Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř onkogenetiky (LOG)

Adresa Na bojišti 3, Praha 2
Telefon 224964501
Vedoucí pracovník VŠ MUDr. Petra Kleiblová, Ph.D.
E-mail Petra.Kleiblova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Jiřina Trávníčková
Nákladové středisko
Charakteristika pracoviště Laboratoř onkogenetiky (LOG) je zaměřena na diagnostiku a aplikovaný výzkum v oblasti molekulární genetiky, se zaměřením zejména na stanovení dědičné predispozice ke vzniku zhoubných nádorových onemocnění, či dalších stavů. Vyšetření jsou prováděna standardními molekulárně-genetickými přístupy (PCR, RT-PCR, Sangerovo sekvenování, MPLA, NGS) na úrovni DNA/RNA. Pracovníci se podílejí na výuce lékařské chemie, biochemie, patobiochemie a klinické biochemie, lékařské biologie a genetiky a klinické genetiky na pre- i post-graduální úrovni. V LOG je v rámci klinické diagnostiky prováděno molekulárně genetické vyšetření pro VFN a některá další zdravotnická zařízení v Praze a v celé ČR.


Prováděná vyšetření