Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř pro komplexní výzkum nových biomarkerů (CVL-LB)

Adresa Na Bojišti 3,  128 08 Praha 2
Telefon 224964212 (prof. Kalousová), 224964221 (gastro) 24964278 (HPLC), 224964204 (příjem materiálu)
Vedoucí pracovník VŠ Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
E-mail zimatom@cesnet.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník
Nákladové středisko 84667
Charakteristika pracoviště Laboratoř pro komplexní výzkum nových biomarkerů se zaměřuje na studium nových biochemických a molekulárně genetických markerů u řady onemocnění a patologických stavů především v kardiologii, nefrologii, diabetologii, onkologii, porodnictví či neurologii. Využívány jsou, dle požadavků výzkumných projektů, nejnovější metody a postupy z oblasti molekulární biologie, genetiky, imunochemie a dalších laboratorních metod, včetně sekvenování nové generace (NGS).
Rutinní vyšetření zahrnují stanovení karbohydrát-deficientní formy transferinu (%CDT). Laboratoř HPLC v rutinním provozu provádí stanovení beta-karotenu, amiodaronu, vitaminů A, E. Laboratoř gastroenterologie provádí vyšetření okultního krvácení ve stolici, stanovení pepsinogenů I+II v séru, alfa-1-antitrypsinu ve stolici, průkaz antigenu Helicob. pylori ve stolici, pankreatické elastázy v séru i stolici, vyšetření bakteriálního přerůstání v tenkém střevě z vydechovaného vzduchu, dechové testy na vyšetření pankreatické funkce a detekci Helicob. pylori.
Dále laboratoř zajišťuje zpracování a skladování vzorků tekutin v rámci Banky biologického materiálu (BBM) 1. LF UK. Zajišťuje také centrální příjem materiálu pro Centrální výzkumné laboratoře - telefon 22496 4204, Na Bojišti 3, 4. patro.

Prováděná vyšetření