Seznam pracovišť
Ústav soudního lékařství a toxikologie (ÚSLT)
Přednosta doc. RNDr. Dr. Radomír Čabala ,   Radomir.Cabala@vfn.cz
Primář Toxikologie: prim.doc. RNDr. Radomír Čabala, Soudní lékařství:MUDr. Klára Neureutterová, MBA,   Radomir.Cabala@vfn.cz, Klara.Neureutterova@vfn.cz
   
Domácí stránka     https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/ustav-soudniho-lekarstvi-a-toxikologie-soudni-lekarstvi/
Adresa Studničkova 4, 1.patro, 128 21  Praha 2
Telefon 224 968 612 - kancelář, Fax:224 918 985, Fax: 224 913 892
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Soudní lékařství (Soudní)

Adresa Studničkova 4, Praha 2
Telefon 224 96 8609
Vedoucí pracovník VŠ MUDr. Klára Neureutterová, MBA,  vedoucí histologické a histochemické lab.: MUDr.Ilona Velichová
E-mail Klara.Neureutterova@vfn.cz; Ilona.Velichova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Dana Klinderová
Nákladové středisko 86602
Charakteristika pracoviště Pracoviště Soudní lékařství poskytuje zdravotní služby v oborech soudní lékařství a toxikologie. Provádí pitvy zemřelých jak z příčin vnitřních, tak i násilnou smrtí, se zaměřením na forenzní patomorfologii náhlé, neočekávané a násilné smrti, forenzní traumatologii, základy forenzní toxikologie a imunochemie a otázky medicinsko-právní. Zároveň slouží k výuce mediků
a dalšímu vzdělávání lékařů a jiných zdravotnických pracovníků. Laboratoře pracoviště Soudního lékařství jsou zaměřeny na vyšetření biologického materiálu z pitev, toxikologická laboratoř zároveň vyšetřuje ethanol v krvi pro samoplátce a Policii ČR.

Prováděná vyšetření