Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř molekulární biologie (CVL-LMB)

Adresa Na Bojišti 3,  128 08 Praha 2
Telefon 224962848 (prof. Zima), 224964212 (prof. Kalousová), 224964220 (sekvenace)
Vedoucí pracovník VŠ Prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA
E-mail zimatom@cesnet.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník
Nákladové středisko
Charakteristika pracoviště

Prováděná vyšetření