Seznam pracovišť
Farmakologický ústav (FU)
Přednosta Prof. MUDr. František Perlík, DrSc.,   fperl@lf1.cuni.cz
Primář Doc. MUDr. Ondřej Slanař,   oslan@lf1.cuni.cz
   
Domácí stránka    
Adresa Albertov 4, 128 00 Praha 2
Telefon 224968140, Fax: 224964133
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Farmakogenetická laboratoř (FGL)

Adresa Albertov 4
Telefon 224968140
Vedoucí pracovník VŠ Doc. MUDr. Ondřej Slanař
E-mail oslan@lf1.cuni.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Eva Vlachová
Nákladové středisko
Charakteristika pracoviště

Prováděná vyšetření