Seznam pracovišť
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu (KPDPM)
Přednosta Prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD.,  
Primář Primář klinické části   MUDr. Petr Koťátko, Primář Diagnostických laboratoří dědičných poruch metabolismu                   Ing. Karolína Pešková,  
   
Domácí stránka     http://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/klinika-detskeho-a-dorostoveho-lekarstvi/
Adresa Ke Karlovu 455/2, 128 08  Praha 2
Telefon 22496 7734, Fax: 224 911 453
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Enzymologická laboratoř DPM   (E)
akreditovaná laboratoř

Adresa Ke Karlovu 455/2, Praha 2
Telefon 22496 7032-4
Vedoucí pracovník VŠ Ing. Helena Poupětová
E-mail helena.poupetova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Ing. Jakub Hodík
Nákladové středisko 21666
Charakteristika pracoviště V Enzymologické laboratoř DPM probíhá laboratorní diagnostika dědičných poruch metabolismu, a to měřením aktivity enzymů
v různých biologických materiálech.

Prováděná vyšetření