Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Klinická mikrobiologie - laboratoř bakteriologie (M-BAKT)
akreditovaná laboratoř

Adresa Ke Karlovu 2, 128 02 Praha 2
Telefon 22496 7663, 22496 7664, 22496 7665, 22496 7268
Vedoucí pracovník VŠ MUDr.Lenka Kupidlovská
E-mail lenka.kupidlovska@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Dana Fraňková, DIS.
Nákladové středisko 84670
Charakteristika pracoviště Zaměření: Bakteriologická laboratoř přijímá vzorky biologického materiálu, včetně krví na kultivaci na základě indikací a odběrů klinických lékařů. Vyšetření je komplexní - mikroskopické a kultivační, v indikovaných případech kvantitativními metodami (moče, sekrety dýchacích cest, ev. i jiné druhy vzorků). V případech, kdy je nutné vyšetření anaerobními metodami, provádíme je automaticky. Všechny zachycené bakterie jsou identifikovány a typizovány a je u nich, je-li to účelné, stanovována citlivost na antibiotika difúzním diskovým testem nebo Etestem. Pacienti  zvláště z oddělení JIP-ů, kardiochirurgických, hematologických, dětských a novorozeneckých - jsou v průběhu vyšetřování sledováni a výsledky jejich vyšetření jsou srovnávány (screening). Hemokultivace provádíme v automatickém systému BacT/ALERT. Antigen Streptococcus pneumoniae v moči a v likvoru, antigen Legionella pneumophila v moči, antigen a toxiny A/B Clostridium difficile vyšetřujeme metodou rychlé immunochromatografické analýzy. Stejnou metodou detekujeme antigeny rotavirů a adenovirů ve stolici. Výsledky vyšetření sdělujeme písemně s posouzením důležitosti zachycených baktérií a pravidelně i telefonicky.

Prováděná vyšetření