (EDTA) 6 ml 
IL-6, interleukin 6 detail
13.4.2020
IL-6  ÚLBLD CLS sérum, plazma  sérum (žlutý Vacutainer, Li-heparinová plazma (zelený Vacutainer) 
Imunofenotypizace bronchoalveolární laváže (BAL) detail
revize 2020
IFT BAL  ÚLBLD KIA Bronchoalveolární laváž.  Sterilní zkumavka bez úpravy. 
Poznámka: Stanovení subpopulací:
CD3+, CD3+CD4+, CD3+CD8+, CD19+ (B lymfocyty), CD3-CD16,56+ (NK buňky), CD3+HLA-DR+

Příjem materiálu:
Po-Čt do 13:00,
Pá do 12:00 hod.

Materiál je NUTNO dopravit do laboratoře do 2 hodin od odběru!!!
Imunofenotypizace leukocytárních antigenů hematologických chorob pomocí průtokového cytometru (FACS) detail
14.2.2020
Imunofenotypizace (FACS)  ÚLBLD Hem FACS plná krev, kostní dřeň, likvor, punktáty, uzliny, jiné tkáně
 
a) plná krev, kostní dřeň: K3EDTA
b) likvor: sterilní zkumavka bez úpravy nebo Transfix
c) punktáty, uzliny, jiné tkáně: sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Biologický materiál skladovat při pokojové teplotě, pouze mozkomíšní mok stabilizovaný Transfixem skladovat v lednici (4–8°).
Imunofenotypizace likvoru detail
revize 2020
IFT CSF  ÚLBLD KIA Likvor.  Likvor: sterilní zkumavka bez úpravy. 
Poznámka: Stanovení povrchových znaků:
CD80+; CD4+; CCR5+; CXCR3+; CD80+/CD19+

Materiál je NUTNO dopravit do laboratoře do 2 hodin od odběru!!!
Imunofixace bílkovin      (Imunoelfo) detail
IM, IFE  ÚLBLD CL sérum, moč první ranní  sérum: zlatý Vacutainer
moč: jednorázová zkumavka PE, 10 ml 
Imunofluorescenční vyšetření detail
11.2.2019
  ÚP ÚP *A tkáňový biologický materiál   
Poznámka: a) Materiál po odběru ihned zamrazit v tekutém dusíku, přechovávat na suchém ledu
b) Materiál po odběru vložit do zkumavky a okamžitě transportovat v termosce na obyčejném ledu
c) Je nutné dopředu dohodnout zpracování materiálu imunoflorescencí
Imunoglobulin A detail
KIA revize 2020
IgA  ÚLBLD CL *A, KDDLB *A, KIA *A CL: sérum, likvor (mozkomíšní mok)
 
zlatý Vacutainer
likvor: sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Sérum oddělit od buněk do 2 hodin.
Stanovení IgA v likvoru pouze na CL.
Při stanovení v likvoru se doporučuje zároveň stanovit IgA i v séru.
Mozkomíšní mok je nutné před analýzou centrifugovat, aby se odstranily buněčné a bakteriální kontaminanty
Imunoglobulin D detail
revize 2020
IgD  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: U nefelometrického stanovení nelze použitým analytickým systémem stanovit koncentrace IgD menší než 23 U/ml. Pro stanovení nižších koncentrací je nutné využít sensitivnější metody - RIA, EIA.
Imunoglobulin E   detail
KIA revize 2020
IgE  ÚLBLD KIA *A, CL *A sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Sérum oddělit od buněk do 2 hodin.
Imunoglobulin G detail
KIAi revize 2020
IgG  ÚLBLD CL *A, KDDLB *A, KIA *A CL: sérum, likvor (mozkomíšní mok)
KIA: sérum 
sérum:  zlatý Vcutainer
likvor: sterilní zkumavka bez úpravy  
Poznámka: Sérum oddělit od buněk do 2 hodin.
Stanovení IgG v likvoru pouze na CL.
Při stanovení v likvoru se doporučuje zároveň stanovit IgG i v séru.
Mozkomíšní mok je nutné před analýzou centrifugovat, aby se odstranily buněčné a bakteriální kontaminanty
Imunoglobulin IgG1 detail
revize 2020
IgG1  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Omezení frekvence stanovení: 1/1 měsíc
Imunoglobulin IgG2 detail
revize 2020
IgG2  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Omezení frekvence stanovení: 1/1 měsíc
Imunoglobulin IgG3 detail
revize 2020
IgG3  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Omezení frekvence stanovení: 1/1 měsíc
Imunoglobulin IgG4 detail
revize 2020
IgG4  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Omezení frekvence stanovení: 1/1 měsíc
Imunoglobulin M detail
KIA revize 2020
IgM  ÚLBLD CL *A, KDDLB *A, KIA *A CL: sérum, likvor (mozkomíšní mok)
KIA: sérum 
sérum: zlatý Vacutainer
likvor: sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Stanovení IgM v likvoru pouze na CL.
Mozkomíšní mok se musí před analýzou odstředit za účelem odstranění potencálních buněčných a bakteriálních kontaminantů.
Imunohematologický screening v graviditě (krevní skupina v AB0 a RhD systému, screening v NAT a v enzymatickém testu, ev. identifikace protilátek dle výsledku screeningu antierytrocytárních protilátek). detail
2020
  FTO FTO *A nesrážlivá žilní krev  2x fialový Vacutainer (EDTA)  6 ml 
Poznámka: Na žádanku nutno vždy uvést informaci o tom, zda byl nebo nebyl aplikován anti-D imunoglobulin a případně kdy.
Imunohistochemické vyšetření detail
10.2.2020
IHC  ÚP ÚP *A Standardní materiál pro bioptické vyšetření, cytologický materiál zpracovaný jako cytoblok nebo cytospinový preparát.   
Poznámka: indikuje patolog
Hodnocení: kvalitativní, v některých případech i kvantitativní
Seznam protilátek používaných na ÚP k lokalizaci a vizualizaci tkáňových antigenů viz. SM-PAT-02 Laboratorní příručka

Imunohistologické vyšetření - vitální reakce detail
Histochemická laboratoř
  ÚSLT Soudní parafinové tkáňové řezy   
Poznámka: průkaz fibronektinu, P-selektinu
Index aterogenity detail
IA  ÚLBLD CL, KDDLB, STR sérum   
Poznámka: Výpočet
Index zdravé prostaty  (phi) detail
20.2.2020
phi  ÚLBLD CL sérum   zkumavka bez aditiv (Vacutainer žlutý uzávěr)  
Poznámka: Pro výpočet phi je nutné stanovit koncentraci celkového PSA, fPSA a p2PSA.
Vzorec:
phi = (p2PSA/fPSA) × √ tPSA

Influenza A  - stanovení protilátek   detail
  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Influenza A + B  - stanovení antigenu detail
aktualizace 28.01.2020
  ÚLBLD M-BAKT sekrety z dýchacích cest - aspirát, výplach, sputum, bronchoalveolární laváž  zkumavka sterilní 10 ml + šroubovací víčko - 502456 (pí Nováková)
sterilní nádobka PP 30 ml + šroubovací víčko - BSC 1275(pí Nováková, firma MUF-Pro)
 
Poznámka: Materiál transportovat ihned do laboratoře. Transport při pokojové teplotě; skladování do 24 hod. při teplotě 2 - 8 °C, delší skladování při teplotě - 20 °C.
Influenza A + B  - stanovení antigenu detail
  ÚLBLD SERO nasopharyngeální aspirát, nasopharyngeální výplach, sputum, tracheální aspirát, BAL, (event. nasopharyngeální výtěr)  pro nasophyryngeální výtěr - 2 ks Odběrový tampon Flocked Swab normal (kat.č. 1521) + 1 ks Odběrová zkumavka s mediem pro viry UTM-RT (kat.č. 1642) - k dispozici přes žádanky LABO - centrální sklad  

pro tekuté materiály z DC - plastová zkumavka bez aditiv s víčkem
 
Poznámka: Nasopharyngeální výtěry jsou pro vyšetření méně vhodné z hlediska nižší virové nálože v odebraném vzorku.

Postup pro provedení nasopharyngeálního výtěru:
Pacienta před výtěrem necháme zakašlat. Jedním tamponem provedeme stěr zadní stěny nosohltanu krouživým pohybem tak, aby se setřelo co nejvíce epiteliálních buněk. Je nutné se vyhnout mandlím! Tampon vložíme do virologického odběrového média a asi uprostřed špejli zalomíme o okraj zkumavky. Druhým tamponem vytřeme obě nosní dírky a špejli opět zalomíme o okraj téže zkumavky.

Obecně je citlivost metod rychlého průkazu Ag v sekretech dýchacích cest nižší než citlivost PCR (udávaná citlivost pro průkaz Ag je 50 - 70 %). Při negativitě testu se doporučuje doplnit vyšetření metodou PCR v NRL pro chřipku SZU Praha.
Influenza A,B - RNA detail
  ÚLBLD SERO nasopharyngeální výtěr, výplach, aspirát
sputum, tracheální aspirát, BAL
 
•pro tekuté materiály z DC – 1 plastová zkumavka bez aditiv se šroubovacím víčkem
•pro nasopharyngeální výtěry  
- 1 ks Odběrová zkumavka s mediem pro viry UTM-RT  1 ml (číslo OBJ-karty 811731) + 2 ks Odběrový tampon Flocked Swab normal (číslo OBJ-karty 808259)
- odběrové soupravy lze objednávat v žádankovém systému LABO – z centrálního skladu 
Poznámka: multipex PCR souběžně s RSV-RNA
Influenza B - stanovení protilátek   detail
  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Inhibitor aktivátoru plasminogenu 1 (antigen) detail
24.2.2020
PAI-1:Ag  ÚLBLD TC-LICH plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: Zpracování prováděno v sérii. Vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru.
Insulin   detail
LEM pouze pro výzkum, v současnosti se neprovádí !
INS  ÚLBLD CL, LEM sérum,plazma  zlatý, zelený (Li-heparin), fialový (K3EDTA), modrý (citrát sodný) Vacutainer
 
