Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Klinická mikrobiologie - laboratoř mykobakteriologie (M-TBC)
akreditovaná laboratoř

Adresa Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
Telefon 22496 7632,  22496 7630
Vedoucí pracovník VŠ MUDr. Petra Olišarová
E-mail petra.olisarova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Markéta Marešová
Nákladové středisko 84670
Charakteristika pracoviště Mykobakteriologická laboratoř provádí mikroskopické a kultivační vyšetření biologických materiálů na záchyt primárně nebo podmíněně patogenních mykobakterií. Od června 2012 provádíme diagnostiku metodou zrychlené kultivace mykobaktérií v uzavřeném systému BactAlert.
V laboratoři připravujeme (dekontaminace) vzorky pro PCR vyšetření na Mycobacterium tuberculosis pro laboratoř STD, ÚLBLD, Apolinářská 4, Praha2.
Mykobakteriologická laboratoř se podílí na vyšetření vzorků zaslaných do laboratoře sterilit.

Prováděná vyšetření