Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Centrální laboratoř (CL)
akreditovaná laboratoř

Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, 224963032, příjem materiálu: 224962654, 224962569
Vedoucí pracovník VŠ RNDr. Hana Benáková, MBA
E-mail benakova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Bc. Dana Macálková
Nákladové středisko 84650
Charakteristika pracoviště Centrální laboratoř má ve VFN více než šedesátiletou tradici. Patří pod primariát klinická biochemie a cytogenetika. Laboratoř provádí široké spektrum vyšetření a poskytuje konziliární služby pro pracoviště Všeobecné fakultní nemocnice a pro pracoviště celé ČR. Pracoviště provede ročně v průměru kolem 3 800 000 vyšetření.  Pracovní náplní laboratoře je stanovení základních biochemických parametrů (vnitřní prostředí, lipidový metabolismus, jaterní testy, tumorové markery, kardiální markery, hormony, léky, specifické proteiny, zánětlivé markery). Kromě toho se laboratoř zabývá komplexní analýzou mozkomíšního moku, vyšetřením urolitiázy a stanovením stopových prvků (měď, zinek, olovo, selén,  železo a měď  v jaterní tkáni). Laboratoř zajišťuje podporu klinickým pracovištím, které využívají laboratorní techniku v rámci POCT (analyzátory acidobazické rovnováhy, glukometry).
Pracoviště patří ke špičkově vybaveným pracovištím. Podílí se na řadě výzkumných projektů, klinických studiích a grantech.

Prováděná vyšetření