Poznámka: Interferuje hemolýza;z erytrocytů jsou uvolňovány peptidázy degradující inzulin.
Plasma s heparinem dává vyšší hodnoty než plasma s EDTA.
Insulin-like growth factor binding  protein-3   detail
IGF BP-3        ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Insulinu podobný růstový faktor - I (Somatomedin C) detail
IRMA nahrazena CLIA od 8.6.2015
IGF-I  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
IP detail
23.3.2017
  Sexuologie ejakulát  nádobka bez úpravy 
Poznámka: Nutno zkapalnit do 30 minut.
izolace DNA pro uchování či zaslání detail
27.3.2017
  KDDL LPSMP-G plná krev  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Izolace DNA z biopsie či ze vzorku získaného při operaci detail
18.02.2020
  ÚBLG LMD přiměřené množství tkáně nefixované formalinem (!!!), čerstvé nebo hlubokozmrazené  sterilní zkumavka 
Poznámka: Po předchozí dohodě s laboratoří.
Bližší informace na telefonu č. 22496 8152, 8162.        
Izolace DNA z fetální krve detail
18.02.2020
  ÚBLG LMD 1 ml fetální krve v EDTA  fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Po předchozí dohodě s laboratoří.
Bližší informace na telefonu č. 22496 8152, 8162.          
Izolace DNA z choria, placenty nebo pupečníku detail
18.02.2020
  ÚBLG LMD přiměřené množství tkáně nefixované formalinem (!!!), čerstvé nebo hlubokozmrazené   sterilní zkumavka 
Poznámka: Po předchozí dohodě s laboratoří.
Bližší informace na telefonu č. 22496 8152, 8162.        
Izolace DNA z kultivovaných fetálních buněk detail
18.02.2020
  ÚBLG LMD 1 šarže kultivovaných fetálních buněk z AMC  kultivační lahvička 
Poznámka: Po předchozí dohodě s laboratoří.
Bližší informace na telefonu č. 22496 8152, 8162.
Izolace DNA z parafinových bločků detail
18.02.2020
  ÚBLG LMD 3 - 10 řezů (sílných 10 um) z parafinových bločků  sterilní zkumavka 
Poznámka: Po předchozí dohodě s laboratoří.
Bližší informace na telefonu č. 22496 8152, 8162.          
Izolace DNA z periferní krve detail
18.02.2020
  ÚBLG LMD 3 - 7 ml nesrážlivé periferní krve v EDTA  fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Pro rozsáhlou mutační analýzu, u probanda odběr 2x 7 ml krve v EDTA.
Bližší informace na telefonu č. 22496 8152, 8162  
Izolace DNA z plodové vody detail
18.02.2020
  ÚBLG LMD 3 - 5 ml plodové vody  sterilní zkumavka 
Poznámka: Po předchozí dohodě s laboratoří.
Bližší informace na telefonu č. 22496 8152, 8162.
Izolace DNA ze stěru bukální sliznice či gingivy detail
18.02.2020
  ÚBLG LMD 2 tampony ze sterilní soupravy (viz níže)  sterilní souprava: Odběrový Tampon na bukální stěr (různí výrobci) 
Poznámka: Po předchozí dohodě s laboratoří.
Bližší informace na telefonu č. 22496 8152, 8162.  
izolace RNA (lymfocytů) pro uchování či zaslání+RT detail
27.3.2017
  KDDL LPSMP-G plná krev  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
izolace RNA (lymfocytů) pro uchování či zaslání+RT detail
  plná krev  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
izolace RNA (lymfocytů) pro uchování či zaslání+RT detail
  plná krev  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
izolace RNA (lymfocytů) pro uchování či zaslání+RT detail
  plná krev  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Jaterní blot (AMAb II,M2-3E, LKM1, LC1, SLA) detail
revize 2020
AMAb, M2-3E, LKM, LC1, SLA  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Jaterní fasciolóza IgG ELISA detail
Aktualizováno 20.2.2020
FASC ELISA  ÚIM NRLTH plná krev (srážlivost), sérum  červený, žlutý Vacutainer 
Jaterní fosforyláza (GSD VI) detail
  KDDL B nesrážlivá krev  fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Kadmium detail
Cd  ÚLBLD CL plná krev  speciální zkumavky (metal free plastic), oranžový Sarsted 
Poznámka: Pozor na kontaminaci, dodat rychle do laboratoře.
Kadmium - moč detail
Cd  KPL TXL moč 100 - 200 ml, nejlépe sběr za 24 hodin  2 po 50 ml na moč  
Poznámka: Indikátor: Kadmium
do druhého dne při teplotě 2 - 8°C, při delším skladování lze vzorky uchovat při -15 až -25°C
Kalcitonin (Human Calcitonin, Thyrocalcitonin) detail
IRMA nahrazena CLIA od 6.7.2015
CT  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Kalprotektin fekální detail
revize 2020
Fekální kalprotektin  ÚLBLD KIA stolice  Provádí se pouze z nativního vzorku stolice odebraného do vhodné odběrové nádobky 
Poznámka: Odběr nativního vzorku stolice do vhodné odběrové nádobky, dopravit do laboratoře do 3 dnů po odběru, vzorek do té doby uchovávat v lednici při 2-8°C
Kapilarióza ELISA IgG detail
Aktualizováno 20.2.2020
CAP ELISA  ÚIM NRLTH plná (srážlivá) krev, sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Karbohydrát-deficientní transferin - %CDT detail
2018
CDT  ÚLBLD CVL-LB sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: frekvence vyšetření hrazená pojišťovnou - 1x za 3 měsíce
Karcinoembryonální antigen  CEA detail
12.2.2020
CEA  ÚLBLD CL sérum , plazma nebo likvor  sérum, plazma: zlatý, zelený, fialový Vacutainer
likvor: plastová zkumavka bez úpravy 
Kardiomyopatie z dysfunkce AMP-aktivované proteinkinázy - gen PRKAG2 detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Karnitin (acylovaný, volný, celkový) detail
  KDDL B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: 15ml, transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
Karnitin acylovaný detail
  KDDL B srážlivá krev, sérum, nesrážlivá krev, plazma  červený, zlatý, fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Karnitin celkový detail
  KDDL B srážlivá krev, sérum, nesrážlivá krev, plazma  červený, zlatý, fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Karnitin volný detail
  KDDL B srážlivá krev, sérum, nesrážlivá krev, plazma  červený, zlatý, fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
katarakta a kardiomyopatie (AR), progresivní externí oftalmoplégie s delecemi v mtDNA (AD), gen ANT1 detail
27.3.2017
ANT1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Katecholaminy volné v moči - Dopamin detail
DA  ÚLBLD LEM Sbíraná moč za 24 hod s konzervací a po dietě.  Sběrná plastová nádoba obsahující 10 ml 12,5% HCl.
Podrobný návod na sběr moče i sběrnou nádobu je možné vyzvednout v laboratoři LEM, v přízemí budovy III. interny, U Nemocnice 1, Praha 2. 
Poznámka: Sběr moče za 24h, případně během záchvatu, do sběrné nádoby obsahující 10 ml 12,5% HCl. V průběhu sběru uchovávat moč v chladu (při 2-15°C) a temnu. Do laboratoře dodat celý obsah sesbírané moče nebo 20 ml moče s uvedením celkové diurézy za 24h. V případě sběru během záchvatu uvést i celkovou dobu sběru. Dieta - viz příprava pacienta.
Katecholaminy volné v moči - Noradrenalin detail
NE  ÚLBLD LEM Sbíraná moč za 24 hod s konzervací a po dietě.  Sběrná plastová nádoba obsahující 10 ml 12,5% HCl.
Podrobný návod na sběr moče i sběrnou nádobu je možné vyzvednout v laboratoři LEM, v přízemí budovy III. interny, U Nemocnice 1, Praha 2. 
Poznámka: Sběr moče za 24h, případně během záchvatu, do sběrné nádoby obsahující 10 ml 12,5% HCl. V průběhu sběru uchovávat moč v chladu (při 2-15°C) a temnu. Do laboratoře dodat celý obsah sesbírané moče nebo 20 ml moče s uvedením celkové diurézy za 24h. V případě sběru během záchvatu uvést i celkovou dobu sběru. Dieta - viz příprava pacienta.
Ketokyseliny detail
  KDDL B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Ketony detail
  KDDL B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Kinetika konjugovaných dienů v LDL detail
  ÚLBLD CVL-LIP plazma  fialový (10µl 10% Na2EDTA/1ml krve) Vacutainer 
Poznámka: Stanovení v separované frakci.
Klíšťová meningoencefalitida -  IgM, IgG detail
TBEV  ÚLBLD SERO sérum, likvor  sérum: červený, zlatý Vacutainer
likvor: sterilní zkumavka bez aditiv 
Koagulační faktor IX detail
14.2.2020
F IX  ÚLBLD Hem K *A, Hem K-FP *A plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: zpracování v sérii, vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Koagulační faktor VIII detail
14.2.2020
F VIII  ÚLBLD Hem K *A, Hem K-FP *A plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: zpracování v sérii, vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Koagulační faktor XI. detail
14.2.2020
F XI  ÚLBLD Hem K *A, Hem K-FP *A plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: zpracování v sérii, vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Koagulační faktor XII detail
14.2.2020
F XII  ÚLBLD Hem K-FP *A, Hem K *A plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer 
Poznámka: zpracování v sérii, vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Koagulační faktor XIII aktivita detail
8.4.2020
FXIII Ac  ÚLBLD Hem K citrátová krev, plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer   
Koagulační faktor XIII Antigen detail
14.2.2020
F XIII  ÚLBLD Hem K-FP Citrátová krev, plasma  Modrý Vacutainer 
Koagulační faktory II. , V. , VII., X. detail
14.2.2020
F II, F V, F VII, F X.  ÚLBLD Hem K *A, Hem K-FP *A plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: zpracování v sérii, vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Koenzym Q10  (CoQ10) detail
28.2.2020
Q10, CoQ10  KDDL LPSMP-B nesrážlivá krev (5 ml)
svalová tkáň (min. 50 mg)
lymfocyty (7 ml EDTA) 
zelený (Heparin) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
Kompletní spermiogram detail
23.3.2017
  Sexuologie ejakulát  nádobka bez úpravy 
Poznámka: Nutno zkapalnit 30 minut. Poznámka: Pokud vzorek získán doma, dodat do laboratoře do 1 hodiny po odběru.  
Pokud venkovní teplota pod 18 stupňů Celsia, dát nádobku s ejakulátem na tělo (do kapsy apod). Nikdy nedávat do lednice!!!!
Koncentrace hemoglobinu v retikulocytu /RET-HE/ pg detail
6.2.2020
RET-HE  ÚLBLD Hem FP, Hem CHL plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
kongenitální erytropoetická porfyrie, gen UROS detail
21.2.2020
UROS  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřuje se POUZE na základě biochemického vyšetření (proband) nebo pozitivní rodinné anamnézy (rodinný příslušník)
kongenitální myasténie (acetylcholinový receptor, podjednotka epsilon), gen CHRNE detail
27.3.2017
CHRNE  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Konjugované dieny v LDL precipitačně detail
  ÚLBLD CVL-LIP sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Referenční hodnota z literatury     (pro zmraž. sérum)
Konsumpce protrombinu detail
14.2.2020
  ÚLBLD Hem K srážlivá krev  červený Vacutainer 
Poznámka: nutno udržet 37 C, je doporučeno provést odběr na pracovišti CHL
Kontrola účinnosti sterilizátorů (všech druhů) - kultivační vyš. detail
aktualizace 20.05.2019
  ÚLBLD M-STER *A biologické indikátory prošlé procesem sterilizace  Biologické indikátory jsou nosiče naočkované zkušebním mikroorganismem v primárním obalu. Zkušebním mikroorganismem pro horkovzdušné sterilizátory je Bacillus atrophaeus, pro parní a formaldehydové sterilizátory Geobacillus stearothermophilus 
Poznámka: Bioindikátory se vkládají do sterilizátoru na místa, kde je nejhorší přístup sterilizačního média. Počet bioindikátorů se řídí objemem sterilizátoru.
Konzervace fibroblastů mražením a uložení v kapalném dusíku detail
  KDDL T *A kožní biopsie, kultivované kožní fibroblasty, kožní nekropsie  zkumavka se šroubovacím uzávěrem 15 až 50 ml z PP, kultivační lahvička, atp 
Konzultace ATB terapie detail
aktualizace 28.01.2020
  ÚLBLD M-ATB    
Poznámka: mobil. tel. i mimo prac. dobu:
prim. Adámková  725 344 741
Dr. Kupidlovská 725 895 017
Kortizol detail
12.2.2020
COR  ÚLBLD CL *A sérum, sbíraná moč, sliny - odběr do salivety
 
zlatý Vacutainer
moč: čistá nádobka na moč, příp. s 10 g kys.borité na 1 l moče 
Poznámka: Vyznačit čas odběru.
Pro přepočet clearence uvést objem moče/24 h. Do laboratoře cca 10 ml moče. Uchovávat při 4-8°C.
Hladina kortizolu je citlivá na vnější podněty, stanovení jedné hodnoty nemá velký diagnostický význam.
Krabbeho choroba - gen GALC detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Kreatinin detail
20.4.2013
Krea  ÚLBLD CL *A, CLS *A, KDDLB *A sérum, plazma, moč  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer

 
Kreatinin detail
Kr  KDDL B *A moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Kreatinin - moč detail
kre  KPL TXL moč 25 ml  1 po 30 ml na moč 
Poznámka: Indikátor: Kreatinin
           do druhého dne při teplotě 2 - 8°C
Kreatinin enzymaticky detail
Kr  KDDL B *A sérum, plazma (EDTA)  červený, zlatý (fialový)Vacutainer 
Kreatinin enzymaticky detail
Krea enz  ÚLBLD KDDLB *A sérum, plazma (Li, Na heparin,  K3-EDTA)  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer 
Poznámka: Odhad rychlosti glomerulární filtrace na základě původní Schwartzovy rovnice může vést k nadhodnocení výsledku až o 40%, doporučuje se použít odhad dle Schwartzovy nové rovnice "bedside" (viz clearance kreatininu)
Kreatinin enzymaticky STR detail
Krea enz STR  ÚLBLD STR sérum,plazma,moč,dialyzát  zlatý,zelený Vacutainer 
Kreatinkináza   detail
1.3.2013 - změna ref. mezí pro dospělé ,20.4.2013
CK  ÚLBLD CL *A, CLS, KDDLB *A, STR sérum, plazma  zlatý, zelený (NH4+-, Li-, Na- heparin), fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: CL,CLS: oddělit krevní elementy co nejdříve od odběru
Kreatinkináza -MB frakce   detail
CK-MB  ÚLBLD CL, STR sérum, plazma  zlatý, zelený (Li-, Na-heparin), fialový (K3EDTA)  Vacutainer 
Poznámka: Oddělit krevní elementy do 30 minut od odběru, uchovávat ve tmě.
Kreatinkináza MB mass detail
CK-MB mass  ÚLBLD CL, CLS sérum, plazma  zlatý, zelený (Li-haparin) Vacutainer  
Poznámka: Centrifugovat do 30 minut po odběru
Kryoglobuliny detail
revize 2020
Kryo  ÚLBLD KIA sérum - viz poznámka  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Nutno objednat, odběr je nezbytné provést přímo na pracovišti, vzorky se nesmí zasílat žurnální službou ani poštou!
Provádíme pouze u pacientů starších 18 let.
Kultivace kožních fibroblastů detail
  KDDL T *A kožní biopsie, kultivované kožní fibroblasty, kožní nekropsie  zkumavka se šroubovacím uzávěrem 15 až 50 ml z PP, kultivační lahvička, atp 
Kultivační vyšetřeni na mykobaktéria detail
13.2.2020
  ÚLBLD M-TBC *A Sputum, bronchoalveolární laváž, bronchiální sekret, sekret odsátý z dolních cest dýchacích, pleurální punktát, laryngeální výtěr, moč, žaludeční aspirát, žaludeční laváž, stolice, výtěry a stěry z kožních lézí, ran, hnisavých procesů a píštělí, tkáň- bio  Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem o objemu 50 ml - 502452 (pí Nováková)
Sterilní širokohrdlý kontejner se šroubovacím uzávěrem o objemu 30 ml - 502284 (pí Nováková)
Sterilní zkumavka se šroubovacím víčkem - 502456 (pí Nováková)
Sterilní suchý tampon na špejli ve zkumavce bez transportní půdy - MTS-009 (p. Forst)
Sterilní suchý tampon na drátě ve zkumavce bez transportní půdy - MTS-011 (p. Forst)
Sterilní zkumavka se šroubovacím víčkem - 227261 (pí Nováková)
 
