Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Klinická mikrobiologie - laboratoř mykologie (M-MYKO)
akreditovaná laboratoř

Adresa Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
Telefon 22496 7626, 22496 7630
Vedoucí pracovník VŠ MUDr. Petra Olišarová
E-mail petra.olisarova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Markéta Marešová
Nákladové středisko 84673
Charakteristika pracoviště V laboratoři se zaměřujme na diagnostiku onemocnění způsobených řadou mykotických agens kromě dermatofyt, která zpracovává mykologická laboratoř Dermatovenerologické kliniky VFN.
Materiál se vyšetřuje mikroskopicky a kultivačně. V případě izolace kvasinkovitých nebo vláknitých mikromycet se provádí jejich identifikace a stanovení citlivosti k antimykotikům, a to kvalitativní metodou (difúzní disková metoda), případně kvantitativní metodou (E-test). V laboratoři se rovněž sleduje vznik a vývoj rezistence k antimykotikům.
Na pracovišti se provádí zejména screening rizikových (hematoonkologických) pacientů.
Spolupracujeme s laboratoří sterilit, kde se podílíme na identifikaci mikromycet ze stěrů a z otisků z prostředí a z kontroly ovzduší pomocí aeroskopu.

Prováděná vyšetření