Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Klinická mikrobiologie - příprava živných půd (M-ZIVP)
akreditovaná laboratoř

Adresa Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
Telefon 22496 7636,  22496 7638
Vedoucí pracovník VŠ MUDr. Václava Adámková
E-mail vaclava.adamkova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Markéta Marešová
Nákladové středisko 84677
Charakteristika pracoviště Zaměření na přípravu tekutých a pevných půd potřebných pro všechna kultivační vyšetření (půdy základní, selektivní, diagnostické a další). Připravuje kultivační půdy nejenom pro naše pracoviště, ale i pro další laboratoře klinik VFN. Provádí kontrolu sterility připravovaných půd, kontrolu růstu bakterií na základních a speciálních půdách a kontroluje vlastnosti identifikačních půd (referenčními bakteriálními kmeny).

Prováděná vyšetření