Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Trombotické centrum - Laboratoř imunochemická (TC-LICH)

Adresa Karlovo nám. 32, Praha 2
Telefon 22496 6785, 22496 6720
Vedoucí pracovník VŠ Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., Mgr. Karolína Kettnerová
E-mail karolina.kettnerova@vfn.cz
WWW stránky http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/ustav-lekarske-biochemie-a-laboratorni-diagnostiky/s
Úsekový SŠ pracovník Mgr. Veronika Bernatová
Nákladové středisko 84638
Charakteristika pracoviště Laboratoř provádí imunochemická vyšetření založená především na metodě ELISA. Pracoviště se zaměřuje zejména na diagnostiku trombofilních stavů (t-PA, PAI-I) včetně anti-fosfolipidového syndromu (protilátky proti anti-kardiolipinu a proti anti-β-2-glykoproteinu-I) a dále na diagnostiku krvácivých poruch (vWF, trombopoetin).

Prováděná vyšetření