Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Klinická mikrobiologie - ATB centrum (M-ATB)
akreditovaná laboratoř

Adresa Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
Telefon 22496 7724, 22496 7725, 22496 7726, 22496 7727, 22496 7622, 22496 7264
Vedoucí pracovník VŠ MUDr. Václava Adámková
E-mail vaclava.adamkova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Dana Fraňková, DIS.
Nákladové středisko 84672
Charakteristika pracoviště Zaměření: Vyšetření citlivosti bakteriálních kmenů,kvasinek a plísní kvalitativně (difúzní diskovou metodou) a kvantitativně (stanovení MIC diluční mikrometodou a semikvantitativní metodou - E-test), zjišťování produkce beta laktamáz včetně širokospektrých (ESBL), screening rezistence k oxacilinu a glykopeptidům u stafylokoků a enterokoků (MRSA a VRE), monitorování jiných závažných fenotypů rezistence, konzultace antibiotické a antimykotické terapie po telefonu i u lůžka pacienta, uvolňování vázaných antibiotik, aktivní spolupráce s nemocniční lékárnou a hygienikem, každoroční zpracování přehledů rezistence pro jednotlivé kliniky VFN i pro nemocnici jako celek, účast v nemocniční komisi pro nozokomiální infekce, monitorování rezistence sledovaných bakterií pro přehledy v ČR (NRL pro antibiotika SZU) i v EU (EARSS), testování nových antibiotik.  Prováděná vyšetření