Poznámka: U všech pozitivních nálezů je provedena identifikace kmene a stanovení jeho citlivosti k antituberkulotikům (isoniazid, pirazinamid, etambutol, rifampicin, streptomycin)ve spolupracující laboratoři. Stanovení citlivosti k dalším látkám je možné po konzultaci lékaře laboratoře a ošetřujícího lékaře.
Kvalitativní stanovení protilátek proti titinu (anti-titin) detail
revize 2020
Anti titin  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: formát výsledku:
pozitivní/slabě pozitivní/hraniční/negativní
Kvantita (a průkaz) glykolátu v séru (a v moči) detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, (moč)  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 7.30-14 hod
Kvantita alkohol - ethanol v krvi detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev nebo plná krev  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: Dezinfekce kůže prostředkem bez obsahu etanolu! Pro forenzní účely vyšetření dvěma nezávislými metodami.
Kvantita alkoholu - ethanol v biologickém materiálu detail
Toxikologická laboratoř
  ÚSLT Soudní plná krev, moč - 1 zkumavka o objemu 10 ml
slezina z pitvy - 10g 
Samoplátci a PČR- červený Vacutainer
Pitva - červený Vacutainer 10 ml. 
Poznámka: Kůži dezinfikovat přípravkem bez alkoholu, zkumavku naplnit až po okraj, aby nedocházelo k vytěkání alkoholu do prostoru mezi materiálem a zátkou.Odběr se nesmí provádět do zkumavek s gelem fy Sarstedt (hnědý uzávěr) z důvodu falešně
pozitivních nálezů ( průkaz toluenu) a dále do zkumavek s fialovým a zeleným uzávěrem.
Kvantita alprazolam v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita amfetamin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, doporučovány zkumavky s 1% NaF jako konzervans  
Poznámka: Jen Po-Pá, 8 - 15 hod
Kvantita amilorid v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita amisulprid v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita amitriptylin a jeho metabolit v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita amlodipin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita aripiprazol a jeho metabolit v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita atorvastatin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita benzoát v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod  
Kvantita betaxolol v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita bisoprolol v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita brivaracetam detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita bromazepam v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita bupivacain v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod  
Kvantita candesartan v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita carbamazepin detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plazma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Kvantita citalopram v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita clomipramin a jeho metabolit v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita clonazepam v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze v denním provozu laboratoře
Kvantita clozapin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita codein v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, doporučovány zkumavky s 1% NaF jako konzervans  
Poznámka: Jen Po-Pá, 8 - 15 hod
Kvantita diazepam a jeho metabolit v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod  
Kvantita dibenzepin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod  
Kvantita dihydrokodein v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, doporučovány zkumavky s 1% NaF jako konzervans  
Poznámka: Jen Po-Pá, 8 - 15 hod
Kvantita dosulepin (a metabolit) v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod  
Kvantita doxazosin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita eslicarbazepin detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plazma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Kvantita ethambutol v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita ethosuximid detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plazma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Kvantita ethylenglykol detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  červený Vacutainer 
Kvantita ethylmorfin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, doporučovány zkumavky s 1% NaF jako konzervans  
Poznámka: Jen Po-Pá, 8 - 15 hod
Kvantita ezetimib v séru detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plazma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita felodipin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita flunitrazepam (a metabolit) v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita fluoxetin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita gabapentin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 7.30-15 hod
Kvantita haloperidol v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita hydrocodon v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, doporučovány zkumavky s 1% NaF jako konzervans  
Poznámka: Jen Po-Pá, 8 - 15 hod
Kvantita hydrochlorothiazid v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita chlorprothixen v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita chlortalidon v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita ibuprofen v séru detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plasma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: Jen Po-Pá, 7,30 - 14,45 hod
Kvantita imipramin a jeho metabolit v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita indapamid v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita isoniazid v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita karbonylhemoglobin v krvi detail
COHb  ÚSLT Toxikologie nesrážlivá krev, citrátová krev  jako na sedimentaci 
Poznámka: Zajistit nesrážlivou krev! Odběr do citrátu!
Kvantita ketamin v séru nebo plasmě detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, zkumavky s 1 % NaF jako konzervans doporučovány 
Poznámka: Jen Po-Pá, 8 - 15 hod
Kvantita kofein v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: Jen Po-Pá, 8 - 15 hod
Kvantita kokain (a metabolit) v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, doporučovány zkumavky s 1% NaF jako konzervans  
Poznámka: Jen Po-Pá, 8 - 15 hod
Kvantita kotinin v séru
detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita kreatinin v moči detail
  ÚSLT Toxikologie moč  skleněná či plastová nádobka 
Poznámka: vyšetření předřazeno screeningu na drogy
Kvantita lacosamid v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 7.30-15 hod
Kvantita lamotrigin detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plazma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Kvantita lercandipin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita levetiracetam detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plazma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Kvantita levopromazin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita losartan v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita maprotilin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita MDMA (a metabolit) v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, doporučovány zkumavky s 1% NaF jako konzervans  
Poznámka: Jen Po-Pá, 8 - 15 hod
Kvantita medazepam v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita metformin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita methadon v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, doporučovány zkumavky s 1% NaF jako konzervans  
Poznámka: Jen Po-Pá, 7 30 - 13 hod
Kvantita methamfetamin (a metabolit) v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, doporučovány zkumavky s 1% NaF jako konzervans  
Poznámka: Jen Po-Pá, 7 30 - 13 hod
Kvantita methanol v krvi detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev  červený Vacutainer, Sarstedt Neutral 
Kvantita metoprolol v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita midazolam v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita mirtazapin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita morfin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, doporučovány zkumavky s 1% NaF jako konzervans  
Poznámka: Jen Po-Pá, 8 - 15 hod
Kvantita moxonidin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita mravenčan v krvi (a v moči) detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, moč  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Kvantita naproxenu v séru detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plasma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: Jen Po-Pá, 7,30 - 14,45 hod
Kvantita nebivolol v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita nikotin (a metabolity) v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita nitisinon v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita nitrendipin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita nortriptylin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  např. červený Vacutainer 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita olanzapin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita oxcarbazepin a metabolit detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plazma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Kvantita paliperidon v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita paracetamol detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plazma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: Odběr krve nejdříve za 4 hodiny po požití!
Kvantita paroxetin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita perampanel v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita perindoprilát v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita phenobarbital detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plazma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Kvantita phenytoin detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plazma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Kvantita pregabalin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 7.30-15 hod
Kvantita primidon detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, (plasma)  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita prometazin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  např. červený Vacutainer 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita pyrazinamid v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita quetiapin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita ramiprilát v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita rifampicin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita rilmenidin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita risperidon a jeho metabolit v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita rosuvastatin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita salicyláty detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plazma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Kvantita sertralin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita spironolacton (+canrenon) v séru
detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita telmisartan v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita THC (delta-9-THC) v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, doporučovány zkumavky s 1% NaF jako konzervans  
Poznámka: Jen Po-Pá, 7 30 - 13 hod
Kvantita thiopental v séru nebo plasmě detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum, plasma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: Pouze Po-Pá 8 - 15 hod
Kvantita tiagabin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita tiaprid v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita topiramát detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plazma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Kvantita tramadol (a metabolit) v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita trandolaprilát v séru
detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita trazodon v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita urapidil v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita určených léčiv v séru nebo plasmě detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev 10 ml, sérum, plasma  červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, zkumavky s 1% NaF jako konzervans  doporučovány 
Poznámka: Jen po dohodě! Konzultace s laboratoří nutná.
Kvantita valproát detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plazma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Kvantita valsartan v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita venlafaxin a jeho metabolit v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita verapamil v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita vigabatrin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 7.30-15 hod
Kvantita warfarin v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita zolpidem v séru detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, sérum  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Poznámka: pouze všední dny 8-15 hod
Kvantita zonisamid detail
  ÚSLT Toxikologie sérum, plazma  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Kyselá alfa-1,4,-glukosidáza
(m. Pompe, glykogenóza II)
detail
  KDDL E *A nesrážlivá krev , fibroblasty, suchá krevní kapka  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Kyselá fosfatáza detail
14.4.2019
ACP  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Odebranou krev dopravte nejpozději do 1/2 hodiny do laboratoře. Sérum je nutné po doručení okyselit   kys.octovou 0,8 mol/l (30 µl na 1 ml séra).
Kyselá fosfatáza prostatická detail
PCP  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer   
Poznámka: Odebranou krev dopravte nejpozději do 1/2 hodiny do laboratoře. Sérum je nutné po doručení okyselit   kys.octovou 0,8 mol/l (30 µl na 1 ml séra).
Kyselá lipáza
(m. Wolman, CESD)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Kyselina 5-aminolevulová detail
ALA  ÚLBLD CVL-HEP *A ranní moč  plastová zkumavka 
Poznámka: Vzorek nutno uchovávat v temnu.
Kyselina 5-hydroxyindoloctová - odpad detail
5-HIO kyselina  ÚLBLD LEM Sbíraná moč za 24 hod s konzervací a po dietě.  Sběrná plastová nádoba obsahující 10 ml 12,5% HCl.
Podrobný návod na sběr moče i sběrnou nádobu je možné vyzvednout v laboratoři LEM, v přízemí budovy III. interny, U Nemocnice 1, Praha 2. 
Poznámka: Sběr moče za 24h do plastové nádoby obsahující 10 ml 12,5% HCl. V průběhu sběru uchovávat moč v chladu (při 2-15°C) a temnu. Do laboratoře dodat celý obsah sesbírané moče nebo 20 ml moče s uvedením celkové diurézy za 24h. Dieta - viz příprava pacienta.
Kyselina fenylpyrohroznová detail
  KDDL B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Kyselina homogentisová v profilu organických kyselin detail
  KDDL B moč, sběr moči, nejlépe 12-hodinový (ranní moč)  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Sběr moči do plastové sběrné nádoby bez přísad !
Nepoužívat nádobky od léčiv.
Kyselina listová - folát detail
aktualizace 10.6.2016
FOL, RBC FOL  ÚLBLD CL sérum, plazma, plná krev
 
folát v séru a plazmě:zlatý Vacutainer,zelený(Li-plazma)
folát v erytrocytech:fialový(EDTA),zelený (Na-heparin) Vacutainer
 
Poznámka: Vzorky je třeba chránit před světlem! Sérum, plazmu odseparovat co nejrychleji. Vzorek hemolyzátu připravit z plné krve co nejrychleji. Možno také připravit vzorek hemolyzátu a zamrazit pro pozdější zpracování. Při podávání biotinu v dávce >5mg/den odebrat nejméně 8 hodin po podání poslední dávky.
Pro stanovení folátu v erytrocytech je nutné znát hladinu hematokritu
Kyselina methylmalonová detail
  KDDL B nesrážlivá krev, plazma  fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: monitoring methylmalonové acidémie
Kyselina močová detail
20.4.2013
KM  ÚLBLD CL *A, CLS *A, KDDLB *A, STR sérum, plazma, moč  zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer 
Kyselina močová detail
  KDDL B *A sérum, EDTA plazma  červený, zlatý(fialový) Vacutainer 
Kyselina močová detail
  KDDL B *A moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: před odlitím vzorku moči je nutné celý objem moči v nádobě důkladně promíchat, aby v odlitém vzorku i ve zbylé moči v nádobě byla shodná koncentrace kyseliny močové !!
Kyselina mykofenolová detail
od 2017 se neprovádí
MPA  ÚLBLD KDDLB sérum (plazma)  žlutý (zelený) vacutainer 
Kyselina orotová detail
  KDDL B *A moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: 15ml, transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
L-iduronosulfát sulfatáza
(m. Hunter, mukopolysacharidóza II)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Laktát detail
  KDDL B *A deproteinát krve  zvláštní odběr: zkumavka heparinizované krve ve dvojnásobném objemu 8%kyseliny chloristé 
Laktát detail
  KDDL B *A likvor  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
Laktát detail
  KDDL B *A moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: 15 ml, transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
Laktát  (kyselina mléčná) detail
  ÚLBLD CLS, GP plná krev, likvor  plná krev (CLS): šedivý (NaF s oxalátem) Vacutainer  
likvor: sterilní zkumavka bez úpravy
Gyn-por.lab: kapilára (stříkačka) Li-heparin, viz.měření ABR

 
Poznámka: Gyn-por.: lze stanovit z 1 odběru společně s ABR, Na, K, Cl, iCa, Glu, ihned transportovat a analyzovat, nesmí být NaF
                  
Laktátdehydrogenáza detail
20.4.2013
LD  ÚLBLD CL *A, CLS, KDDLB *A sérum, plazma  zlatý, zelený (NH4+-, Li-, Na- heparin) Vacutainer 
Poznámka: Nutno zabránit hemolýze, stanovení v plazmě je nižší.
Larvální toxokaróza - Avidita IgG protilátek detail
Aktualizováno 20.2.2020
LT avidita  ÚIM NRLTH plná krev (srážlivá), sérum  červený, žlutý Vacutainer 
Larvální toxokaróza ELISA IgG detail
Aktualizováno 20.2.2020
LT ELISA IgG  ÚIM NRLTH plná krev (srážlivá), sérum; sklivec (při podezření na infekci oka), mozkomíšní mok (při podezření na infekci CNS)  červený, žlutý Vacutainer 
LDL separace  -TAG, Chol detail
LDL-TC,TG  ÚLBLD CVL-LIP plazma  fialový (10 µl 10% Na2EDTA/ 1ml krve) Vacutainer 
Poznámka: -Stanovení v separované frakci
-Komentář k výsledku
Legionella pneumophila - antigen z moče detail
aktualizace 28.01.2020
  ÚLBLD M-BAKT *A moč  zkumavka sterilní 10 ml + šroubovací víčko - 502456 (pí Nováková)
 
