Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Centrální hematologické laboratoře (CHL)

Laboratoř FACS (Hem FACS)
   U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
   tel: 224 962 877, 224 963 364

Laboratoř fakultní polikliniky (Hem FP)
   Karlovo nám. 32, Praha 2
   tel: 22496 6336

Morfologická laboratoř (Hem CHL)
   U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
   tel: 224 966 414 - sekretariát, 224 962 833, Fax: 224 966 414

Koagulační laboratoř (Hem K)
   U Nemocnice 2, Praha 2
   tel: 224 962 832, 224 963 039, 224 962 852

Koagulační laboratoř FP (Hem K-FP)
   Karlovo nám. 32, Praha 2
   tel: 22496 6782


Centrální výzkumné laboratoře

Laboratoř pro výzkum nemoci jater a metabolismu hemu (Hepatologická laboratoř) (CVL-HEP)
   Na Bojišti 3,  128 08 Praha 2
   tel: 224964203, 224964197, 224964192
   akreditovaná laboratoř

Laboratoř pro komplexní výzkum nových biomarkerů (CVL-LB)
   Na Bojišti 3,  128 08 Praha 2
   tel: 224964212 (prof. Kalousová), 224964221 (gastro) 24964278 (HPLC), 224964204 (příjem materiálu)

Laboratoř gastroenterologie (CVL-LG)
   Na Bojišti 3, 128 08  Praha 2
   tel: 224 964 221

Laboratoř pro výzkum aterosklerózy (CVL-LIP)
   U Nemocnice 2, 128 08  Praha 2
   tel: 224962506, 224962490, 224962477, 224964224

Laboratoř molekulární biologie (CVL-LMB)
    Na Bojišti 3,  128 08 Praha 2
   tel: 224962848 (prof. Zima), 224964212 (prof. Kalousová), 224964220 (sekvenace)


Centrum nádorové cytogenomiky

Centrum nádorové cytogenomiky (CNC)
   U Nemocnice 499/2, Praha 2, 128 08
   tel: 224962927
   akreditovaná laboratoř


Klinická biochemie a sérologie

Centrální laboratoř (CL)
   U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
   tel: 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569
   akreditovaná laboratoř

Centrální laboratoř - statim (CLS)
   U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
   tel: 224962881, 224962621
   akreditovaná laboratoř

Laboratoř endokrinologie a metabolismu (LEM)
   U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
   tel: 224962911, 224962912, 224962903

Laboratoř Apolinářská (LKA)
   Apolinářská 18, 120 00 Praha 2
   tel: 2249679, 224967435

Laboratoř onkogenetiky (LOG)
   Na bojišti 3, Praha 2
   tel: 224964501

Odběrové centrum (OC)
   Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2
   tel: 224966670, 224966669,        odběry z portu - 224966432 (7,00 - 10 00 h)
   akreditovaná laboratoř

Referenční laboratoř pro klinickou biochemii ÚLBLD VFN a 1. LF UK (RL)
   Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2
   tel: 224966410
   akreditovaná laboratoř

Sérologická laboratoř (SERO)
   U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
   tel: 224963380, 224963386, 224968264
   akreditovaná laboratoř


Klinická imunologie a alergologie

Klinická imunologie a alergologie - laboratoř (KIA)
   Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2
   tel: 22496 6278, 22496 6638, 22496 6469
   akreditovaná laboratoř


Klinická mikrobiologie a ATB centrum

Klinická mikrobiologie - ATB centrum (M-ATB)
   Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
   tel: 22496 7724, 22496 7725, 22496 7726, 22496 7727, 22496 7622, 22496 7264
   akreditovaná laboratoř

Klinická mikrobiologie - laboratoř bakteriologie (M-BAKT)
   Ke Karlovu 2, 128 02 Praha 2
   tel: 22496 7663, 22496 7664, 22496 7665, 22496 7268
   akreditovaná laboratoř

Klinická mikrobiologie - Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy (M-HEL)
   Studničkova 7,   128 00 Praha 2 - Albertov
   tel: 224 968 589

Klinická mikrobiologie - laboratoř mykologie (M-MYKO)
   Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
   tel: 22496 7626, 22496 7630
   akreditovaná laboratoř

Klinická mikrobiologie - laboratoř parazitologie (M-PARA)
   Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
   tel: 22496 7656, 224911362, 22496 7667
   akreditovaná laboratoř

Laboratoř pro diagnostiku septických stavů (M-SEPT)
   Ke Karlovu 2, 12802 Praha 2
   tel: 2249607221,7222

Klinická mikrobiologie - laboratoř sterility (M-STER)
   Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
   tel: 22496 7627, 22496 7264
   akreditovaná laboratoř

Klinická mikrobiologie - laboratoř mykobakteriologie (M-TBC)
   Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
   tel: 22496 7632,  22496 7630
   akreditovaná laboratoř

Klinická mikrobiologie - příprava živných půd (M-ZIVP)
   Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
   tel: 22496 7636,  22496 7638
   akreditovaná laboratoř


Lékařská biochemie

Laboratoř redoxní signalizace (LB-RS)
   ÚLBDL, 1.LF UK a VFN, Kateřinská 32, 12108 Praha 2
   tel:

Laboratoř transkripce a buněčné signalizace (LB-TBS)
   ÚLBDL, 1.LF UK a VFN, Kateřinská 32, 12108 Praha 2
   tel: 224964110

Laboratoř biochemie volných radikálů (LB-VR)
   Laboratoř biochemie volných radikálů. Ústav lékařské biochemie 1.LF UK, Na Bojišti 3, 121 08 Praha 2
   tel: 224 964 587


Trombotické centrum - Laboratoř dědičných vad hemostázy

Trombotické centrum - Laboratoř vyšetření funkce destiček (TC-L-VFD)
   Karlovo nám. 32, Praha 2
   tel: 22496 6785, 22496 6720, 22496 6285

Trombotické centrum - Laboratoř imunochemická (TC-LICH)
   Karlovo nám. 32, Praha 2
   tel: 22496 6785, 22496 6720

Trombotické centrum - Molekulární genetická laboratoř (TC-MG)
   Karlovo nám. 32, Praha 2
   tel: 22496 6272, 22496 6279