Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Koagulační laboratoř FP (Hem K-FP)

Adresa Karlovo nám. 32, Praha 2
Telefon 22496 6782
Vedoucí pracovník VŠ MUDr. Martin Špaček, Ph.D.
E-mail
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Hana Cafourková
Nákladové středisko 846 31
Charakteristika pracoviště Pracoviště na fakultní poliklinice i v areálu VFN provádí základní koagulační vyšetření (PT, APTT, trombinový čas, fibrinogen, antitrombin a D-dimery, protein C, aktivita antiXa). Dále jsou zde prováděna speciální vyšetření pro diagnostiku trombofilních stavů a monitorování antikoagulační léčby. (vyšetření plasmatických faktorů, faktor XIII, PS celkový, PS volný, plasminogen, antiplasmin, lupus antikoagulans).

Prováděná vyšetření