Poznámka: Transport a skladování při pokojové teplotě. Skladovat max. 24 hodin.
Legionella pneumophila - DNA (Real-time PCR) detail
LP  ÚLBLD SERO Respirační vzorky
jiný typ materiálu po domluvě s pracovištěm 
sterilní nádobka 
Poznámka: vzorek nemrazit
Legionella pneumophila (sg.1,2,3,4,5,6) -  IgG detail
  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Legionella pneumophila sg. 1  -  stanovení antigenu v moči detail
  ÚLBLD SERO moč  sterilní zkumavka bez aditiv 
Poznámka: vzorek moči - stačí 1 ml
Lehké řetězce kappa detail
KAP  ÚLBLD CL sérum, moč ranní  zlatý Vacutainer
moč: běžná zkumavka bez konzervační látky   
Poznámka: Odělit sérum do od buněk do 2 hodin.
Moč: bez konzervační látky , kontaminovaná krví se nedoporučuje, před analýzou odstředit 10 minut při 3000 g, aby se odstranily všechny buńky a jiné zbytky
Lehké řetězce lambda detail
LAM  ÚLBLD CL sérum, moč ranní  zlatý Vacutainer
moč: běžná zkumavka bez konzervační látky  
Poznámka: Oddělit sérum od buněk do 2 hodin.
Moč: bez konzervační látky , kontaminovaná krví se nedoporučuje, před analýzou odstředit 10 minut při 3000 g, aby se odstranily všechny buńky a jiné zbytky
Leukocyty  / WBC/ detail
6.2.2020
LEU  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: krev na vyšetření „KO za tepla“ je nutno dodat do laboratoře při teplotě 37°C
leukoencefalopatie s postižením mozkového kmene a míchy a elevací laktátu (syndrom LBSL), gen DARS2 detail
27.3.2017
DARS2  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutaiener) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Lidský metapneumovirus -  stanovení antigenu detail
hMPV  ÚLBLD SERO nasopharyngeální aspirát, nasopharyngeální výplach, BAL  plastová zkumavka bez aditiv  
Poznámka: materiál transportovat ihned do laboratoře
Lipáza   detail
LIP  ÚLBLD CL sérum, plazma  zlatý, zelený (NH4+-, Li-, Na-heparin) Vacutainer 
Lipoprotein (a) detail
LP(a)  ÚLBLD CVL-LIP, CL sérum, plazma  zlatý, fialový Vacutainer, zelený Vacutainer (lithná nebo sodná sůl heparinu) 
Listeria monocytogenes -  stanovení protilátek   detail
  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Lithium detail
4.10.2015
Li  ÚLBLD CL, CLS sérum, plazma (ne Li-heparin)  zlatý, zelený (Na-hepain) Vacutainer 
Poznámka: Nesmí se použít zkumavka s heparinátem litným.
Zabránit hemolýze!
Separace séra do 1 hodiny od náběru.
Lupus antikoagulans detail
14.2.2020
LA  ÚLBLD Hem K, Hem K-FP plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: Zpracování v sérii, pro vyšetření je potřeba 1,5 ml plasmy, proto je potřeba odebrat 2 zkumavky o objemu 5 ml!
Vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru.
Lutropin (Luteinizační hormon) LH detail
12.2.2020
LH  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer  
Lymeská borreliosa - DNA (Real-time PCR) detail
LB  ÚLBLD SERO plná krev (EDTA) 1 ml (min. 300 µl)
likvor  0.5 ml
biopsie
synoviální tekutina  0.5 ml 
plná krev: fialový Vacutainer
ostatní materiály: sterilní nádobky 
Poznámka: odběr do sterilních nádobek před zahájením ATB terapie
materiál po odebrání ochlaďte na 4 °C a během několika hodin dopravte (při 4 °C) do laboratoře
materiál zasílejte v pracovních dnech po-čt (zpracování materiálu odebraného během víkendu je možné, avšak méně vhodné vzhledem k omezené stabilitě nukleové kyseliny v materiálu případně obsažené)
vzorek nemrazit!
Lymeská borreliosa - IgG/IgM (WB) detail
LB  ÚLBLD SERO sérum, plazma, likvor  zlatý, zelený (heparin), fialový (EDTA), modrý (citrát) Vacutainer
likvor: plastová zkumavka (Eppendorf) 
Lymeská borreliosa - IgM/ IgG detail
LB  ÚLBLD SERO sérum, likvor  krev: zlatý Vacutainer
likvor: plastová zkumavka (Eppendorf) 
Lymfocyty  / LY / % detail
6.2.2020
LY %  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Lymfocyty  / LY / abs. detail
6.2.2020
LY abs.  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Lymphogranuloma venereum detail
od 11/2018 součástí metody Venerický vřed
LGV  ÚLBLD SERO stěr z léze  speciální odběrová souprava (info v laboratoři: 224 96 8266) 
Lynchův syndrom (geny MLH1, MSH2, MSH6 a EPCAM) detail
18.02.2020
HNPCC  ÚBLG LMD *A Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Materiál k vyšetření je vhodné dodat s vyplněným formulářem F-ÚBLG-51-010.
Bližší informace na telefonním čísle 22496 8162 (8152).
Malondialdehyd detail
Pro výzkum, v současnosti se neprovádí !!!!
MDA  ÚLBLD LEM plazma  fialový Vacutainer 
Manuální diferenciální rozpočet leukocytů detail
6.2.2020
Manuální diff  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: prováděno pouze jako rutinní vyšetření
MECP2 duplikační syndrom, gen MECP2 detail
21.2.2020
MECP2 duplikace  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Měď detail
Cu  ÚLBLD CL *A sérum, moč  sérum: zlatý Vacutainer
moč: plastové lahve (bez konzervačního činidla, speciálně myté - viz poznámka) 
Poznámka: Nádobu pro sběr moči je dobré předem vymýt zředěnou kyselinou dusičnou (1 díl kyseliny a 4 díly vody) a následně 3 x vypláchnout destilovanou vodou. Pokud toto není možné, je třeba láhev alespoň pečlivě vypláchnout destilovanou vodou. Po změření objemu sbírané moči stačí pro analýzu do laboratoře zaslat 1 zkumavku (cca. 8 ml) moči.
Měď - moč detail
Cu  KPL TXL moč 100 - 200 ml, nejlépe sběr za 24 hodin  2 po 50 ml na moč  
Poznámka: Indikátor: Měď
Do druhého dne při teplotě 2 - 8°C, při delším skladování lze vzorky uchovat při -15 až -25°C
Měď v jaterní biopsii detail
Cu  ÚLBLD CVL-HEP čerstvě odebraná jaterní tkáň  plastová zkumavka (vzorek vložit a zkumavku uzavřít) 
Poznámka: Požadavek min 10 mg jaterní tkáně.
Měď volná - výpočet   detail
Cu-volná výpočet  ÚLBLD CL    
Menkesova nemoc, gen ATP7A detail
21.2.2020
ATP7A  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Metachromatická leukodystofie - gen ARSA (arylsulfatasa A) detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Metanefriny vázané v moči - 3-Methoxytyramin detail
3-MT  ÚLBLD LEM Sbíraná moč za 24 hod s konzervací a po dietě.  Sběrná plastová nádoba obsahující 10 ml 12,5% HCl.
Podrobný návod na sběr moče i sběrnou nádobu je možné vyzvednout v laboratoři LEM, v přízemí budovy III. interny, U Nemocnice 1, Praha 2. 
Poznámka: Sběr moče za 24h, případně během záchvatu, do sběrné nádoby obsahující 10 ml 12,5% HCl. V průběhu sběru uchovávat moč v chladu (při 2-15°C) a temnu. Do laboratoře dodat celý obsah sesbírané moče nebo 20 ml moče s uvedením celkové diurézy za 24h. V případě sběru během záchvatu uvést i celkovou dobu sběru. Dieta - viz příprava pacienta.
Metanefriny vázané v moči - Metanefrin detail
MN  ÚLBLD LEM Sbíraná moč za 24 hod s konzervací a po dietě.   Sběrná plastová nádoba obsahující 10 ml 12,5% HCl.
Podrobný návod na sběr moče i sběrnou nádobu je možné vyzvednout v laboratoři LEM, v přízemí budovy III. interny, U Nemocnice 1, Praha 2. 
Poznámka: Sběr moče za 24h, případně během záchvatu, do sběrné nádoby obsahující 10 ml 12,5% HCl. V průběhu sběru uchovávat moč v chladu (při 2-15°C) a temnu. Do laboratoře dodat celý obsah sesbírané moče nebo 20 ml moče s uvedením celkové diurézy za 24h. V případě sběru během záchvatu uvést i celkovou dobu sběru. Dieta - viz příprava pacienta.
Methemoglobin - krev detail
  KPL TXL krev - 1ml žilní krve odebrat do 20 - 30 ml purifikované vody, může být nesterilní, ihned promíchat  odměrné skleněné baňky na 50 ml nebo plastové odběrové zkumavky na moč o objemu 30 ml s červeným uzávěrem  
Poznámka: Indikátor: Methemoglobin - při podezření na intoxikaci aromatickými aminy, aromatickými nitrosloučeninami, dusitany, dusičnany a oxidy dusíku.
Při suspektní otravě vzorek co nejdříve odebrat a dopravit po domluvě na telefonním čísle 224964635 do laboratoře, mimo provozní dobu, o víkendech a svátcích stanovení provádí nepřetržitě Oddělení klinické biochemie Thomayerovy nemocnice v rámci vyšetření ASTRUP - telefonní číslo 261083574.
U profesionálně exponované populace provést odběr vzorku na konci směny a dopravit do laboratoře.
Vzorek nesmí zmrznout,do druhého dne je možné ho skladovat při teplotě 2 - 8°C.
Methylmalonyl-CoA-mutáza detail
  KDDL B nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Metotrexát detail
12.2.2020
MTX  ÚLBLD CL sérum, plazma  do zkumavek bez gelového separátoru
zlatý, zelený, fialový, šedý Vacutainer 
Poznámka: Vyšetřujeme PO-NE do 14:00 h. Ve výjimečných případech  po telefonické domluvě možno stanovit mimo uvedenou dobu.
Metylmalonová acidurie z deficitu cblA - gen MMAA detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Metylmalonová acidurie z deficitu cblB - gen MMAB detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Metylmalonová acidurie z deficitu metylmalonyl-CoA mutázy - gen MUT detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Mevalonová acidurie (hyper-IgD syndrom) - gen MVK detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Mikroalbuminurie detail
  ÚLBLD CL sbíraná moč (8 h) - viz. Preanalytická příručka ÚKBLD, první ranní moč  běžná zkumavka 
Poznámka: Před analýzou je nutné vzorky odstředit 10 minut při 3 000 g za účelem odstranění všech buněk a jiných zbytků
Mikrobiologické zkoušení nesterilních výrobků – kultivační detail
aktualizace 20.05.2019
  ÚLBLD M-STER *A magistraliter vyráběné léčivé přípravky v lékárně
voda (destilovaná, deionizovaná, atd.)
přípravky a roztoky, u nichž není vyžadována sterilita 
lahvička 
Poznámka: Nezávadnost přípravků
kromě léčivých přípravků je možno touto metodou vyšetřovat i nezávadnost vody a dalších přípravků, u nichž není vyžadována sterilita
Mikrodelece Y chromozomu v oblasti AZF (Azoospermia Factor) detail
25.2.2020
  ÚBLG LMD *A Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Bližší informace na tel. 224968198 (příp. 8152).
Prenatální vyšetření po předchozí dohodě.
Mikrodeleční syndromy detail
18.02.2020
MD  ÚBLG LMD Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Prenatální vyšetření po předchozí dohodě.
Bližší informace na tel. 22496 8162 (příp. 8157).
mikroskopické vyšetření mykologické - fluorescenční detail
aktualizace 15.3.2019
  DVK DMYK Odběr přímo od pacienta v Centru pro dermatomykózy, kožní odd. polikliniky.
Materiál: šupiny, podnehtová drť, vlasy. 
sterilní plastová Petriho miska 6 cm 
Poznámka: Odběrové hodiny: Po 8-10
                 Út 8-12
                 St 13-15
                 Čt 8-10
mikroskopické vyšetření mykologické (louhový preparát) detail
aktualizace 15.3.2019
  DVK DMYK odběr přímo od pacienta v Centru pro dermatomykózy, kožní odd. polikliniky
Materiál: kožní šupiny, podnehtová drť, vlasy. 
sterilní plastová Petriho miska 6 cm 
Poznámka: Odběrové hodiny: Po 8-10
                 Út 8-12
                 St 13-15
                 Čt 8-10
Mikroskopické vyšetření na mykobaktéria detail
13.2.2020
  ÚLBLD M-TBC *A Sputum, bronchoalveolární laváž, bronchiální sekret, sekret odsátý z dolních cest dýchacích, pleurální punktát, laryngeální výtěr, moč, žaludeční aspirát, žaludeční laváž, stolice, výtěry a stěry z kožních lézí, ran, hnisavých procesů a píštělí, tkáň - bi  Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem o objemu 50 ml - 502452 (pí Nováková)
Sterilní širokohrdlý kontejner se šroubovacím uzávěrem o objemu 30 ml - 502284 (pí Nováková)
Sterilní zkumavka se šroubovacím víčkem - 502456 (pí Nováková)
Sterilní suchý tampon na špejli ve zkumavce bez transportní půdy - MTS-009 (p. Forst)
Sterilní suchý tampon na drátě ve zkumavce bez transportní půdy - MTS-011 (p. Forst)
Sterilní zkumavka se šroubovacím víčkem - 227261 (pí Nováková)
 
Poznámka: Přímá mikroskopie moče a menstruační krve se běžně neprovádí pro vyšší možnost záměny saprofytických mykobaktérií za mykobaktéria patogenní.
mitochondriální DNA depleční syndrom s metylmalonovou acidúrií, gen SUCLA2 detail
27.3.2017
SUCLA2  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
mitochondriální DNA depleční syndrom, hepatocerebrální forma (AR), progresivní externí oftalmoplégie s delecemi v mtDNA (AD), gen RRM2B detail
27.3.2017
RRM2B  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
mitochondriální DNA depleční syndrom, hepatocerebrální forma, gen DGUOK detail
27.3.2017
DGUOK  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
mitochondriální DNA depleční syndrom, hepatocerebrální forma, gen MPV17 detail
27.3.2017
MPV17  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
mitochondriální DNA depleční syndrom, myopatická forma, gen TK2 detail
27.3.2017
TK2  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
mitochondriální encefalo-kardio-myopatie s deficitem ATP syntázy, gen TMEM70 detail
27.3.2017
TMEM70  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Mladé frakce trombocytů /IPF/ % detail
6.2.2020
IPF %  ÚLBLD Hem FP, Hem CHL plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Moč - sediment analyzátor detail
  ÚLBLD CL *A Ranní moč (vzorek středního proudu první ranní moče) po očištění zevního ústí močové trubice.  umělohmotná nádobka na moč s víčkem, cca 10ml, event. umělohmotná zkumavka 
Poznámka: Moč nutno dodat do laboratoře do 1 hodiny, nevystavovat přímému slunečnímu záření a vysokým teplotám.
Moč - sediment mikroskopicky detail
MS  ÚLBLD KDDLB, STR, CL první ranní moč (střední proud)  Plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: transport ideálně do 1 hodiny po odběru
Moč chemicky detail
MC  ÚLBLD CL *A, CLS, KDDLB, STR první ranní moč  Odběrová plastová nádobka s víčkem cca 10 ml. Nádobka musí být čistě vymyta, bez stop desinfekce a saponátu.  
Poznámka: Nevystavovat přímému slunečnímu světlu. Pokud musíme skladovat tak v lednici max. 24hod. při 4-8°C.
Močovina (Urea) detail
24.9.2019
UREA  ÚLBLD CL *A, CLS *A, KDDLB *A, STR sérum, plazma, moč  zlatý,zelený(Li-heparin),fialový(K3EDTA) Vacutainer
moč: plastová nádoba 
Poznámka: nepoužívat NH4-heparin!
Močový konkrement-rozbor detail
MK  ÚLBLD KDDLB konkrement  plastová nádobka 
Močový sediment dle Hamburgera detail
HS  ÚLBLD CL, KDDLB, STR moč  plastová nádoba bez úpravy 
Poznámka: Moč sbíráme po úplném vyprázdnění močového měchýře přesně 3 hodiny. Vždy uvedeme přesnou dobu sběru. Dodáme veškerou moč za 3 hodiny, nebo vzorek po důkladném promíchání. Uvedeme objem s přesností na ml. Objem u dospělých nemá být menší než 100 ml.
Mohr-Tranebjaergův syndrom - gen TIMM8A detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Molekulárně patologická vyšetření detail
11.2.2020
LMP  ÚP ÚP *A Standardní materiál pro bioptické vyšetření, tzn. standartně 10% pufrovaným formolem fixované do parafínu zalité tkáně (parafínový blok, nátěry, cytospiny a případně po domluvě i nativní tkáň a plasmu.   
Poznámka: LMP provádí následující vyšetření:
Analýzu mutačního stavu vybraných genů: prediktivní márkery KRAS, NRAS, BRAF, EGFR (v případě EGFR z tkáně i plasmy), BRCA1 a BRCA2; dále vyšetření genů KIT a PDGFRA.
Sledování cytogenetických změn pomocí metody FISH: prediktivní markery – numerické změny genu HER2, zlom genu ALK a  ROS1; dále translokace t(11;14) (q13;q32), t(14;18) (q32;q21), t(11;18), translokace zahrnující fúzi genu EWS (22q12) a některého z partnerských genů ze skupiny ETS  transkripčních faktorů, translokace zahrnující fúzi genu SYSA a některého z partnerských genů ze skupiny SSX transkripčních faktorů, numerické  změny  MDM2 (liposarkom), MYB, CCND1, RREB1 (maligní melanom), zlom BCL2, BCL6, MYC, a další.
Analýza monoklonální přestavby B buněk (geny IgH a IgL) a T buněk (geny TCRB, TCRG a TCRD).
Fragmentační analýza: vyšetření mikrosatelitové instability (MSI), STR analýza (QF-PCR) z fetální a maternální tkáně.
Sledování cytogenetických změn pomocí metody NGS RNA: predikti...
Monocyty  / MO / % detail
6.2.2020
MO %  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Monocyty  / MO / abs. detail
6.2.2020
MO abs.  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Morbilli -  IgG,  IgM   detail
  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Poznámka: Dle vyhlášky 473/2008 Sb. O systému epidemiologické bdělosti pro vybrané infekce (příloha č. 4) je laboratoř povinna zajistit u vyšetření biologického materiálu zaslaného k vyšetření onemocnění spalničkami i vyšetření zarděnek, parvoviru B 19, EBV a HHV6, a to i bez indikace odebírajícím lékařem.
MP1 směs sIgE proti alergenům plísní detail
revize 2020
MP1  ÚLBLD KIA *A sérum   zlatý Vacutainer  
Poznámka: Směs sIgE proti alergenům
M1  Penicillium notatum
M2  Cladosporium herbarum
M3  Aspergillus fumigatus
M5  Candida albicans
M6  Alternaria tenuis
Mukolipidóza II, III detail
  KDDL E srážlivá krev, sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Mukolipidóza typ II/III - gen GNPTAB detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
mukopolysacharidóza IVa, gen GALNS detail
27.3.2017
GALNS  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA   fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml  
Mukopolysacharidóza typ I - gen IDUA detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Mukopolysacharidóza typ II (Hunterův syndrom) - gen IDS (iduronátsulfatasa) detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Mukopolysacharidóza typ IIIA - gen SGSH detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Mukopolysacharidóza typ IIIC - gen HGSNAT detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Mukopolysacharidóza typ IVB/GM1 gangliosidóza - gen GLB1 detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
mukopolysacharidóza VII, gen GUSB detail
27.3.2017
GUSB  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Mukopolysacharidy (Glykosaminglykany) - elektroforéza detail
GAG  KDDL B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: 15ml, transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
Mukopolysacharidy (Glykosaminglykany) kvantitativně detail
GAG  KDDL B *A moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: 15ml, transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
před odlitím vzorku moči je nutné celý objem moči v nádobě důkladně promíchat, aby v odlitém vzorku i ve zbylé moči v nádobě byla shodná koncentrace mukopolysacharidů.
Mukopolysacharidy (Glykosaminglykany) semikvantitativně detail
GAG  KDDL B *A moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: 15ml, transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
před odlitím vzorku moči je nutné celý objem moči v nádobě důkladně promíchat, aby v odlitém vzorku i ve zbylé moči v nádobě byla shodná koncentrace mukopolysacharidů .
Multiplate fce PLT ADP HS detail
změna ref. rozmezí z m: 294-746, ž: 392-942
  ÚLBLD TC-L-VFD Plná krev  1 x Hirudin Blood Tube(Greiner), Multiplate
Zkumavku je možno zaslat z laboratoře Vyšetření funkce destiček Trombotického centra (l.6785)
1 x růžový Vacutainer (EDTA)
 
