Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 1 - 10 z 1276 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Anti - NMDAR,CASPR2,GABABR,LG1,AMPA - 1,2 detail
revize 2020
  ÚLBLD KIA sérum
likvor 
Sérum - zlatý Vakutainer
Likvor - sterilní zkumavka bez aditiv 
Poznámka: Stanovujeme ve screeningovém ředění 1:10 pro sérum a 1:2 pro likvor. Pozitivní vzorky dále titrujeme do úplné negativity, jako výsledek je pak udáván konečný titr.
Katecholaminy volné v moči - Adrenalin detail
ÚLBLD LEM Sbíraná moč za 24 hod s konzervací a po dietě.  Sběrná plastová nádoba obsahující 10 ml 12,5% HCl.
Podrobný návod na sběr moče i sběrnou nádobu je možné vyzvednout v laboratoři LEM, v přízemí budovy III. interny, U Nemocnice 1, Praha 2. 
Poznámka: Sběr moče za 24h, případně během záchvatu, do sběrné nádoby obsahující 10 ml 12,5% HCl. V průběhu sběru uchovávat moč v chladu (při 2-15°C) a temnu. Do laboratoře dodat celý obsah sesbírané moče nebo 20 ml moče s uvedením celkové diurézy za 24h. V případě sběru během záchvatu uvést i celkovou dobu sběru. Dieta - viz příprava pacienta.
Metanefriny vázané v moči - Normetanefrin detail
NMN  ÚLBLD LEM Sbíraná moč za 24 hod s konzervací a po dietě.  Sběrná plastová nádoba obsahující 10 ml 12,5% HCl.
Podrobný návod na sběr moče i sběrnou nádobu je možné vyzvednout v laboratoři LEM, v přízemí budovy III. interny, U Nemocnice 1, Praha 2. 
Poznámka: Sběr moče za 24h, případně během záchvatu, do sběrné nádoby obsahující 10 ml 12,5% HCl. V průběhu sběru uchovávat moč v chladu (při 2-15°C) a temnu. Do laboratoře dodat celý obsah sesbírané moče nebo 20 ml moče s uvedením celkové diurézy za 24h. V případě sběru během záchvatu uvést i celkovou dobu sběru. Dieta - viz příprava pacienta.
∆4-Androstendion detail
RIA nahrazena CLIA od 21.11.2017.
∆4-Androstendion  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
1,25-dihydroxyvitamin D detail
RIA nahrazena CLIA od 20.04.2015.
1,25(OH)2D  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
17-Hydroxyprogesteron detail
Změna referenčních mezí od 31.10.2019.
17-OH progesteron, 17PRG, 17OHP  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
2-oxoglutarátdehydrogenáza detail
28.2.2020
  KPDPM LPSMP-B nesrážlivá krev (7 ml)  fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
25OH Vitamin D detail
ECLIA nahrazena CLIA od 20.4.2015
25-OH D  ÚLBLD CL, CL *A sérum  zlatý Vacutainer   
Poznámka: Při transportu chránit krev před slunečním světlem, např. zabalením zkumavky do alobalu.
3-hydroxybutyrát detail
3-OHB  KPDPM B *A krev (speciální odběr)   
Poznámka: odběr heparinizované krve bez ischemizace končetiny do dvojnásobného objemu 8% HClO4, důkladně protřepat, transport zkumavky v malém množství vody s ledem, centrifugovat, stáhnout deproteinát
společný odběr pro stanovení laktátu, pyruvátu a 3-hydroxybutyrátu
3-methylglutakonová acidurie, typ 3 (optická atrofie 3 AR), gen OPA3 detail
27.3.2017
OPA3  KPDPM LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 2x3 ml nebo 1x7 ml 

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 1 - 10 z 1276 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10