Seznam pracovišť
Ústav imunologie a mikrobiologie (ÚIM)
Přednosta prof. RNDr. Libuše Kolářová, CSc.,   libuse.kolarova@lf1.cuni.cz
Primář MUDr. Josef Krupička,   josef.krupicka@vfn.cz
   
Domácí stránka     http://uim.lf1.cuni.cz
Adresa Karlovo náměstí 32, 12808 Praha 2
Telefon 224966264
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavuNárodní referenční laboratoř pro tkáňové helmintózy (NRLTH)
   Studničkova 7, 128 08 Praha 2
   tel: 224968589