Poznámka: Nutno objednat na lince 6785 (6720), vzorek musí být zpracován do 1 hod. od odběru!!!
Odběr je vhodný přímo na pracovišti (Odběrové centrum), vzorky se nesmí zasílat potrubní poštou!!!
Multiplate fce PLT ADP test detail
změna ref. rozmezí z m: 342-850, ž: 493-1075
  ÚLBLD TC-L-VFD Plná krev  1 x Hirudin Blood Tube (Greiner), Multiplate
Zkumavku je možno zaslat z laboratoře Vyšetření funkce destiček Trombotického centra (l.6785)
1 x růžový Vacutainer (EDTA)
 
Poznámka: Nutno objednat na lince 6785 (6720), vzorek musí být zpracován do 1 hod. od odběru!!!
Odběr je vhodný přímo na pracovišti (Odběrové centrum), vzorky se nesmí zasílat potrubní poštou!!!
Multiplate fce PLT ASPI detail
změna ref. rozmezí z m: 500-982, ž: 618-1170
  ÚLBLD TC-L-VFD Plná krev  1 x Hirudin Blood Tube (Greiner), Multiplate
Zkumavku je možno zaslat z laboratoře Vyšetření funkce destiček Trombotického centra (l.6785)
1 x růžový Vacutainer (EDTA)
 
Poznámka: Nutno objednat na lince 6785 (6285), vzorek musí být zpracován do 1 hod. od odběru!!!
Odběr je vhodný přímo na pracovišti (Odběrové centrum), vzorky se nesmí zasílat potrubní poštou!!!
Vždy se při duální protidestičkové léčbě vyšetřuje kompletní agregace, 5 testů (ADP, ADP HS, TRAP, ASPI a ASPI ASA test). Při jednoduché léčbě ASA nebo clopidogrel se provádí 3 testy.
Multiplate fce PLT ASPI ASA detail
změna ref. rozmezí z 0-95, III/2017
  ÚLBLD TC-L-VFD Plná krev  1 x Hirudin Blood Tube (Greiner), Multiplate
Zkumavku je možno zaslat z laboratoře Vyšetření funkce destiček Trombotického centra (l.6785)
1 x růžový Vacutainer (EDTA)
 
Poznámka: Nutno objednat na lince 6785 (6720), vzorek musí být zpracován do 1 hod. od odběru!!!
Odběr je vhodný přímo na pracovišti (Odběrové centrum), vzorky se nesmí zasílat potrubní poštou!!!
Multiplate fce PLT TRAP detail
změna ref. rozmezí z m: 688-1146, ž: 770-1304
  ÚLBLD TC-L-VFD Plná krev  1 x Hirudin Blood Tube (Greiner), Multiplate
Zkumavku je možno zaslat z laboratoře Vyšetření funkce destiček Trombotického centra (l.6785)
1 x růžový Vacutainer (EDTA)
 
Poznámka: Nutno objednat na lince 6785 (6720), vzorek musí být zpracován do 1 hod. od odběru!!!
Odběr je vhodný přímo na pracovišti (Odběrové centrum), vzorky se nesmí zasílat potrubní poštou!!!
Mutace genu AB0 detail
ABO  ÚLBLD TC-MG 3 - 7 ml nesrážlivé periferní krve v EDTA  růžový (EDTA) Vacutainer  
Mutace genu HFE (hemochromatóza) detail
HFE  ÚLBLD TC-MG *A 3 - 7 ml nesrážlivé periferní krve v EDTA  růžový (EDTA) Vacutainer 
Mutace genu pro Faktor II (protrombin) detail
PRO  ÚLBLD TC-MG *A 3 - 7 ml nesrážlivé periferní krve v EDTA  růžový (EDTA) Vacutainer 
Mutace genu pro Faktor V Leiden (FVL) detail
FVL  ÚLBLD TC-MG *A 3 - 7 ml nesrážlivé periferní krve v EDTA  růžový (EDTA) Vacutainer 
Mutace genu pro Faktor XI detail
FXI  ÚLBLD TC-MG 3 - 7 ml nesrážlivé periferní krve v EDTA  růžový (EDTA) Vacutainer  
Mutace genu pro gama fibrinogen (FGG) detail
FGG  ÚLBLD TC-MG 3 - 7 ml nesrážlivé periferní krve v EDTA  růžový (EDTA) Vacutainer  
Mutace genu pro MTHFR - A1298C detail
MTHFR 1298  ÚLBLD TC-MG *A 3 - 7 ml nesrážlivé periferní krve v EDTA  růžový (EDTA) Vacutainer 
Mutace genu pro MTHFR - C677T detail
MTHFR 677  ÚLBLD TC-MG *A 3 - 7 ml nesrážlivé periferní krve v EDTA  růžový (EDTA) Vacutainer 
Mycobacterium tuberculosis komplex + detekce rifampicin-rezistentní mutace genu rpoB - DNA (Real time PCR) detail
MTB  ÚLBLD SERO vykašlané a indukované sputum, bronchoalveolární laváž (BAL), punktát  sterilní odběrová nádobka  
 
Poznámka: Vzorky je nejprve potřeba zkapalnit, dekontaminovat a koncentrovat s použitím NALC-NaOH metod. Dekontaminaci provádí Laboratoř mykobakteriologie, odd. Klinické mikrobiologie ÚLBLD, Ke Karlovu 2, P-2. Transport dekontaminovaných vzorků do laboratoře při 2-25 °C do 24 hod (chránit před působením přímého slunečního nebo UV záření), jinak při -70 °C.
Mycoplasma genitalium - DNA (Real time PCR) detail
MG   ÚLBLD SERO moč (30-50ml - 1. proud moče), endocervikální výtěr  moč: sterilní odběrová nádobka bez konzervačních látek
výtěr: speciální odběrová souprava (info labor.: tel. 224 96 8266) 
Mycoplasma hominis - DNA (Real time PCR) detail
MH   ÚLBLD SERO moč (30-50ml - 1. proud moče), endocervikální výtěr   moč: sterilní odběrová nádobka bez konzervačních látek
výtěr: speciální odběrová souprava (info labor.: tel. 224 96 8266)  
Mycoplasma hominis - kultivace detail
MH  ÚLBLD SERO výtěr, moč (10-30 ml 1. proudu moče), ejakulát (min. 200µl)  Moč: sterilní odběrová nádobka
Výtěr: Souprava s R1 médiem - info v lab. 224 96 82 66 
Mycoplasma pneumoniae - DNA (Real-time PCR) detail
MP  ÚLBLD SERO Respirační vzorky
jiný typ materiálu po domluvě s pracovištěm 
sterilní nádobka 
Poznámka: Vzorek nemrazit.
Mycoplasma pneumoniae - IgG, IgM, IgA detail
  ÚLBLD SERO *A sérum  červený, zlatý, Vacutainer 
mykologické vyšetření kultivační detail
aktualizace 15.3.2019
  DVK DMYK *A odběr přímo od pacienta v Centru pro dermatomykózy, kožní odd. polikliniky
Materiál: kožní šupiny, podnehtová drť, vlasy, stěry z kožního či slizničního povrchu. 
plastová zkumavka se šikmým Sabouraudovým agarem či plastová Petriho miska 9 cm se Sabouraudovým agarem 
Poznámka: Odběrové hodiny: Po 8-10
                 Út 8-12
                 St 13-15
                 Čt 8-10
Mykologické vyšetření kultivační - kvasinkovité mikroorganismy detail
aktualizace 13.2.2020
  ÚLBLD M-MYKO *A Biologický materiál z horních a dolních cest dýchacích, likvor, krev, moč, materiál z gastrintestinálního traktu, urogynekologický materiál, punktát, výpotek,dialyzát,stěr z okolí katétru, stěr z rány, hnis, materiál z oka, materiál z ucha, bioptický a pi  Sterilní tampon na špejli ve zkumavce s transportní půdou dle Amiese MTS-002 (p. Forst)
Sterilní tampon na drátě ve zkumavce s transportní půdou dle Amiese MTS-004 (p. Forst)
Sterilní širokohrdlý kontejner se šroubovacím uzávěrem OZP (pí Nováková)
Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem nebo odsávací výměnnou zátkou 502456 (pí Nováková)
Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem nebo sterilní zkumavka s modrou zátkou 502456 (pí Nováková)
Jednorázová sterilní injekční stříkačka (5 ml) s nasazenou kombi-zátkou OZP (pí Nováková)
Hemokultivační nádobky systému BacT/Alert - aerobní kultivace (BACT/ALERT FA, 259791),anaerobní kultivace (BACT/ALERT FA, 259793), kultivace hub a plísní(BACT/ALERT FA, 259791), kultivace pediatrické aerobní (BACT/ALERT, 259794)
BSC 1275 (pí Nováková, firma MUF-Pro) - sterilní nádobka PP 30 ml se šroubovacím víčkem
Sterilní zkumavka se šroubovacím uzávěrem 502456 (pí Nováková)
Sterilní zkumavka se šroubovacím uzávěrem 227201 (pí Nováková) 
Mykologické vyšetření kultivační - vláknité houby detail
aktualizace 13.2.2020
  ÚLBLD M-MYKO *A Biologický materiál z horních a dolních cest dýchacích, likvor, krev, moč, materiál z gastrintestinálního traktu, urogynekologický materiál, punktát, výpotek, stěr z okolí katétru, stěr z rány, hnis, materiál z oka, materiál z ucha, bioptický  a pitevní m  Sterilní tampon na špejli ve zkumavce s transportní půdou dle Amiese MTS-002 (p. Forst)
Sterilní tampon na drátě ve zkumavce s transportní půdou dle Amiese MTS-004 (p. Forst)
Sterilní širokohrdlý kontejner se šroubovacím uzávěrem OZP (pí Nováková)
Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem nebo odsávací výměnnou zátkou 502456 (pí Nováková)
Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem nebo sterilní zkumavka s modrou zátkou 502456 (pí Nováková)
Jednorázová sterilní injekční stříkačka (5 ml) s nasazenou kombi-zátkou OZP (pí Nováková)
Hemokultivační nádobky systému BacT/Alert - aerobní kultivace, kultivace hub a plísní(BACT/ALERT FA, 259791), kultivace pediatrické aerobní (BACT/ALERT, 259794)
BSC 1275 (pí Nováková, firma MUF-Pro) - sterilní nádobka PP 30 ml se šroubovacím víčkem
Sterilní zkumavka se šroubovacím uzávěrem 502456 (pí Nováková)
Sterilní zkumavka se šroubovacím uzávěrem 227201 (pí Nováková) 
Poznámka: -
Mykologické vyšetření mikroskopické - kvasinkovité mikroorganismy (nativní preparát,preparát dle Grama, tušový preparát,louhový preparát) detail
aktualizace 13.2.2020
  ÚLBLD M-MYKO *A Tekutý biologický materiál (moče na vyžádání), bioptický a pitevní materiál, stolice, materiál nanesený a otisklý přímo na podložní sklíčko. Ne materiál odebraný do transportního média.  Sterilní širokohrdlý kontejner se šroubovacím uzávěrem OZP (pí Nováková)
Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem nebo odsávací výměnnou zátkou OZP (pí Nováková)
Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem nebo sterilní zkumavka s modrou zátkou 502456 (pí Nováková)
Jednorázová sterilní injekční stříkačka (5 ml) s nasazenou kombi-zátkou OZP (pí Nováková)
Hemokultivační nádobky systému BacT/Alert - aerobní kultivace, kultivace hub a plísní(BACT/ALERT FA, 259791), kultivace pediatrické aerobní (BACT/ALERT, 259794)
BSC 1275 (pí Nováková, firma MUF-Pro) - sterilní nádobka PP 30 ml se šroubovacím víčkem
Sterilní zkumavka se šroubovacím uzávěrem 502456 (pí Nováková)
Sterilní zkumavka se šroubovacím uzávěrem 227201 (pí Nováková)
 
Mykologické vyšetření mikroskopické - vláknité houby detail
aktualizace 13.2.2020
  ÚLBLD M-MYKO *A Tekutý biologický materiál (moče na vyžádání), bioptický a pitevní materiál, stolice, materiál nanesený, otisklý přímo na podložní sklíčko. Ne materiál odebraný do transportního média.  Sterilní širokohrdlý kontejner se šroubovacím uzávěrem OZP (pí Nováková)
Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem nebo odsávací výměnnou zátkou OZP (pí Nováková)
Sterilní kontejner se šroubovacím uzávěrem nebo sterilní zkumavka s modrou zátkou 502456 (pí Nováková)
Jednorázová sterilní injekční stříkačka (5 ml) s nasazenou kombi-zátkou OZP (pí Nováková)
Hemokultivační nádobky systému BacT/Alert - aerobní kultivace, kultivace hub a plísní(BACT/ALERT FA, 259791), kultivace pediatrické aerobní (BACT/ALERT, 259794)
BSC 1275 (pí Nováková, firma MUF-Pro) - sterilní nádobka PP 30 ml se šroubovacím víčkem
Sterilní zkumavka se šroubovacím uzávěrem 502456 (pí Nováková)
Sterilní zkumavka se šroubovacím uzávěrem 227201 (pí Nováková) 
mykologie - identifikace dermatofyt detail
aktualizace  15.3.2019
  DVK DMYK *A primokultura na Sabouraudově agaru  plastová zkumavka se šikmým agarem 
mykologie - identifikace kvasinek detail
aktualizace 15.3.2019
  DVK DMYK *A primokultura na Sabouraudově agaru  plastová Petriho miska 9 cm se Sabouraudovým agarem s chloramfenikolem 
Myofibrilární myopathie z dysfunkce alfa-B-krystalinu - CRYAB detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Myofibrilární myopathie z dysfunkce desminu - gen DES detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Myoglobin detail
MYO  ÚLBLD CL *A, CLS *A sérum, plazma  zlatý, zelený (Li, Na- heparin), fialový (K3/K2-EDTA) Vacutainer 
myopatie z deficitu myoadenylátdeaminázy, gen AMPD1 detail
27.3.2017
AMPD1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Myositis blot detail
revize 2020
  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Autoprotilátky ve tříde IgG proti
Anti Mi-2β (CHD4) :  Ab proti antigenům v jaderné helitáze v izoformě Mi-2β
Anti Ku : Ab proti antigenům DNA s vazbou na nehistonový protein
Anti PM-Scl 100/75 : Ab proti antigenům v exoribonukleáze a v jaderné nukleoplazmě o molekulové hmotnosti 100kD a 75kD
Anti Jo-1 : Ab proti antigenům histidyl-tRNA syntetázy
Anti SRP : Ab proti antigenům ribonukleoproteinového komplexu
Anti PL-7 : Ab proti antigenům threonyl-tRNA syntetázy
Anti PL-12 : Ab proti antigenům alanyl-tRNA syntetázy
Anti EJ : Ab proti antigenům glycyl-tRNA syntetázy
Anti OJ : Ab proti antigenům isoleucyl-tRNA syntetázy
Myotonická dystrofie 1. typu (gen DMPK) detail
10. 3. 2020
MD1  ÚBLG LMD Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA.  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Prenatální vyšetření po předchozí dohodě.
Bližší informace na tel. 224968198 (příp. 8152).
N-acetyl-alfa-D-glukosaminidáza
(m. Sanfilippo B, mukopolysacharidóza IIIB)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
N-acetyl-alfa-galaktosaminidáza
(m. Schindler)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
N-acetyl-galaktosamin-6-sulfát sulfatáza
(m. Morquio A, mukopolysacharidóza IVA)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
N-acetyl-glukosamin-6-sulfát sulfatáza
(m. Sanfilippo D, mukopolysacharidóza IIID)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev , fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
N-terminální propeptid kolagenu 1 detail
P1NP  ÚLBLD CL sérum, plazma  zlatý, červený, zelený (Li-heparin), fialový (K3EDTA) Vacutainer 
NADH:cytochrom c reduktáza (komplex I+III) detail
28.2.2020
NCCR  KDDL LPSMP-B sval (minimálně 100 mg)
 
