Seznam pracovišť
Ústav soudního lékařství a toxikologie (ÚSLT)
Přednosta doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala ,   Radomir.Cabala@vfn.cz
Primář Toxikologie: prim.doc. RNDr. Radomír Čabala, Soudní lékařství:MUDr. Klára Neureutterová, MBA,   Radomir.Cabala@vfn.cz, Klara.Neureutterova@vfn.cz
   
Domácí stránka     https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/ustav-soudniho-lekarstvi-a-toxikologie-soudni-lekarstvi/
Adresa Studničkova 4, 1.patro, 128 21  Praha 2
Telefon 224 968 612 - kancelář, Fax:224 918 985, Fax: 224 913 892
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Oddělení toxikologické (Toxikologie)

Adresa Ke Karlovu 2, Praha 2
Telefon 22496 7188, pohotovost 224 911 267
Vedoucí pracovník VŠ prim.doc. RNDr. Radomír Čabala
E-mail radomir.cabala@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Ing. Petra Růžičková
Nákladové středisko 86450
Charakteristika pracoviště Klinická část zajišťuje jednak statimová laboratorní vyšetření pro diferenciální diagnostiku akutních otrav (léčiva, drogy, etanol, těkavé látky, glykoly, houby, rostliny, oxid uhelnatý aj.), jednak kontroly zneužívání léčiv a drog, předávkování či compliance u psychiatrických a interních onemocnění a abstinence u závislých. Provádíme i analýzy pro policii, zaměstnavatele a soukromé žadatele. Školská část vede toxikologické výzkumné a výukové programy a činnost národní referenční laboratoře pro forenzní toxikologii.

Prováděná vyšetření