Seznam pracovišť
Ústav imunologie a mikrobiologie (ÚIM)
Přednosta prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.,   libuse.kolarova@lf1.cuni.cz
Primář MUDr. Josef Krupička,   josef.krupicka@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://uim.lf1.cuni.cz
Adresa Karlovo náměstí 32, 12808 Praha 2
Telefon 224966264
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Národní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy (NRLTH)

Adresa Studničkova 7, 128 08 Praha 2
Telefon 224968589
Vedoucí pracovník VŠ prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.
E-mail parazit@vfn.cz
WWW stránky http://uim.lf1.cuni.cz/article.asp?nDepartmentID=3352&nArticleID=12025&nLanguageID=1
Úsekový SŠ pracovník Markéta Leissová
Nákladové středisko 86360
Charakteristika pracoviště Laboratoř provádí vyšetření séra, sklivce a mozkomíšního moku na přítomnost specifických protilátek proti parazitárním antigenům; provádí specifická (včetně histopatologie) vyšetření různých bioptických vzorků (včetně obsahu cyst), krevních nátěrů, stolice a moči.

Jako jediná laboratoř v ČR provádí vyšetření na tropické parazitární infekce vyvolané helminty, z autochtonních nákaz jako jediná provádí vyšetření na trichinelózu, cysticerkózu a alveolární hydatidózu. Vyšetřením vzorků více typy antigenů a různými typy reakcí umožňuje diferenciální diagnostiku helmintárních nákaz a vyloučení nespecifických reakcí u alergiků, onkologických pacientů a jiných s různými typy imunodeficitů. V neposlední řadě si NRL sama vyrábí antigeny a je tím schopna provádět běžně nepoužívané reakce, k jejichž provedení nejsou dostupné komerční sety.


Prováděná vyšetření