 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
NADH:ubichinon reduktáza (komplex I) detail
28.2.2020
NQR  KDDL LPSMP-B nesrážlivá krev (9 ml)
sval (minimálně 100 mg)
kožní fibroblasty 
světle modrý (Na-Citrát) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
Nádorový marker CA 125 detail
12.2.2020
CA 125  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Nádorový marker CA 15-3 detail
12.2.2020
CA 15-3  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Nádorový marker CA 19-9 detail
12.2.2020
CA 19-9  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: Pozor na kontaminaci slinami nebo potem!
Nádorový marker CA 72-4 detail
CA 72-4  ÚLBLD CL sérum, plazma  zlatý, zelený (NH4+-, Li-, Na-heparin), fialový (K3-EDTA) Vacutainer 
Neesterifikované mastné kyseliny detail
NEMK  ÚLBLD CVL-LIP sérum, plazma  zlatý, fialový Vacutainer 
Poznámka: kontr.serum samost.
Nefrakcionovaný heparin UFH, stanovení jednotek anti Xa detail
8.4.2020
aXa/UFH  ÚLBLD Hem K citrátová krev, plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer   
Neisseria gonorrhoeae - DNA (Real time PCR) detail
NG  ÚLBLD SERO moč (10-30ml 1. proudu moče), endocervikální výtěr  moč: sterilní odběrová polypropylenová nádobka bez konzervačních látek
výtěr: speciální odběrová souprava (info v laboratoři: 224 96 8266) 
Neisseria gonorrhoeae - kultivace detail
NG  ÚLBLD SERO výtěr (cervix, uretra, rectum, spojivka, krk)  Selektivní agar (bližší informace v laboratoři, tel. 224 96 8266) 
Neisseria gonorrhoeae - stanovení citlivosti na ATB detail
NG   ÚLBLD SERO výtěr (cervix, uretra, rectum, spojivka, krk)  
neketotická hyperglycinémie, gen AMT detail
21.2.2020
AMT (protein T)  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
neketotická hyperglycinémie, gen GLDC detail
21.2.2020
GLDC (protein P)  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Neurohistochemické metody detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Poznámka: vyšetření tigroidní substance
průkaz dřeňových pochev
poškození nervových vláken
Neuron specifická enoláza NSE detail
19.8.2019
NSE  ÚLBLD CL *A sérum, likvor  zlatý Vacutainer
likvor: sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Nelze stanovit v plazmě. Interferuje hemolýza. CENTRIFUGUJTE DO 1 HODINY OD ODBĚRU!!!
Neuronální ceroidlipofuscinosa typ 2 - gen TPP1 (CLN2) detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Neuronální ceroidlipofuscinosa typ 3 - gen CLN3 detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Neuronální ceroidlipofuscinosa typ 4B adultní - gen DNAJC5 detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Neuronální ceroidlipofuscinosa typ 5 - gen CLN5 detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Neuronální ceroidlipofuscinosa typ 6 - gen CLN6 detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Neuronální ceroidlipofuscinosa typ 7 - gen MFSD8 detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Neuronální ceroidlipofuscinosa typ 8 - gen CLN8 detail
  KDDL G plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Neutrofily   / NE / % detail
6.2.2020
NE %  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: při mikroskopickém stanovení rozlišujeme neutrofily na neutrofilní segmenty a neutrofilní tyče
Neutrofily   / NE / abs. detail
6.2.2020
NE abs.  ÚLBLD Hem FP *A, Hem CHL *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Nezralé granulocyty /IG/ % detail
6.2.2020
IG %  ÚLBLD Hem FP, Hem CHL plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Nezralé granulocyty /IG/ abs. detail
6.2.2020
IG abs.  ÚLBLD Hem FP, Hem CHL plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Niemann-Pickova choroba typ C - geny NPC1 a NPC2 detail
  KDDL G *A plná nesrážlivá krev, kultivované kožní fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: vyšetření možné provést pouze po předchozí domluvě
Nitrity detail
  KDDL B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Nízkomolekulární heparin, stanovení jednotek anti Xa detail
14.2.2020
a Xa, LMWH  ÚLBLD Hem K *A, Hem K-FP *A plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: Odběr krve je potřeba provést 4 hodiny po aplikaci nízkomolekulárního heparinu.
Vzorek je potřeba dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru.
Léčebné dávky:
Při aplikaci LMWH s.c. 2x denně  - aktivita anti Xa  0,6 – 1,0 IU/ml
Při aplikaci . koncentrované dávky LMWH s.c 1x denně -  aktivita anti Xa 1,0 –
2,0 IU/ml
Při aplikaci LMWH s.c. 2x denně při léčbě žilní trombózy ( ŽT ) v graviditě –
aktivita anti Xa 0,5 – 1,2 IU/ml
Profylaktické dávky:
Při aplikaci LMWH s.c. 2x denně  - aktivita anti Xa  0,2 – 0,4 IU/ml
Při aplikaci LMWH s.c. 1x denně při profylaxi žilní trombózy v graviditě - aktivita
anti Xa 0,2 – 0,6 IU/ml
NLR- Poměr neutofil-lymfocytový detail
6.2.2020
NLR  ÚLBLD Hem CHL *A, Hem FP *A plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: krev na vyšetření „KO za tepla“ je nutno dodat do laboratoře při teplotě 37°C
Normoblasty /NRBC/ % detail
6.2.2020
NRBC %  ÚLBLD Hem FP, Hem CHL plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Normoblasty /NRBC/ abs. detail
6.2.2020
NRBC abs.  ÚLBLD Hem FP, Hem CHL plná krev, nesrážlivá  růžový (EDTA) Vacutainer 
Noroviry - stanovení antigenu detail
NoV  ÚLBLD SERO stolice  plastová nádobka/zkumavka 10 - 20 ml s uzávěrem  
Poznámka: vzorek - stolice velikosti lískového oříšku nebo 1 ml tekuté stolice
NT-proBNP
N-terminální natriuretický propeptid typu B
detail
provádíme od 27.9.2017
NT-proBNP  ÚLBLD CLS, CL sérum, plazma  zlatý, červený vacutainer (bez přísad)
zelený (Li-heparin), fialový(K2,K3 EDTA)popř. odpovídající odběrové nádobky jiných výrobců  
Poznámka: Při terapii inhibitory neprilysinu (sacubitril/valsartan) je sledování BNP zavádějící, k monitoraci efektu terapie je vhodný NT-proBNP (NT-proBNP není substrátem neprilysinu).U obézních pacientů jsou hodnoty NT-proBNP mnohem nižší.
ODBĚR pro vyšetření  AGREGACE krevních destiček detail
14.2.2020
  ÚLBLD Hem K-FP, Hem K, TC-L-VFD plná krev  • Klasická agregace
1-2 x fialová - krevní obraz, popř. genetika, 3 ml
4 x modrá – citrát (Vacutainer), 4,5 ml

• PFA 100 (200)
1 x modrá – citrát (Vacutainer), 4,5 ml

• Agregace + rezistence na ASA či clopidogrel
Odběr jako Klasická agregace, navíc:
1 x bílá – hirudin (Greiner)
1 x modrá – citrát (Greiner), 4,5 ml

• Agregace + rezistence na duální PD léčbu (ASA i clopidogrel)
Odběr jako Klasická agregace, navíc: 1 x modrá – citrát (Greiner), 4,5 ml

 
Poznámka: Vyšetření je třeba objednat v Trombotickém centru (TC) na tel. 2 2496 6785 (6720), kromě samotného vyšetření na PFA 100 (200). Na tomto tel. čísle jsou také dostupné žádanky pro Vyšetření senzitivity k protidestičkové (PD) léčbě, formulář pro Informovaný souhlas s genetickým vyšetřením a speciální zkumavky Greiner.

Odběr na oddělení
V případě pacienta s protidestičkovou léčbou je vhodné si vyžádat v TC také speciální zkumavky Greiner (modrá s citrátem a bílá s hirudinem), aby bylo možné účinnost PD léčby potvrdit kontrolní vyšetřovací metodou.

Žádanka:
• pacient bez PD léčby – na koagulační žádance zaškrtnout Agregace trombocytů či PFA
• pacient s PD léčbou – vyplnit žádanku pro Vyšetření senzitivity k PD léčbě

Odběr v Odběrovém centru
Objednaní pacienti se dostaví do Trombotického centra FP, 5. patro, dveře č. 5.37. Zde vyplní anamnestický dotazník, popř. podepíší Informovaný souhlas s genetickým vyšetřením, obdrží seznam zkumavek potřebných k vyšetření agregace destiček...
Okultní krvácení imunochemicky detail
ImchFOB  ÚLBLD CVL-LG stolice vzorek  Plastový kontainer OC-Sensor s pufrem 
Oligosacharidy detail
  KDDL B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: 15ml, transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
před odlitím vzorku moči je nutné celý objem moči v nádobě důkladně promíchat, aby v odlitém vzorku i ve zbylé moči v nádobě byla shodná koncentrace oligosacharidů !!
Olovo detail
Pb  ÚLBLD CL *A plná nesrážlivá krev  speciální zkumavka pro analýzu stopových prvků:
Sarstedt S-Monovette LH Trace metal analysis (oranžové víčko, kat. č. 01.1604.400)
BD Vacutainer
(zátka barvy královská modř, zelený proužek na etiketě, kat. č. 368381) 
Poznámka: Dodat co nejdříve do laboratoře, pokud to není možné nutno zmrazit(-20°C).
Olovo - krev detail
Pb krev  KPL TXL plná krev, minimálně po 4 ml do 2 zkumavek, po odběru ihned kývavým pohybem promíchat  speciální zkumavka (metal free) Sarstedt S-Monovette LH Trace metal analysis (oranžové víčko) nebo zkumavka BD Vacutainer Trace Element s modrým uzávěrem a zeleným proužkem na etiketě, s EDTA  
Poznámka: Indikátor: Olovo-krev
Do druhého dne uložit při teplotě 2 - 8°C, dále lze vzorky skladovat při -15 až -25°C
Olovo - moč detail
Pb moč  KPL TXL moč 100 - 200 ml, nejlépe sběr za 24 hodin  2 po 50 ml na moč  
Poznámka: Indikátor: Olovo-moč
Do druhého dne při teplotě 2 - 8°C, při delším skladování lze vzorky uchovat při -15 až -25°C
optická atrofie (AD i AR), gen OPA1 detail
27.3.2017
OPA1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Organické kyseliny - profil detail
  KDDL B moč, sběr moči, nejlépe 12-hodinový(ranní moč)  plastová zkumavka bez úpravy 
Poznámka: 15 ml vzorku , transport na ledu, nad 4 hodiny zamrazit
Organické kyseliny - profil detail
  KDDL B srážlivá krev, sérum, nesrážlivá krev, plazma  červený, zlatý, fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Osmolalita detail
  ÚLBLD CL, CLS sérum,  moč (jednorázová), pro koncentrační pokus sbíraná   sérum: zlatý, zelený (Li-heparin) Vacutainer
moč: běžná zkumavka  
Poznámka: Vypočtený vztah dle Davidsonova: 1,89*Na + 1,38*K + 1,08*Glu + 7,45

Jiný: 2*Na + urea + glukóza

Nutná centrifugace moče
Osteokalcin detail
OSTEO  ÚLBLD CL sérum, plazma  zlatý, zelený (Li-heparin), fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Odebranou krev ihned transportujte do laboratoře, event. ihned centrifugujte
Osteolog.vyšetření detail
11.2.2019
  ÚP ÚP Kostní biopsie   
Poznámka: indikuje ošetř. lékař
Hodnocení: mikroskopické kvalitativní a kvantitativní
Oxaláty -odpad detail
oxal  ÚLBLD CL moč  sběrná nádobka bez aditiv 
Poznámka: Sbíraná  moč za 24 hod.
Dodat, co nejdříve do laboratoře vzorek  cca 20 ml moče,a přesný objem moče za 24hod.
Uvést výšku a váhu pacienta
Palmitoyl-protein thioesteráza
(neuronální ceroidlipofuscinóza 1, NCL1)
detail
  KDDL E nesrážlivá krev, fibroblasty  krev: fialový (K3EDTA) 7 ml Vacutainer 
Poznámka: po dohodě
Pankreatická funkce 13C-MTG detail
D-13C-MTG  ÚLBLD CVL-LG vydechovaný vzduch  aluminium-plastový vak na vydechovaný vzduch 
Poznámka: Po dohodě, 3x týdně
PAPP-A pregnancy associated plasma protein A detail
12.2.2020
PAPP-A  ÚLBLD CL *A sérum , plazma (heparin)  zlatý, zelený Vacutainer 
Poznámka: Riziko vrozených vývojových vad je vyhodnocováno ve VFN pomocí gynekologického programu ASTRAIA(IU/l přepočteny na MoM)
Parainfluenza virus 1,2,3  - stanovení antigenu detail
PIV   ÚLBLD SERO nasopharyngeální výplach, nasopharyngeální aspirát, BAL  plastová zkumavka bez aditiv 
Poznámka: materiál transportovat ihned do labortoře
Parainfluenza virus 1,2,3  - stanovení protilátek   detail
PIV  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Paraneoplastické (anti-neuronální) autoprotilátky detail
revize 2020
Anti-neuronální protilátky  ÚLBLD KIA *A sérum, likvor  sérum: zlatý Vacutainer
likvor: plastová zkumavka bez úpravy 
Paraquat-diquat - krev detail
  KPL TXL krev nesrážlivá, 5-10 ml  zkumavka Vacutainer na 7 ml se zeleným uzávěrem,
s heparinem lithným 
Poznámka: Důležitá telefonická domluva na čísle 224964635. Indikátor: Paraquat-diquat
Do laboratoře musí být vzorek dopraven nejlépe v den odběru, skladovat do druhého dne při 2 - 8°C
Paraquat-diquat - moč detail
  KPL TXL moč 100-200 ml  2 po 50 ml na moč  
Poznámka: Důležitá telefonická domluva na čísle 224964635. Indikátor: Paraquat-diquat
Do laboratoře musí být vzorek dopraven nejlépe v den odběru, skladovat do druhého dne při 2 - 8°C
Parathormon intaktní detail
tuto metodu neprovádíme, nahrazena PTH (1-84)
PTH  ÚLBLD CL *A sérum,plazma  zlatý, fialový (K3-EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vzorek krve po odběru neprodleně zcentrifugujte!!
Parazitologické vyšetření -  mikroskopické - barvení (Heidenhain, Noller-Westphal-Gönnert, trichrom dle Gomoriho, Miláček) detail
14.10.2019
  ÚLBLD M-PARA *A stolice velikosti lískového oříšku  plastiková nádobka s dobře těsnícím uzávěrem 20 ml 
Parazitologické vyšetření - kultivační - půda pro trichomonády, Dobell-Leidlaw detail
14.10.2019
  ÚLBLD M-PARA *A vaginální a uretrální sekret, stolice, moč  Moč - zkumavka sterilní 10ml + šroub. víčko X00294
Stolice - plastiková nádobka s dobře těsnícím uzávěrem 20 ml 
Poznámka: Moč nejlépe ranní 50- 100ml - urychleně dodat do laboratoře
Stolice dodat co nejrychleji - nejlépe v den odběru
Parazitologické vyšetření - kultivační - Sabouraudův agar, půda detail
14.10.2019
  ÚLBLD M-PARA *A vaginální a uretrální sekret  Odběrový tampón Dry Swab v plast. zkum 
Parazitologické vyšetření - mikroskopické -  barvení (Giemsa Romanowski,MOP) detail
14.10.2019
  ÚLBLD M-PARA *A duodenální sondáž, sputum, vaginální a uretrální sekret, (MOP) BAL, krevní roztěr, tlustá kapka, bioptický materiál, mozkomíšní mok  zaschlý nátěr na podložním skle, nefixovat
 
