Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř redoxní signalizace (LB-RS)

Adresa ÚLBDL, 1.LF UK a VFN, Kateřinská 32, 12108 Praha 2
Telefon
Vedoucí pracovník VŠ MUDr. Martin Vejražka, Ph.D.
E-mail
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník
Nákladové středisko 410
Charakteristika pracoviště

Prováděná vyšetření