Seznam pracovišť
Ústav lékařské biochemie a laboratorní diagnostiky (ÚLBLD)
Přednosta prof. MUDr. Tomáš Zima, DrSc., MBA,   zimatom@cesnet.cz
Primář RNDr. Hana Benáková, MBA - biochemie, MUDr. Martin Špaček Ph.D. - hematologie, MUDr. Helena Posová - imunologie, MUDr. Václava Adámková - mikrobiologie,   benakova@vfn.cz,  martin.spacek2@vfn.cz,  helena.posova@vfn.cz, vaclava.adamkova@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://ulbld.lf1.cuni.cz/
Adresa U Nemocnice 2, 128 08 Praha 2
Telefon 224962841, porty 224966620, Fax: 224962848
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř Karlov (LK)
akreditovaná laboratoř

Adresa Ke Karlovu 2, 121 09 Praha 2
Telefon 224967914, 224967913, 224967919
Vedoucí pracovník VŠ RNDr. Jana Barcalová
E-mail
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Bronislava Dušková
Nákladové středisko 84652
Charakteristika pracoviště Pracoviště je zaměřeno na pediatrické a neonatologické vzorky, k analýzám se používají co nejmenší objemy biologického materiálu. Laboratoř provádí běžná rutinní a statimová biochemická vyšetření u novorozenců, dětí a dorostu, včetně monitorování novorozeneckého bilirubinu a stanovení acidobazické rovnováhy společně s ionty (Na+, K+, Cl-, Ca2+), glukózou, laktátem, bilirubinem a frakcemi hemoglobinu. ABR se provádí též v režimu POCT, stejně jako CRP z kapilární krve. Specializovaná vyšetření: amoniak, Cystatin C, kyselina mykofenolová, potní test (pilokarpinová iontoforéza) u podezření na cystickou fibrózu, rozbor močových konkrementů pomocí polarizační mikroskopie a chemická analýzy

Prováděná vyšetření