Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř biochemické neurofarmakologie (LB-NF)

Adresa Albertov 4, 128 00 Praha 2
Telefon Tel/Fax: +420 224 968 166, +420 224 968 142
Vedoucí pracovník VŠ RNDr. Pavel Šída Ph.D.
E-mail pavel.sida@lf1.cuni.cz
WWW stránky http://neurofarm.lf1.cuni.cz/
Úsekový SŠ pracovník Ludmila Kožlová
Nákladové středisko
Charakteristika pracoviště Pracoviště se zabývá jak výzkumem, tak výukou na úrovni pregraduální i postgraduální. Dlouhodobý neurobiologický výzkum stresu a různých poruch mozku na animálních modelech je zaměřen na regulační úlohu neuropeptidů v mozku a srdci, a to na úrovni molekulární, buněčné a chování za použití biochemických, molekulárně-biologických, imunohistochemických a behaviorálních metod, s cílem terapeutického využití neuropeptidů.
Pracoviště zajišťuje postgraduální doktorské studium ve „Farmakologii a toxikologii” a je sídlem Oborové rady č.10 DSPB „Doktorského studia postgraduálního v biomedicíně”, předsedou OR je Prof. MUDr. Sixtus Hynie, DrSc. Na pracovišti probíhají přijímací pohovory, státní zkoušky a obhajoby disertačních prací pro získání titulu PhD. Dále se laboratoř podílí i na pregraduální výuce studentů, odborném vedení bakalářských a magisterských diplomových prací.  

Prováděná vyšetření