Seznam pracovišť
I. Interní klinika (IINT)
Přednosta Prof.MUDr. Marek Trněný, CSc.,  
Primář Z pvěření: MUDr. Jan Kořen, CSc,  
   
Domácí stránka    
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 22496 2527, Fax: 22496 3117
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř na I. Interní klinice (INT)

Adresa U Nemocnice 2, Praha 2
Telefon 22496 2530
Vedoucí pracovník VŠ MUDr. Jan Molinský, PhD
E-mail Jan.Molinsky@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Alena Bulvasová
Nákladové středisko 20156, 20158
Charakteristika pracoviště Morfologická laboratoř je zaměřená na vyšetřování aspirátů kostní dřeně, pleurálních punktátů a otisků uzlin.
Molekulárně-biologická laboratoř je zaměřená na diagnostiku a monitoraci léčby lymfomů.
Laboratoř buněčných kultur provádí kultivační vyšetření krvetvorných buněk.

Prováděná vyšetření