Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř Karlov Apolinářská (LKA)

Adresa Apolinářská 18, 120 00 Praha 2
Telefon 2249679, 224967435
Vedoucí pracovník VŠ RNDr. Jana Barcalová
E-mail
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Bronislava Dušková
Nákladové středisko 84652
Charakteristika pracoviště Laboratoř provádí
• statimová vyšetření acidobazické rovnováhy včetně iontů (Na, K, Cl, ioniz. Ca), glukózy, laktátu, bilirubinu a frakcí hemoglobinu (oxyHb, deoxyHb, karbonylHb, methemoglobin a fetální Hb), též v pupečníkové krvi. Vše se provádí z 1 kapiláry, s ohledem na co nejmenší objem vzorku u novorozenců. Stanovení je možno provést i v režimu POCT na oddělení kliniky.
• CRP z kapilární krve  (Quik Read)
• Glukóza v hemolyzátu (kapilární krev)

Prováděná vyšetření