Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Klinická mikrobiologie - laboratoř parazitologie (M-PARA)
akreditovaná laboratoř

Adresa Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
Telefon 22496 7656, 224911362, 22496 7667
Vedoucí pracovník VŠ RNDr. Vladimír Skála, Ph.D.
E-mail vladimir.skala@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Julie Zemanová
Nákladové středisko 84674
Charakteristika pracoviště Zajišťuje komplexní parazitologické vyšetření u našich pacientů, cizinců, navrátilců z tropických a subtropických oblastí. Provádí vyšetření mikroskopické a kultivační, včetně vyšetření na krevní parazity. Je zaměřeno na koprologickou a vaginální parazitologii (MOP- modifikovaná klasifikace poševních infekcí dle Nugenta a Donderse, kultivace na Trichomonas vaginalis a kvasinkovité mikroorganismy); vyšetření uretrálního sekretu a moč. sedimentu; parazitologické vyšetření stolice na střevní prvoky a helminty (nativ, koncentrační metody, barvení, kultivace); vyšetření na enterobiózu dle Grahama, určení celých červů a článků tasemnice, určení ektoparazitů a další.

U imunosuprimovaných osob provádí vyšetření na Cryptosporidium sp. (nativ, koncentační metodu a barvení).


Prováděná vyšetření