Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Klinická mikrobiologie - laboratoř sterility (M-STER)
akreditovaná laboratoř

Adresa Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
Telefon 22496 7627, 22496 7264
Vedoucí pracovník VŠ MUDr. Jan Závora
E-mail jan.zavora@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Markéta Marešová
Nákladové středisko 84676
Charakteristika pracoviště Laboratoř sterilit kontroluje sterilitu transfuzních přípravků transfúzních oddělení nejen pro VFN, ale i pro další smluvní transfuzní odd. v ČR. Pro kontrolu sterility transfuzních přípravků vlastníme Certifikát SÚKL.
Dále kontroluje sterilitu všech přípravků vyráběných nemocniční lékárnou (infuzní roztoky, magistraliter přípravky a jiné).
Kromě toho kontroluje mikrobiální znečištění lékárenských i jiných přípravků, u kterých není striktně vyžadována sterilita u je u nich dle aktuálního vydání Českého lékopisu povolena přítomnost některých mikroorganismů v omezeném množství.
Kontroluje podle harmonogramu nemocničního hygienika účinnost sterilizátorů.
Provádí kontrolu stěrů, spadů a otisků ze zevního prostředí, kontrolu mikrobiálního osídlení u personálu na JIP a ARO VFN (nosu, krku, kůže, rukou). Navíc je prováděna kontrola ovzduší pomocí aeroskopu.
Kontroly jsou prováděny v rámci hygienicko-epidemiologických režimů VFN jednotlivých klinik. Laboratoř sterilit je klíčové pracoviště pro celou VFN při prevenci a kontrole nozokomiálních nákaz. (Spolupráce s nemocničním hygienikem, s nemocniční lékárnou i s transfuzním oddělením).

Prováděná vyšetření