Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Trombotické centrum - Molekulární genetická laboratoř (TC-MG)

Adresa Karlovo nám. 32, Praha 2
Telefon 22496 6272, 22496 6279
Vedoucí pracovník VŠ Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, Ing. Jana Bílková, Mgr. Petra Bobčíková
E-mail petra.bobcikova@vfn.cz
WWW stránky http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/ustav-lekarske-biochemie-a-laboratorni-diagnostiky/s
Úsekový SŠ pracovník Mgr. Veronika Bernatová
Nákladové středisko 84638
Charakteristika pracoviště Laboratoř provádí molekulárně genetická vyšetření. Techniky používané na pracovišti jsou založeny především na PCR reakci. Laboratoř je zaměřena především na oblast problematiky trombofilií (vyšetření mutací koagulačních faktorů II a V a další). Dále jsou prováděna vyšetření se zaměřením na účinnost léčby (senzitivita na warfarin, rezistence na léčbu clopidogrelem) a diagnostiku jiných onemocnění (hemochromatóza, screening přestavby BCR/ABL u CML).

Prováděná vyšetření