Seznam pracovišť
Ústav biologie a lékařské genetiky (ÚBLG)
Přednosta prof. MUDr. Ondřej Šeda, PhD.   ,   oseda@lf1.cuni.cz; ondrej.seda@vfn.cz
Primář Primář ambulantní části:  MUDr. Jaroslav Kotlas     Primář laboratorní části: MUDr. Romana Mihalová,   jaroslav.kotlas@vfn.cz, romana.mihalova@vfn.cz
   
Domácí stránka     https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/ustav-biologie-a-lekarske-genetiky/
Adresa Albertov 4 (Purkyňův ústav, přízemí), 128 00  Praha 2
Telefon 22496 8180, 22496 8165, 22496 8141 sekretariát, Fax: 22496 8141
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř molekulární diagnostiky (LMD)

Adresa Albertov 4, 128 00 Praha 2
Telefon 22496 8164, 22496 8152
Vedoucí pracovník VŠ Ing. Bohumila Janošíková Ph.D.
E-mail Bohumila.Janosikova@vfn.cz
WWW stránky https://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/ustav-biologie-a-lekarske-genetiky/
Úsekový SŠ pracovník Martina Řezníčková
Nákladové středisko 880 51
Charakteristika pracoviště Laboratoř molekulární diagnostiky ÚBLG provádí vyšetření na úrovni analýzy DNA s využitím nejmodernějších metod. Spektrum vyšetřovaných diagnóz je široké (viz seznam vyšetření). Některá vyšetření provádíme jako jediní pro celou ČR.
Významnou výhodou laboratoře je její zapojení do vědecko-výzkumné činnosti ÚBLG, což umožňuje provádět některá vysoce specializovaná vyšetření z výzkumných prostředků (tj. nejsou účtována ze zdravotního pojištění).

Prováděná vyšetření