Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř endokrinologie a metabolismu (LEM)

Adresa U Nemocnice 1, 128 08 Praha 2
Telefon 224962911, 224962912, 224962903
Vedoucí pracovník VŠ Prof. MUDr Jan Škrha, DrSc., MBA
E-mail jan.skrha@lf1.cuni.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Bc. Veronika Janů
Nákladové středisko 84655
Charakteristika pracoviště V r.1957 byla založena profesorem Josefem Charvátem Laboratoř pro endokrinologii a metabolismus (LEM), která od počátku tvoří jeden funkční celek se 3. interní klinikou. V r.1963 vzniklo radioizotopové oddělení, jež napomohlo k zavedení metod nezbytných pro endokrinologicko-metabolickou orientaci kliniky. Izotopová laboratoř III. interní kliniky VFN byla 4. října 2004 začleněna do ÚKBLD. V laboratořích byl např. poprvé v Československu stanoven inzulín. LEM byla od počátku zaměřena klinicko-fyziologicky, stala se předním vědecko-výzkumným pracovištěm fakulty. Byla zde odhalena existence TRH, popsány některé metabolické důsledky ionizujícího záření, předpověděna existence digoxinu-podobné substanci a provedena další prioritní pozorování. Dlouholetým vedoucím LEMu byl prof. MUDr. Vratislav Schreiber, DrSc., v současnosti laboratoře vede prof. MUDr. Jan Škrha, DrSc.
Laboratoř dodnes pokrývá potřeby klinické endokrinologie (především orientované na nemoci hypothalamo-hypofyzárního systému, nadledvin, příštítných tělísek či endokrinního pankreatu) a z metabolismu je zaměřena na diabetologii, lipidologii, obezitologii a poruchy fosfokalciového metabolismu. Zabývá se novými metodami zahrnujícími např. výzkum tukové tkáně nebo oxidačního stresu. Klasické metody jsou postupně nahrazovány metodami molekulárně-genetickými.
.

Prováděná vyšetření