Parazitologické vyšetření - mikroskopické - barvení (Gram) detail
14.10.2019
  ÚLBLD M-PARA *A vaginální, uretrální sekret  zaschlý nátěr na podložním skle, nefixovat 
Parazitologické vyšetření - mikroskopické - koncentrační (flotace v sacharóze) detail
14.10.2019
  ÚLBLD M-PARA *A stolice velikosti lískového oříšku  plastiková nádobka s dobře těsnícím uzávěrem 20 ml 
Parazitologické vyšetření - mikroskopické - koncentrační (flotační a sedimentační) detail
14.10.2019
  ÚLBLD M-PARA *A stolice velikosti lískového oříšku  plastiková nádobka s dobře těsnícím uzávěrem 20 ml 
Parazitologické vyšetření - mikroskopické - koncentrační (flotační) detail
14.10.2019
  ÚLBLD M-PARA stolice velikosti lískového oříšku  plastiková nádobka s dobře těsnícím uzávěrem 20 ml 
Parazitologické vyšetření - mikroskopické - nativ - zástin (donesený materiál, dg. taeniósy) detail
14.10.2019
  ÚLBLD M-PARA *A donesený materiál (malé červi nebo jejich části), ektoparaziti  skleněné či plastikové nádobky 20 ml s dobře těsnícím uzávěrem s vodou nebo fyz. roztokem 
Parazitologické vyšetření - mikroskopické - nativ (fyziologický roztok, Lugolův roztok, Kato, Hein) detail
14.10.2019
  ÚLBLD M-PARA *A stolice, moč, duodeální sondáž, sputum, BAL, vaginální a uretrální sekret, bioptický materiál, mozkomíšní mok, donesený materiál (celé červi, jejich části)  plastiková nádobka s dobře těsnícím uzávěrem, podložní sklo se zaschlým nátěrem, sterilní zkumavka 10 ml + šroub. víčko X00294 
Parazitologické vyšetření - mikroskopické - nativ perianální stěr detail
17.10.2018
  ÚLBLD M-PARA *A perianální stěr  průsvitná lepící páska na podložním skle zabalená v buničité vatě 
Parotitis -  IgG, IgM detail
  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer 
Parvovirus B19 - DNA (Real Time PCR) detail
PARVO  ÚLBLD SERO plá krev, plasma, jiný materiál po dohodě  zkumavka s EDTA (např. fialový Vacutainer) 
Parvovirus B19 - IgG, IgM   detail
  ÚLBLD SERO *A sérum  červený, zlatý Vacutainer 
PAS reakce / Periodic Acid Schiff / detail
14.2.2020 V současné době se neprovádí
PAS  ÚLBLD Hem FP dřeň  nátěr na skle dodány z odd. 
Paternita – určení otcovství detail
25.2.2020
  ÚBLG LMD Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Bližší informace na telefonu č. 22496 8155, 8152
Prenatální vyšetření po předchozí dohodě.
Paul-Bunnell (heterofilní protilátky) detail
PB  ÚLBLD SERO sérum  červený, zlatý Vacutainer  
PCR diagnostika Aspergillus species detail
zrušeno
  ÚLBLD M-SEPT bronchoalveolární laváž, sputum, odsáty materiál z dolních cest dýchacích  sterilní zkumavka s víčkem 
Poznámka: Metoda je určena pro vyšetření materiálů z dolních cest dýchacích a krve.
PCR diagnostika bakteriální a houbové DNA z krve(SeptiFast) detail
1.1.2020
  ÚLBLD M-SEPT Metoda je validována pro  vyšetření krve.  Zkumavka s K-EDTA, fialové víčko. 
Poznámka: krev uchovávat při chladničkové teplotě
PCR diagnostika Pneumocystis jirovecii detail
1.1.2020
  ÚLBLD M-SEPT Bronchoalveolární laváž, sputum, odsátý materiál z dolních dýchacích cest  Sterilní zkumavka s uzávěrem 
Poznámka: Metoda je určena pro vyšetření materiálů z dolních dýchacíh cest.
PCR screening bakteriální vaginózy (Atopobium vaginae, Bacteroides fragilis, Gardnerella vaginalis, Mobiluncus curtisii, Mobiluncus mulieris) detail
od 10.11.2017 neprovádíme
BV  ÚLBLD SERO vaginální výtěr, moč  výtěr: speciální odběrová souprava (info v laboratoři: 224 96 8266)
moč: sterilní odběrová polypropylenová nádobka bez konzervačních látek
 
Pepsinogen I detail
Peps1  ÚLBLD CVL-LG sérum  zlatý Vacutainer 
Pepsinogen II detail
Peps2  ÚLBLD CVL-LG sérum  zlatý Vacutainer 
Periodické horečky, gen MEFV detail
27.3.2017
MEFV  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA   fialový (Vacutainer) 1x3 ml nebo 1x7 ml  
Periodické horečky, gen NLRP3 (exon3) detail
27.3.2017
NLRP3  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer), 3 ml 
Poznámka: Sekvenujeme pouze exon 3 genu NLRP3 (v tomto exomu popsáno 90% mutací).
periodické horečky, gen TNFRSF1A detail
27.3.2017
TNFRSF1A  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Peroperační biopsie detail
11.2.2019
Peroper  ÚP ÚP *A Nefixovaný biolog. materiál, doručený po telefonické domluvě,na sucho v uzavřené nádobě či v případě malých vzorků krytý mulem zvlhčeným fyziologickým roztokem   
Poznámka: Peroperační kryostatové vyšetření je nutno žádat 10 minut před zasláním vzorku BM na telefonním čísle 224 968 667 nebo 224 968 709.
Na žádance je třeba vyznačit telefonní číslo, na které má být výsledek oznámen žádajícímu lékaři.
PFA 100 kolagen/ADP detail
14.2.2020
PFA ADP  ÚLBLD Hem K, TC-L-VFD plná krev nesrážlivá  modrý Vacutainer, antikoagulant citrát sodný  
Poznámka: Při transportu krve je nutné zabránit aktivaci destiček, vzorek se nesmí posílat potrubní poštou!!! Třeba zpracovat do 4 hod od odběru.
PFA 100 kolagen/epinephrin detail
14.2.2020
PFA EPI  ÚLBLD Hem K, TC-L-VFD plná krev nesrážlivá  modrý Vacutainer, antikoagulant citrát sodný  
Poznámka: Při transportu krve je nutné zabránit aktivaci destiček, vzorek se nesmí posílat potrubní poštou!!!
Třeba zpracovat do 4 hod od odběru.
PFA P2Y detail
14.2.2020
  ÚLBLD Hem K, TC-L-VFD plná krev nesrážlivá  modrý Vacutainer, antikoagulant citrát sodný  
pH detail
23.3.2017
  Sexuologie ejakulát  nádobka bez úpravy 
Poznámka: Nutno zkapalnit do 30 minut.
pH detail
  KDDL B moč  plastová zkumavka bez úpravy 
Plasminogen detail
14.2.2020
Plg  ÚLBLD Hem K, Hem K-FP plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: zpracování v sérii, vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Plazmatické metanefriny volné - Metanefrin detail
PM  ÚLBLD LEM Plazma  2x zkumavky Vacutainer se zelenou zátkou (obsahující Li- heparin) nebo 2x zkumavky Vacutainer s fialovou zátkou (obsahující K2EDTA). 
Poznámka: Dieta před odběrem + speciální odběr + transport na ledu!
Plazmatické metanefriny volné - Normetanefrin detail
NMN  ÚLBLD LEM Plazma  2x zkumavky Vacutainer se zelenou zátkou (obsahující li- heparin) nebo zkumavka 2x Vacutainer s fialovou zátkou (obsahující K2EDTA). 
Poznámka: Dieta před odběrem + speciální odběr + transport na ledu !
PlGF, placentární růstový faktor detail
12.2.2020
PlGF  ÚLBLD CL sérum  zlatá 
Pohlaví plodu – neinvazivní prenatální vyšetření z krve matky detail
25.2.2020
  ÚBLG LMD Plná (venózní) krev matky k izolaci DNA - !! 10 ml    s EDTA, STRECK 
Poznámka: Před vyšetřením nutná dohoda s laboratoří na tel. 22496 8155, příp. 8152.  
Polycystóza ledvin AD - mutační analýza metodou MPS detail
18.02.2020
  ÚBLG LMD *A Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Prenatální vyšetření po předchozí dohodě.Bližší informace na telefonu č. 224968152 nebo 8162.
Paralelně vyšetřované geny – ACAN, ACTN4, ALB, BSND, C3, CASR, CD46, CFB, CFH, CFHR1, CFHR3, CFHR5, CFI, CLCNKA, CLCNKB, CNE3.9 (zesilovač SHOX), COL4A3, COL4A4, COL4A5, FGFR3, HNF1beta, IHH, INF2, KCNJ1, LMX1B, MCT8 (SLC16A2), NPHS2, NPPC, NPR2, PKD1, PKD2, PKHD1, SHOX, SLC12A1, SLC12A3, THBD, THRA, THRB, TMEM67, TRPC6, TRPS1, TSC1, TSC2, TSHR
Polycystóza ledvin AD - vazebná analýza (geny PKD1 a PKD2) detail
18.02.2020
ADPKD (v české literatuře PCHL)  ÚBLG LMD Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Doporučení - k materiálu zasílanému k vyšetření je vhodné přiložit vyplněný formulář č. F-ÚBLG-51-003 (shrnuje indikační kritéria)
Prenatální vyšetření po předchozí dohodě
Bližší informace ne telefonu č.22496 8152, 8162
Polycystóza ledvin AR - mutační analýza metodou MPS detail
18.02.2020
  ÚBLG LMD *A Plná krev, příp. jiný materiál k izolaci DNA; případně izolovaná DNA  s EDTA, jinak dle materiálu (viz typ izolace); případně standardní vzorek DNA 
Poznámka: Maximálně vhodné je zaslat s biol. materiálem plodu či dítěte také biol. materiál (krev či DNA) obou rodičů
Prenatální vyšetření po předchozí dohodě!
Bližší informace na telefonu č. 224968152 nebo 8162
Paralelně vyšetřované geny– ACAN, ACTN4, ALB, BSND, C3, CASR, CD46, CFB, CFH, CFHR1, CFHR3, CFHR5, CFI, CLCNKA, CLCNKB, CNE3.9 (zesilovač SHOX), COL4A3, COL4A4, COL4A5, FGFR3, HNF1beta, IHH, INF2, KCNJ1, LMX1B, MCT8 (SLC16A2), NPHS2, NPPC, NPR2, PKD1, PKD2, PKHD1, SHOX, SLC12A1, SLC12A3, THBD, THRA, THRB, TMEM67, TRPC6, TRPS1, TSC1, TSC2, TSHR
Polymorfismus IL28B detail
IL28B  ÚLBLD SERO plná krev (EDTA) 2 ml  plná krev: fialový Vacutainer 
Poznámka: K vyšetření je potřeba INFORMOVANÝ SOUHLAS PACIENTA S GENETICKÝM VYŠETŘENÍM (jeho kopii je nutno odeslat se vzorkem a objednávkou vyšetření do laboratoře !!!).
Polymorfizmus genu pro apolipoprotein E (ApoE) detail
ApoE  ÚLBLD TC-MG 3 - 7 ml nesrážlivé periferní krve v EDTA  růžový (EDTA) Vacutainer 
Polymorfizmus genu pro cytochrom P450 - CYP2C19 detail
CYP2C19  ÚLBLD TC-MG *A 3 - 7 ml nesrážlivé periferní krve v EDTA  růžový (EDTA) Vacutainer 
Polymorfizmus genu pro cytochrom P450 - CYP2C9 detail
CYP2C9  ÚLBLD TC-MG *A 3 - 7 ml nesrážlivé periferní krve v EDTA  růžový (EDTA) Vacutainer 
Polymorfizmus genu pro inhibitor aktivátoru plazminogenu 1 (PAI-1) 4G/5G detail
PAI-1  ÚLBLD TC-MG *A 3 - 7 ml nesrážlivé periferní krve v EDTA  růžový (EDTA) Vacutainer 
Polymorfizmus genu pro Vitamin K epoxid reduktázový komplex, podjednotka 1 (VKORC1) detail
VKORC1  ÚLBLD TC-MG *A 3 - 7 ml nesrážlivé periferní krve v EDTA  růžový (EDTA) Vacutainer 
pontocerebelární hypoplazie, typ 6, gen RARS2 detail
27.3.2017
RARS2  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
POR deficience, Antley-Bixlerův syndrom, gen POR detail
21.2.2020
POR  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřujeme po dohodě
Porfobilinogen detail
PBG  ÚLBLD CVL-HEP *A ranní moč  plastová zkumavka 
Poznámka: Vzorek nutno uchovávat v temnu
Porfobilinogendeamináza v ery detail
PBG-D-Ery  ÚLBLD CVL-HEP plazma  zelený (heparin) Vacutainer 
Poznámka: Nutno telefonicky objednat.
porfyrie cutanea tarda, gen UROD detail
21.2.2020
UROD  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřuje se POUZE na základě biochemického vyšetření (proband) nebo pozitivní rodinné anamnézy (rodinný příslušník)
porfyrie variegata, gen PPOX detail
21.2.2020
PPOX  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Poznámka: vyšetřuje se POUZE na základě biochemického vyšetření (proband) nebo pozitivní rodinné anamnézy (rodinný příslušník)
Porfyriny celkové - odpad v moči detail
  ÚLBLD CVL-HEP *A 10 ml sbírané moče za 24 h, nutné uvést diurézu  plastová nádoba 
Poznámka: Vzorek nutno uchovávat v temnu.
Porfyriny celkové ve stolici detail
  ÚLBLD CVL-HEP *A vzorek stolice 5 g  plastový kontainer na stolici 
Poznámka: Vzorek nutno uchovávat v temnu.
Porfyriny semikvantitativně - moč detail
porfyriny  KPL TXL moč 25 ml  1 po 30 ml na moč 
Poznámka: Indikátor: Porfyriny semikvantitativně
Doporučené stanovení při podezření na otravu olovem, indikátor reversibilních biochemických pochodů po intoxikaci olovem
Do druhého dne vzorek uchovávat při teplotě 2 - 8°C
Porfyriny: Plazmatické fluorescenční maximum detail
  ÚLBLD CVL-HEP plazma  zelený (heparin), fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vzorek nutno uchovávat v temnu.
Porfyriny: spektrum HPLC v moči detail
  ÚLBLD CVL-HEP *A sbíraná moč za 24 hodin  plastová nádoba  
Poznámka: Vzorek nutno uchovávat v temnu.
Porfyriny: spektrum HPLC ve stolici detail
  ÚLBLD CVL-HEP *A vzorek stolice 5 g  plastový kontainer na stolici 
Poznámka: Vzorek nutno uchovávat v temnu.
Potní test detail
potní test  ÚLBLD KDDLB pot  plast bez aditiv 
Poznámka: na objednání, provádí laboratoř KDDL
Prealbumin detail
PREA  ÚLBLD CL, CLS sérum  zlatý Vacutainer 
Prealbumin detail
24.2.2020 - Pouze pro výzkum
PRE  ÚLBLD TC-LICH sérum  zlatý (červený) Vacutainer 
Poznámka: V současné době vyšetřujeme jen pro potřeby Trombotického centa.
Prekursory cholesterolu a  fytosteroly detail
STEROLY  ÚLBLD CVL-LIP sérum, plazma  zlatý, fialový (10 µl 10% Na2EDTA/1ml krve) Vacutainer 
Poznámka: Komentář k výsledku.
Presepsin detail
3.1.2020
Presepsin  ÚLBLD CLS heparin, EDTA plazma, plná krev výjimečně sérum  zelený (heparin), fialový (EDTA)Vacutainer, zlatý vacutainer 
Primární laktózová intolerance - stanovení polymorfismu 13910T/C a 22018A/G detail
revize 2020
LAKTIN  ÚLBLD KIA žilní nesrážlivá krev  fialový Vacutainer (K-EDTA)
modrý Vacutainer (citrát sodný)
NELZE použít zkumavku s LI-HEPARIENM! 
Poznámka: vyšetření je z prostředků veřejného zdravotnictví hrazeno pouze jednou za život
pro-Gastrin-Releasing-Peptide (proGRP) detail
12.2.2020
proGRP  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Poznámka: zvýšené hodnoty u pacientů s poruchou funkce ledvin
Produkce intracelulárních cytokinů IL-10, IL-12 v monocytech detail
revize 2020
IC MONO  ÚLBLD KIA Plná krev nesrážlivá.  Vacutainer se zeleným (Na-heparin) víčkem. 
Poznámka: Vzorky vyžadují transport ve vodorovné poloze (ne ve stojánku) a při pokojové teplotě.

