Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Klinická imunologie a alergologie - laboratoř (KIA)
akreditovaná laboratoř

Adresa Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2
Telefon 22496 6278, 22496 6638, 22496 6469
Vedoucí pracovník VŠ MUDr. Helena Posová, CSc.
E-mail helena.posova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Radka Musilová
Nákladové středisko 84680
Charakteristika pracoviště Laboratoř klinické imunologie a alergologie má ve VFN více než třicetiletou tradici. Samostatným primariátem Ústavu klinické biochemie a laboratorní diagnostiky VFN a 1.LF UK pod vedením prof. MUDr. T. Zimy, DrSc., MBA,  je od roku 2004.
Laboratoř provádí široké spektrum vyšetření, které odpovídá potřebám velké fakultní nemocnice se superkonziliární službou pro celou ČR. Pracoviště vyšetří ročně v průměru 20000 pacientů a provede téměř čtvrt miliónu laboratorních stanovení. Pracovní náplní laboratoře je stanovení základních imunologických parametrů (imunoglobuliny, složky komplementu, systémové a lokální zánětlivé parametry, specifické IgE), laboratorní diagnostika systémových autoimunitních onemocnění a podrobné vyšetření orgánově specifických autoimunit s postižením nervového, zažívacího, vylučovacího či reprodukčního systému. Laboratoř stanovuje také hladiny některých biologických léčiv a protilátek proti nim. Dále provádí vyšetření v oblasti buněčné imunologie a vyšetření širokého spektra povrchových i intracelulárních molekul z priferní krve a jiných biologických materiálů (v mozkomíšním moku, bronchoalveolální laváži).    

Prováděná vyšetření