Databáze laboratorních vyšetření
Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 1 - 10 z 1345 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10

Zkratka Ústav Pracoviště Biologický materiál Typ zkumavky např.  
Anti - NMDAR,CASPR2,GABARB1/B2,LG1,AMPA - 1,2, DPPX detail
revize 09/2023
  ÚLBLD KIA sérum
likvor 
Sérum - zlatý Vakutainer
Likvor - sterilní zkumavka bez aditiv 
Poznámka: V séru stanovujeme protilátky ve screeningovém ředění 1:10. Při pozitivitě parametru dotitrováváme do konečného titru 1:1000.
Při pozitivitě protilátek proti CASPR2 ve screeningovém ředění 1:10 je doplněno ředění 1:100. Pokud vzorek nevykazuje žádnou specifickou fluorescenci při ředění 1: 100, leží výsledek v rozsahu šedé stupnice a je považován za hraniční (titr 1:10 nebo 1:32)
Základní ředění vzorku likvoru je 1:2. Pozitivní vzorky dále titrujeme do konečného titru 1:1000
Pozitivní výsledek proti parametru anti-AMPA 1 a pozitivita protilátek anti DPPX anti-LGI1 a AMPA1/2 stanovených v likvoru, by měly být potvrzeny testem s označení CE.
∆4-Androstendion detail
RIA nahrazena CLIA od 21.11.2017. Revize 2023.
∆4-Androstendion  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
1,25-dihydroxyvitamin D detail
RIA nahrazena CLIA od 20.04.2015. Revize 2023.
1,25(OH)2D  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
17-Hydroxyprogesteron detail
RIA nahrazena CLIA od 8.12.2020. Revize 2023.
17-OH progesteron, 17PRG, 17OHP  ÚLBLD CL sérum  zlatý Vacutainer 
2-oxoglutarátdehydrogenáza detail
13.2.2024
OGDH  KPDPM LPSMP-B nesrážlivá krev (7 ml)  fialový (EDTA) Vacutainer 
Poznámka: Vyšetření po dohodě.
25OH Vitamin D detail
ECLIA nahrazena CLIA od 20.4.2015. Revize 2023.
25-OH D  ÚLBLD CL, CL *A sérum  zlatý Vacutainer   
Poznámka: Při transportu chránit krev před slunečním světlem, např. zabalením zkumavky do alobalu.
3-methylglutakonová acidurie, typ 3 (optická atrofie 3 AR), gen OPA3 detail
31.1.2024
OPA3  KPDPM LPSMP-G plná krev, izolovaná DNA  fialový (Vacutainer) 1x3 ml nebo 1x7 ml 
5 - Aminolevulová kyselina - moč detail
ALA  ÚLBLD CVL-HEP *A ranní moč  plastová zkumavka 
Poznámka: Vzorek nutno uchovávat v temnu.
5 - Aminolevulová kyselina - moč detail
Aktualizace 1.2. 2023
ALA  KPL TXL moč 25 ml  1 po 30 ml na moč 
Poznámka: Indikátor: 5-Aminolevulová kyselina, doporučené stanovení při podezření na intoxikaci olovem, indikátor reversibilních biochemických pochodů při intoxikaci olovem
Do druhého dne skladovat při teplotě 2 - 8°C
5-methyltetrahydrofolát detail
23.1.2024
  KPDPM B likvor   
Poznámka: Vzorky likvoru transportovat do laboratoře ve tmě na suchém ledu a skladovat při -80°C.

*A označuje pracoviště, na kterých je metoda akreditovaná.


Počet záznamů na stránce:
Předchozí   Další

Jsou zobrazeny záznamy 1 - 10 z 1345 záznamů
Stránka s výsledky: 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10