Seznam pracovišť
Ústav biologie a lékařské genetiky (ÚBLG)
Přednosta prof. MUDr. Ondřej Šeda, PhD.   ,   oseda@lf1.cuni.cz; ondrej.seda@vfn.cz
Primář Primář ambulantní části:  MUDr. Jaroslav Kotlas     Primář laboratorní části: Ing. Karolína Pešková,   jaroslav.kotlas@vfn.cz, karolina.peskova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/ustav-biologie-a-lekarske-genetiky/
Adresa Albertov 4 (Purkyňův ústav, přízemí), 128 00  Praha 2
Telefon 22496 8180, 22496 8141 sekretariát, Fax: 22496 8141
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř molekulární diagnostiky (LMD)

Adresa Albertov 4, 128 00 Praha 2
Telefon 22496 8162, 22496 8152
Vedoucí pracovník VŠ Ing. Jitka Štekrová
E-mail jstek@lf1.cuni.cz
WWW stránky http://www.vfn.cz/article.asp?nDepartmentID=680&nArticleID=10875&nLanguageID=1
Úsekový SŠ pracovník Martina Řezníčková
Nákladové středisko 880 51
Charakteristika pracoviště Laboratoř molekulární diagnostiky ÚBLG provádí vyšetření na úrovni analýzy DNA s využitím nejmodernějších metod. Spektrum vyšetřovaných diagnóz je široké (viz seznam vyšetření). Některá vyšetření provádíme jako jediní pro celou ČR.
Významnou výhodou laboratoře je její zapojení do vědecko-výzkumné činnosti ÚBLG, což umožňuje provádět některá vysoce specializovaná vyšetření z výzkumných prostředků (tj. nejsou účtována ze zdravotního pojištění).

Prováděná vyšetření