Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Centrální laboratoř - statim (CLS)
akreditovaná laboratoř

Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962881, 224962621
Vedoucí pracovník VŠ RNDr. Hana Benáková, MBA
E-mail hana.benakova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Bc. Dana Macálková
Nákladové středisko 84650
Charakteristika pracoviště Laboratoř je součástí Centrální laboratoře. Poskytuje v nepřetrřitém provzu základní biochemická vyšetření(vyšetření acidobazické rovnováhy, jaterní testy, lipidy, léky, kardiální markery) a orientační cytologické vyšetření mozkomíšního moku včetně základní biochemické analýzy.  

Prováděná vyšetření