Stanovení se neprovádí v pátek a před dnem pracovního klidu.
Produkce intracelulárních cytokinů IL-17, TNFα, IFNγ v T-lymfocytech detail
revize 2020
IC  ÚLBLD KIA Plná krev nesrážlivá.  Vacutainer se zeleným (Na-heparin) víčkem. 
Poznámka: Vzorky vyžadují transport ve vodorovné poloze (ne ve stojánku) a při pokojové teplotě.

Stanovení se neprovádí v pátek a před dnem pracovního klidu.
Produkce intracelulárních cytokinů IL-2, IL-4, TNFα, IFNγ v T-lymfocytech detail
revize 2020
IC  ÚLBLD KIA Plná krev nesrážlivá.  Vacutainer se zeleným (Na-heparin) víčkem. 
Poznámka: Vzorky vyžadují transport ve vodorovné poloze (ne ve stojánku) a při pokojové teplotě.

Stanovení se neprovádí v pátek a před dnem pracovního klidu.
Profil mastných kyselin v CE, TG a PL detail
MK  ÚLBLD CVL-LIP sérum, plazma  zlatý, fialový (10 µl 10% Na2EDTA/1ml krve) Vacutainer 
Poznámka: Komentář k výsledku.
Nutné množství 1 ml séra nebo plazmy.
Progesteron detail
12.2.2020
PRG  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer  
progresivní externí oftalmoplégie s delecemi v mtDNA (AD), mitochondriální DNA depleční syndrom, hepatocerebrální form (AR), syndrom IOSCA (AR), gen PEO1 detail
27.3.2017
PEO1  KDDL LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 
Prokalcitonin detail
11.7.2010
PCT  ÚLBLD CL, CLS sérum, plazma  zlatý,zelený (heparin litný) Vacutainer, fialový Vacutainer (K3-EDTA)  
Poznámka: Vyšetřuje se pouze u hospitalizovaných pacientů. Pouze pro potřeby VFN. Frekvence vyšetření 1x za den. Pojišťovna ambulantní pacienty nehradí.
Prolaktin detail
12.2.2020
PRL  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý Vacutainer  
Poznámka: Na požádání lze u vzorků s vyšší hladinou prolaktinu (>30 µg/l) stanovit i frakci makroprolaktinu
Prostatický specifický antigen detail
PSA  ÚLBLD CL *A sérum,plazma  zlatý,zelený(Li-heparin),fialový(K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Sérum musí být odděleno od krevního koláče do 3 h po odběru
Prostatický specifický antigen volný - index detail
  ÚLBLD CL srážlivá krev   
Poznámka: FPSA/PSA
x100
Prostatický specifický antigen-volný detail
FPSA  ÚLBLD CL *A sérum  zlatý, zelený (Li-heparin), fialový (K3EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Sérum musí být do 3 h po odběru staženo z krevního koláče.
Pro odlišení benigni hyperplazie a karcinomu prostaty má význam poměr FPSA k PSA.
Protein C detail
14.2.2020
PC  ÚLBLD Hem K *A, Hem K-FP *A plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: zpracování v sérii, vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Protein C (antigen) detail
24.2.2020
PC:Ag  ÚLBLD TC-LICH plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer 
Poznámka: Zpracování prováděno v sérii. Vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru.
Protein S detail
14.2.2020
PS  ÚLBLD Hem K *A, Hem K-FP *A plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer  
Poznámka: zpracování v sérii, vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru
Protein S - 100 b detail
S100        (S-100b)  ÚLBLD CL sérum,  likvor  zlatý Vacutainer
likvor: sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: NELZE PLAZMU!
Protein S celkový (antigen) detail
24.2.2020
PS total:Ag  ÚLBLD TC-LICH plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer 
Poznámka: Zpracování prováděno v sérii. Vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru.
Protein S volný (antigen) detail
24.2.2020
PS free:Ag  ÚLBLD TC-LICH plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer 
Poznámka: Zpracování prováděno v sérii. Vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru.
Protein v LDL           detail
  ÚLBLD CVL-LIP plazma  fialový (10 µl 10% Na2EDTA/ 1ml krve) Vacutainer 
Poznámka: Stanovení v separované frakci
Protein ve VLDL       detail
  ÚLBLD CVL-LIP plazma  fialový (10 µl 10% Na2EDTA/ 1ml krve) Vacutainer 
Poznámka: Stanovení v separované frakci.
Protilátky proti adalimumabu detail
revize 2020
Ab adalimumab  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Protilátky proti deaminovanému gliadinu IgG, IgA detail
revize 2020
DGP, DGA, DGG  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Protilátky proti infliximabu detail
revize 2020
Ab infliximab  ÚLBLD KIA sérum  zlatý Vacutainer 
Protilátky proti insulinu (volné) detail
Neprovádíme od 19.10.2018
Anti-AAI (volné)  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
Protilátky proti komplexu fosfatidylserin/protrombin IgG a IgM detail
revize 2020
Anti PS/PT IgG a IgM  ÚLBLD KIA sérum  zlatá, srážlivá krev 
Poznámka: provádíme současně se screeningovým vyšetřením fofolipidových protilátek
Protilátky proti Saccharomyces cerevisiae - IgG, IgA detail
revize 2020
ASCAb  ÚLBLD KIA *A sérum  zlatý Vacutainer 
Protilátky proti spermiím detail
revize 2020
ASA  ÚLBLD KIA sérum, seminální plazma  zlatý Vacutainer 
Protilátky proti tyreoglobulinu detail
12.2.2020
TgAb (antiTg)  ÚLBLD CL *A sérum, plazma  zlatý, fialový Vacutainer 
Protilátky proti tyroidální peroxidase detail
12.2.2020
TPO Ab   (anti TPO)  ÚLBLD CL *A sérum, plazma  zlatý, zelený, fialový Vacutainer 
Protrombinový fragment 1+2
detail
24.2.2020
F1+2  ÚLBLD TC-LICH plasma  modrý (citrát sodný) Vacutainer 
 
Poznámka: Zpracování prováděno v sérii. Vzorek je nutné dodat do laboratoře do dvou hodin po odběru. 
Průkaz aktivních makrofágů detail
Histochemická laboratoř
  ÚSLT Soudní parafinové tkáňové řezy   
Poznámka: CD 68
Průkaz amfetaminů (amfetamin, metamfetamin, phentermin, extáze...) detail
  ÚSLT Toxikologie moč 50 ml, (srážlivá krev 10 ml)  krev: červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, zkumavky s 1% NaF jako konzervans doporučovány
moč: nádobka skleněná nebo plastová (50-100 ml) 
Poznámka: V krvi jen u intoxikací nebo forenzních případů! Vhodné je souběžné zajištění moče.
Průkaz amyloidu detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Poznámka: K pitvě
Průkaz baclofenu detail
  ÚSLT Toxikologie moč 100 ml, žalud.obsah 50 ml, tablety, (sérum?)  nádobka skleněná (infuzní lahev) nebo plastová 
Průkaz bakterií detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Poznámka: barvení dle Gramma
Průkaz benzodiazepinů (alprazolam,bromazepam,clonazepam aj.) detail
  ÚSLT Toxikologie moč, (srážlivá krev, sérum, žaludeční obsah, tablety..)  moč: nádobka skleněná  nebo plastová
krev: Vacutainer červený bez gelu 
Průkaz buprenorfinu detail
  ÚSLT Toxikologie moč, (srážlivá krev, sérum)  moč: nádobka skleněná  nebo plastová
 
Průkaz časné ischemie myocardu detail
Histochemická laboratoř
  ÚSLT Soudní parafinové tkáňové řezy   
Poznámka: fibrinogen
K pitvě
Průkaz elastinu detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Poznámka: K pitvě
Průkaz extraktivních látek v biologickém materiálu detail
Toxikologická laboratoř
  ÚSLT Soudní plná krev, moč, orgány, žaludeční obsah z pitvy - 10 ml krve, 50 ml moče, 50 ml žaludečního obsahu, 250 g orgánů (ledvina, slezina, játra)  Odběrové nádoby s víkem 
Poznámka: léky, psychotropní a omamné látky
K pitvě
Průkaz extraktivních látek v krvi a moči metodou GCMS detail
  ÚSLT Soudní krev, moč z pitvy  Vacutainer červený 10 ml 
Průkaz fentanylu detail
  ÚSLT Toxikologie moč, (srážlivá krev, sérum)  moč: nádobka skleněná  nebo plastová
 
Průkaz fetálních erytrocytů v periferní krvi matky pomocí průtokové cytometrie detail
14.2.2020
FMH FACS  ÚLBLD Hem FACS plná krev, nesrážlivá  K3EDTA 
Poznámka: Biologický materiál skladovat při pokojové teplotě
Průkaz fibrinu a fibrinových vláken detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Poznámka: metoda Picro-Mallory
Průkaz GHB, (tzv. tekutá extáze) detail
  ÚSLT Toxikologie moč, srážlivá krev  krev - červený Vacutainer
moč - nádobka skleněná či plastová 
Poznámka: Odběr vzorků je účelný jen několik hodin po aplikaci drogy (poločas 0,3 až 1 hod). Endogenní látka, nutná kvantifikace.
Průkaz glykogenu detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Poznámka: K pitvě
Průkaz glykolů detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev, moč, event. jiné  bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral 
Průkaz hematoidinu, bilirubinu detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Poznámka: K pitvě
Průkaz hemoglobinových válců detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Poznámka: šoková ledvina
K pitvě
Průkaz hemosiderinu detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Poznámka: krevní výrony
Průkaz hub, rostlin nebo plodů detail
  ÚSLT Toxikologie žaludeční nebo střevní obsah, rostlinné části, pokrm  libovolná nádobka 
Průkaz imunoglobulinů vázaných na trombocytech pomocí průtokové cytometrie detail
14.2.2020
TP FACS  ÚLBLD Hem FACS plná krev, nesrážlivá  K3EDTA 
Poznámka: Biologický materiál skladovat při pokojové teplotě. K vyšetření dopravit co nejdříve, max. do 4 hodin od odběru. Minimalizovat manipulaci se vzorkem.
Průkaz kalcia detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Průkaz kanabinoidů (marihuana, hašiš) detail
  ÚSLT Toxikologie moč 50 ml,
srážlivá krev 10 ml 
krev: červený Vacutainer, zkumavky bez separátoru, zkumavky s 1% NaF jako konzervans doporučovány
moč: nádobka skleněná nebo plastová (50-100 ml) 
Poznámka: Vzorky po odběru dodat do laboratoře do 12 hod, jinak moč či sérum zamrazit cca -20°C.
V krvi jen u forenzních případů! Vhodné je souběžné zajištění moče.
Průkaz kokainu a metabolitů detail
  ÚSLT Toxikologie srážlivá krev 10 ml
moč 50-100 ml 
krev: červený Vacutainer, pro nestabilitu kokainu vhodné s 1% NaF jako konzervans
moč: nádobka skleněná nebo plastová (50-100 ml)   
Poznámka: V krvi jen u forenzních případů! Vhodné je souběžné zajištění moče. 1% NaF jako konzervans je velmi doporučován.
Průkaz kolagenu detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Poznámka: modrý trichrom, barvení dle van Giesona
K pitvě
Průkaz kotininu (metabolit nikotinu) detail
  ÚSLT Toxikologie moč, krev  moč : nádobka skleněná nebo plastová
krev: bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral  
Průkaz kovů (Al, Fe, Cu, Pb) detail
histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Poznámka: účinek el. proudu, střelné poranění
Průkaz krevních barviv v likvoru detail
revize 20.02.2020
  ÚLBLD CL likvor  sterilní zkumavka bez úpravy 
Poznámka: Likvor je nutné stočit a oddělit od elelemntů do 30 minut po odběru
Průkaz krevních výronů v hnilobně změněných tkáních detail
Histochemická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáńové řezy   
Poznámka: Glycophorin
K pitvě
Průkaz kyselých mukopolysacharidů detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Průkaz LSD detail
  ÚSLT Toxikologie moč  moč: nádobka skleněná  nebo plastová
 
Průkaz methadonu a metabolitů detail
  ÚSLT Toxikologie moč 50 ml,
srážlivá krev 10 ml 
moč : nádobka skleněná  nebo plastová
krev: bez gelu červený Vacutainer nebo Sarstedt Neutral  
Průkaz mukoproteinů, neutr. mukopolysacharidů detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Průkaz nikotinu detail
  ÚSLT Toxikologie moč 50 ml,
srážlivá krev 10 ml 
moč : nádobka skleněná (infuzní lahev) nebo plastová
krev: červený, Vacutainer, zkumavky bez separátoru    
Průkaz oligoklonálních pásů IgG v likvoru detail
revize 20.02.2020
  ÚLBLD CL likvor, sérum  likvor: sterilní zkumavka bez úpravy
sérum: zlatý Vacutainer 
Poznámka: S likvorem je nutno dodat srážlivou krev odebranou nejlépe 30 minut před lumbální punkcí.
Průkaz opiátů (deriváty morfinu) detail
  ÚSLT Toxikologie moč 50 ml,
srážlivá krev 10 ml 
krev: červený, Vacutainer, zkumavky bez separátoru, zkumavky s 1% NaF jako konzervans doporučovány
moč: nádobka skleněná nebo plastová (50-100 ml) 
Poznámka: V krvi jen u intoxikací nebo u forenzních případů Vhodné je souběžné zajištění moče.
Průkaz plísní detail
Histologická laboratoř
  ÚSLT Soudní tkáňové řezy   
Průkaz retikula