Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Odběrové centrum (OC)
akreditovaná laboratoř

Adresa Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2
Telefon 224966670, 224966669,        odběry z portu - 224966432 (7,00 - 10 00 h)
Vedoucí pracovník VŠ Ing. Anna Břichnáčová
E-mail anna.brichnacova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Martina Pacltová
Nákladové středisko 84661
Charakteristika pracoviště Odběrové centrum VFN je velkokapacitní moderní zařízení, akreditované dle normy ISO 15189, určené pro ambulantní pacienty z VFN i z jiných zdravotnických pracovišť celé republiky. Odběry provádí kvalifikované zdravotní sestry pomocí uzavřeného systému odběru krve ze žíly, portokatetru a kanyly. Dále provádíme kapilární odběr z prstu. Odběrové centrum disponuje malou laboratoří, kde se  provádí vyšetření sedimentace erytrocytů,glukózy v krvi a moči a   vyšetření moče ve fázovém kontrastu. Pro zvýšení komfortu pacientů  se speciální odběry včetně glukózového tolerančního testu provádí v samostatné místnosti.
Odběrové centrum je školicím pracovištěm pro studenty 1. LF UK, středních a vysokých zdravotnických škol, kde se studenti zdokonalují v technice odběru.
Zajišťujeme odběr krve pro výzkumné projekty v celé VFN.

Prováděná vyšetření