Seznam pracovišť
Farmakologický ústav (FU)
Přednosta Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.,   fperl@lf1.cuni.cz
Primář Doc. MUDr. Ondřej Slanař,   oslan@lf1.cuni.cz
   
Domácí stránka    
Adresa Albertov 4, 128 00 Praha 2
Telefon 224968140, Fax: 224964133
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavuFarmakogenetická laboratoř (FGL)
   Albertov 4
   tel: 224968140