Seznam pracovišť
Klinika pracovního lékařství (KPL)
Přednosta doc. MUDr. Sergej Zacharov, Ph.D. ,   daniela.pelclova@vfn.cz
Primář MUDr. Jiří Lešovský,   Jiri.lesovsky@vfn.cz
   
Domácí stránka    
Adresa Na Bojišti 1, 120 00  Praha 2
Telefon 22496 4537 - sekretariát, Fax: 224 914 570
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř průmyslové toxikologie (TXL)

Adresa Na Bojišti 1, 120 00  Praha 2
Telefon 22496 4635, mimo pracovní dobu volat toxikologické informační středisko 224919293, 224915402
Vedoucí pracovník VŠ Mgr. Štěpánka Vlčková CSc.
E-mail stepanka.vlckova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník
Nákladové středisko 21561
Charakteristika pracoviště Laboratoř je součástí Kliniky pracovního lékařství. Provádí vyšetření související s průmyslovou toxikologií, jako jediná v České republice stanovuje aktivitu acetylcholinesterázy, paraquat-diquat, arzén, thalium a methemoglobin při otravách kyanidy.

Prováděná vyšetření