Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Referenční laboratoř pro klinickou biochemii ÚLBLD VFN a 1. LF UK (RL)
akreditovaná laboratoř

Adresa Karlovo nám. 32, 121 11 Praha 2
Telefon 224966410
Vedoucí pracovník VŠ prof. MUDr. T. Zima, DrSc., MBA, VŠ prac.: Doc. Ing. D. Springer, PhD, Ing K. Pelinková
E-mail springer@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Omastová Květa
Nákladové středisko 84651
Charakteristika pracoviště RL se soustavně zabývá testováním diagnostických zdravotnických prostředků in vitro, t.č. v návaznosti na nařízení vlády ČR č. 286/2001 Sb. Nejčastěji se jedná o systémy ke stanovení glukózy - typicky glukometry určené pro samokontrolu pacientů. Dále testováním močových proužků k semikvantitativní analýze moči a rovněž diagnostických souprav a materiálů pro laboratorní i nelaboratorní použití.
Laboratoř je akreditována podle normy ČSN EN ISO/IEC 17025:2005


Prováděná vyšetření