Seznam pracovišť
Ústav patologie (ÚP)
Přednosta Prof. MUDr. Pavel Dundr, PhD,   Pavel.Dundr@vfn.cz  
Primář MUDr. Ivana Vítková, MBA,   ivana.vitkova@lf1.cuni.cz,  ivana.vitkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/ustav-patologie/
Adresa Studničkova 2, 128 00 Praha 2
Telefon 22496 8685, Fax: 24 911 715
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Ústav patologie (ÚP)

Adresa Studničkova 2
Telefon 22496 8685, fax: 224911715
Vedoucí pracovník VŠ Doc. MUDr. Pavel Dundr, PhD
E-mail blanka.veghova@vfn.cz  
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Blanka Véghová
Nákladové středisko 85401
Charakteristika pracoviště Ústav patologie je komplexním pracovištěm v oboru patologie, zajišťující v celé šíři dnešní mediciny patomorfologikou diagnostiku. Na ústavu jsou prováděna běžná i vysoce specializovaná vyšetření autoptická, bioptická a cytologická za použití speciálních metodik z oblasti imunohistochemie, histochemie, elektronové mikroskopie, morfometrie i molekulární patologie.Ve své činnosti prakticky pokrývá všechny oblasti současné
diagnostické patologie.
Ústav je i v oblasti výzkumu zaměřen na  patomorfologické změny různých orgánů a tkání, především pak na onkopatologii, na problematiku nádorů kostí měkkých tkání, zažívacího traktu, lymfatických uzlin a kostní dřeně, kůže, urogenitálu, ženského genitálu a prsu, a orgánů endokrinního systému.


Prováděná vyšetření