Seznam pracovišť
Centrální hematologické laboratoře (CHL)
   Koagulační laboratoř (Hem K)
   Koagulační laboratoř FP (Hem K-FP)
   Laboratoř FACS (Hem FACS)
   Laboratoř fakultní polikliniky (Hem FP)
   Morfologická laboratoř (Hem CHL)
Centrální výzkumné laboratoře
   Laboratoř gastroenterologie (CVL-LG)
   Laboratoř molekulární biologie (CVL-LMB)
   Laboratoř pro komplexní výzkum nových biomarkerů (CVL-LB)
   Laboratoř pro výzkum aterosklerózy (CVL-LIP)
   Laboratoř pro výzkum nemoci jater a metabolismu hemu (Hepatologická laboratoř) (CVL-HEP) - akreditovaná laboratoř
Centrum nádorové cytogenomiky
   Centrum nádorové cytogenomiky (CNC) - akreditovaná laboratoř
Klinická biochemie a sérologie
   Centrální laboratoř (CL) - akreditovaná laboratoř
   Centrální laboratoř - statim (CLS) - akreditovaná laboratoř
   Laboratoř Apolinářská (LKA)
   Laboratoř endokrinologie a metabolismu (LEM)
   Laboratoř onkogenetiky (LOG)
   Odběrové centrum (OC) - akreditovaná laboratoř
   Referenční laboratoř pro klinickou biochemii ÚLBLD VFN a 1. LF UK (RL) - akreditovaná laboratoř
   Sérologická laboratoř (SERO) - akreditovaná laboratoř
Klinická imunologie a alergologie
   Klinická imunologie a alergologie - laboratoř (KIA) - akreditovaná laboratoř
Klinická mikrobiologie a ATB centrum
   Klinická mikrobiologie - ATB centrum (M-ATB) - akreditovaná laboratoř
   Klinická mikrobiologie - laboratoř bakteriologie (M-BAKT) - akreditovaná laboratoř
   Klinická mikrobiologie - laboratoř mykobakteriologie (M-TBC) - akreditovaná laboratoř
   Klinická mikrobiologie - laboratoř mykologie (M-MYKO) - akreditovaná laboratoř
   Klinická mikrobiologie - laboratoř parazitologie (M-PARA) - akreditovaná laboratoř
   Klinická mikrobiologie - laboratoř sterility (M-STER) - akreditovaná laboratoř
   Klinická mikrobiologie - Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy (M-HEL)
   Klinická mikrobiologie - příprava živných půd (M-ZIVP) - akreditovaná laboratoř
   Laboratoř pro diagnostiku septických stavů (M-SEPT)
Lékařská biochemie
   Laboratoř biochemie volných radikálů (LB-VR)
   Laboratoř redoxní signalizace (LB-RS)
   Laboratoř transkripce a buněčné signalizace (LB-TBS)
Trombotické centrum - Laboratoř dědičných vad hemostázy
   Trombotické centrum - Laboratoř imunochemická (TC-LICH)
   Trombotické centrum - Laboratoř vyšetření funkce destiček (TC-L-VFD)
   Trombotické centrum - Molekulární genetická laboratoř (TC-MG)


Ústav patologie (ÚP)


Cytogenetická laboratoř (Cytogenet.)
Laboratoř molekulární diagnostiky (LMD)


Enzymologická laboratoř DPM   (E) - akreditovaná laboratoř
Biochemická laboratoř DPM (B) - akreditovaná laboratoř
Laboratoř DNA diagnostiky (G) - akreditovaná laboratoř
Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch - biochemie (LPSMP-B) - akreditovaná laboratoř
Laboratoř pro studium mitochondriálních poruch - genetika (LPSMP-G) - akreditovaná laboratoř
Laboratoř tkáňových kultur (T) - akreditovaná laboratoř
Sekvenační centrum (SC) - akreditovaná laboratoř


Sexuologie (Sexuologie)


Oddělení toxikologické (Toxikologie)
Soudní lékařství (Soudní)


Laboratoř průmyslové toxikologie (TXL)


Laboratoř na I. Interní klinice (INT)


Fakultní transfuzní oddělení (FTO)


Dermatohistopatologická laboratoř (DHPL)
Mykologická laboratoř (DMYK)


Centrum asistované reprodukce (CAR)


Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy (NRLTH)


Farmakogenetická laboratoř (FGL)


I. klinika tuberkulózy a respiračních onemocnění (TRN)