Seznam pracovišť
Klinika pracovního lékařství (KPL)
Přednosta doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. ,   daniela.pelclova@vfn.cz
Primář MUDr. Jiří Lešovský,   Jiri.lesovsky@vfn.cz
   
Domácí stránka    
Adresa Na Bojišti 1, 120 00  Praha 2
Telefon 22496 4537 - sekretariát, Fax: 224 914 570
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavuLaboratoř průmyslové toxikologie (TXL)
   Na Bojišti 1, 120 00  Praha 2
   tel: 22496 4635, mimo pracovní dobu volat toxikologické informační středisko 224919293, 224915402