Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř pro diagnostiku septických stavů (M-SEPT)

Adresa Ke Karlovu 2, 12802 Praha 2
Telefon 2249607221,7222
Vedoucí pracovník VŠ MUDr. Jan Závora
E-mail jan.zavora@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Markéta Marešová
Nákladové středisko 84678
Charakteristika pracoviště Laboratoř se zabývá diagnostikou septických stavů. Pomocí metody PCR detekujeme a identifikujeme bakteriální a houbovou DNA v lidské K-EDTA krvi. Test je používán spolu s klinickým obrazem, zavedenými mikrobiologickými testy a dalšími laboratorními  ukazately jako pomůcka při léčbě pacientů s podezřením na sepsi a další bakteriální/houbové infekce krevního oběhu. Laboratoř vyšetřuje přítomnost Pneumocystis jirovecii metodou PCR v materiálech z dolních dýchacích cest.Prováděná vyšetření