Seznam pracovišť
Ústav soudního lékařství a toxikologie (ÚSLT)
Přednosta doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala ,   Radomir.Cabala@vfn.cz
Primář ,  
   
Domácí stránka    
Adresa Studničkova 4, 1.patro, 128 21  Praha 2
Telefon 22496 8615 - sekretariát, Fax: 224 913 892
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Oddělení toxikologické (Toxikologie)

Adresa Ke Karlovu 2, Praha 2
Telefon 22496 7188, pohotovost 224 911 267
Vedoucí pracovník VŠ prim.doc. RNDr. Radomír Čabala
E-mail radomir.cabala@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Ing. Petra Růžičková
Nákladové středisko 86450
Charakteristika pracoviště Klinická část zajišťuje jednak statimová laboratorní vyšetření pro diferenciální diagnostiku akutních otrav (léčiva, drogy, etanol, těkavé látky, glykoly, houby, rostliny, oxid uhelnatý aj.), jednak kontroly zneužívání léčiv a drog, předávkování či compliance u psychiatrických a interních onemocnění a abstinence u závislých. Provádíme i analýzy pro policii, zaměstnavatele a soukromé žadatele. Školská část vede toxikologické výzkumné a výukové programy a činnost národní referenční laboratoře pro forenzní toxikologii.

Prováděná vyšetření