Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř fakultní polikliniky (Hem FP)

Adresa Karlovo nám. 32, Praha 2
Telefon 22496 6336
Vedoucí pracovník VŠ MUDr. Martin Špaček, Ph.D.
E-mail
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Hana Cafourková
Nákladové středisko 84631
Charakteristika pracoviště Morfologické laboratoře provádí základní rutinní i statimová vyšetření krevního obrazu vč. 5-populačního diferenciálu, manuální diferenciální rozpočet lekukocytů a stanovení retikulocytů. Pracoviště fakultní polikliniky provádí  rozšířené vyšetření trombocytů -PLT(optickou metodou), retikulocytů -RTC (obsah hemoglobinu v RTC , zastoupení vývojových populací RTC), erytrocytů – RBC (zastoupení mikro- a makro –RBC, hypo- a hyperchromní RBC). Na  pracovišti fakultní polikliniky je dále  prováděno hodnocení nátěru kostní dřeně a některá cytochemická  vyšetření kostní dřeně. \r\n

Prováděná vyšetření