Seznam pracovišť
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu (KPDPM)
Přednosta Prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD.,  
Primář Primář klinické části   MUDr. Petr Koťátko, Primář Diagnostických laboratoří dědičných poruch metabolismu                   Ing. Karolína Pešková,  
   
Domácí stránka     http://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/klinika-detskeho-a-dorostoveho-lekarstvi/
Adresa Ke Karlovu 455/2, 128 08  Praha 2
Telefon 22496 7734, Fax: 224 911 453
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Sekvenační centrum (SC)
akreditovaná laboratoř

Adresa Ke Karlovu 455/2, Praha 2
Telefon 224967701
Vedoucí pracovník VŠ RNDr. Lenka Dvořáková, CSc.
E-mail lenka.dvorakova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Ing. Jakub Hodík
Nákladové středisko 21670
Charakteristika pracoviště Laboratoř Sekvenačního centra je zaměřena na rozvoj a využití metody masivního paralelního sekvenování (MPS neboli NGS), centrum spolupracuje s dalšími diagnostickými laboratořemi a klinickými pracovišti.

Prováděná vyšetření