Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@fn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Sérologická laboratoř (SERO)
akreditovaná laboratoř

Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224963380, 224963386, 224968264
Vedoucí pracovník VŠ MUDr.Emil Pavlík, CSc.
E-mail emil.pavlik@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Dana Říhová
Nákladové středisko 84684
Charakteristika pracoviště Laboratoř se zabývá přímou i nepřímou diagnostikou infekčních agens přenosných pohlavním stykem, dále virových hepatitid, infekcí sledovaných v průběhu těhotenství, respiračních onemocnění a dalších závažných infekcí např. herpetickými viry. Laboratoř má povolení SÚKL k diagnostice dárců orgánů a tkání. V oblasti nepřímých diagnostických metod provádí detekci specifických protilátek proti širokému spektru bakteriálních, virových, parazitárních a mykotických původců onemocnění. Technikami přímého průkazu infekčního agens poskytuje laboratoř rychlou diagnostiku jednak pomocí detekce bakteriálních, virových a mykotických antigenů v biologickém materiálu, jednak molekulárně biologickými technikami prokazuje specifické sekvence DNA infekčních agens v odebraných vzorcích.Významnou činností laboratoře je diagnostika virových hepatitid, k níž má k dispozici celé spektrum diagnostických technik pro průkaz specifických protivirových protilátek, jednotlivých virových antigenů a specifických sekvencí nukleových kyselin virů hepatitid. Technikou  PCR v reálném čase provádí u virových hepatitid B a C stanovení virové nálože pacienta (monitoring v průběhu léčby), dále genotypizaci virů hepatitid B a C (prognóza léčby, rezistence vůči virostatikům) a z důvodů prognózy clearence VHC i vyšetření C/T polymorfismu promoteru interleukinu IL-28 na pozici 3176.   Detašované pracoviště STD (Apolinářská 4) provádí komplexní přímou diagnostiku infekcí přenosných pohlavním stykem včetně průkazu specifických sekvencí DNA původců těchto onemocnění. Součástí pracoviště je i úsek vyšetření lidského genomu, a to polymorfismu genů CYP2C19 a CYP2D6 cytochromu P450 technologií Amplichip a vyšetření GeneStripe PGX-HIV, PGX-Thrombo, PGX-5FU, PGX-TPMT, Sugar Intolerance, CVD-A.
Laboratoř je školícím pracovištěm pro obor lékařské mikrobiologie v rámci postgraduálního vzdělávání lékařů a dalších nelékařských zdravotnických povolání.

Prováděná vyšetření