Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Trombotické centrum - Laboratoř vyšetření funkce destiček (TC-L-VFD)

Adresa Karlovo nám. 32, Praha 2
Telefon 22496 6785, 22496 6720, 22496 6285
Vedoucí pracovník VŠ Doc. MUDr. Tomáš Kvasnička, CSc., Ing. Jana Bílková
E-mail jana.bilkova@vfn.cz
WWW stránky http://www.vfn.cz/pracoviste/kliniky-a-oddeleni/ustav-lekarske-biochemie-a-laboratorni-diagnostiky/s
Úsekový SŠ pracovník Mgr. Veronika Bernatová
Nákladové středisko 84638
Charakteristika pracoviště Laboratoř se specializuje na vyšetření senzitivity k protidestičkové léčbě (ASA, thienopyridiny, antagonisté GP IIb/IIIa), dále provádí vyšetření vrozených (von Willebrandova choroba, Glanzmannova trombastenie a další) a získaných (např. HIT) dysfunkcí krevních destiček. Metody používané na pracovišti jsou založené především na agregaci destiček - optická agregometrie (LTA - PAP4D, PAP8E), impedanční agregometrie (MEA - Multiplate), screeningový systém PFA 200 a systém Verify Now. Dále se pracoviště zabývá hodnocením primární hemostázy pomocí volné oscilační reometrie (ReoroxTM G2).

Prováděná vyšetření