Seznam pracovišť
Klinika pediatrie a dědičných poruch metabolismu (KPDPM)
Přednosta Prof. MUDr. Tomáš Honzík, PhD.,  
Primář Primář klinické části   MUDr. Petr Koťátko, Primář Diagnostických laboratoří dědičných poruch metabolismu                   Ing. Karolína Pešková,  
   
Domácí stránka     http://www.vfn.cz/pacienti/kliniky-ustavy/klinika-detskeho-a-dorostoveho-lekarstvi/
Adresa Ke Karlovu 455/2, 128 08  Praha 2
Telefon 22496 7734, Fax: 224 911 453
Zobrazit vyšetření prováděná na ústavu


Laboratoř tkáňových kultur (T)
akreditovaná laboratoř

Adresa U nemocnice 4 (vchod z ulice Pod Větrovem), Praha 2
Telefon 22496 5642
Vedoucí pracovník VŠ RNDr. Lenka Dvořáková, CSc.
E-mail lenka.dvorakova@vfn.cz
WWW stránky
Úsekový SŠ pracovník Ing. Jakub Hodík
Nákladové středisko 21667
Charakteristika pracoviště Náplní laboratoře je zakládat, kultivovat a ve zmrazeném stavu dlouhodobě uchovávat linie kožních fibroblastů pacientů.

Prováděná vyšetření