Seznam pracovišť
Ústav patologie (ÚP)
Přednosta Prof. MUDr. Pavel Dundr, PhD,   Pavel.Dundr@vfn.cz  
Primář MUDr. Ivana Vítková, MBA,   ivana.vitkova@lf1.cuni.cz,  ivana.vitkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/ustav-patologie/
Adresa Studničkova 2, 128 00 Praha 2
Telefon 22496 8685, Fax: 24 911 715
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu



Ústav patologie (ÚP)
    Studničkova 2
   tel: 22496 8685, fax: 224911715